Nieuwe drempelbedragen aanbestedingsrecht vastgesteld

Onlangs heeft de Europese Commissie nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PbEU L 398). De bedragen gaan licht omhoog met uitzondering van overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten waar het drempelbedrag ongewijzigd blijft. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2022 tot en met december 2023.

De bedragen zijn exclusief BTW. Hieronder hebben we de nieuwe en oude drempelbedragen voor u op een rij gezet. 

Klassieke overheid: Richtlijn 2014/24/EU

Oude drempelbedragen (2020-2021)

Nieuwe drempelbedragen (2022-2023)

Werken

€ 5.350.000,-

€ 5.382.000,-

Leveringen en diensten voor decentrale overheidsinstanties

€ 214.000,-

€ 215.000,-

Leveringen en diensten voor centrale overheidsinstanties

€ 139.000,-

€ 140.000,-

Sociale en andere specifieke diensten

€ 750.000,-

€ 750.00,-

 

Concessieopdrachten: richtlijn 2014/23/EU

Oude drempelbedragen (2020-2021)

Nieuwe drempelbedragen (2022 – 2023)

Concessies voor (openbare) werken

€ 5.350.000,-

€ 5.382.000,-

Concessies voor diensten

€ 5.350.00,-

€ 5.382.000,-

 

Speciale sectorbedrijven: Richtlijn 2014/25/EU

Oude drempelbedragen (2020-2021)

Nieuwe drempelbedragen (2022-2023)

Speciale-sectoropdrachten voor werken

€ 5.350.000,-

€ 5.382.000,-

Speciale-sectoropdrachten voor leveringen en diensten

€ 428.000,-

€ 431.000,-

Sociale en andere specifieke diensten

€ 1.000.000,-

€ 1.000.000,-

 

Defensie: Richtlijn 2009/81/EG

Oude drempelbedragen (2020-2021)

Nieuwe drempelbedragen (2022-2023)

Werken op defensie- en veiligheidsgebied

€ 5.350.000,-

€ 5.382.000,-

Leveringen en diensten op defensie- en veiligheidsgebied

€ 428.000,-

€ 431.000,-


Mocht u hierover vragen hebben of voor meer informatie, neem gerust contact op met één van onze advocaten.