KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Meer financiering voor het MKB? Een belangrijke vrijstelling van de prospectusplicht

Per 1 oktober 2017 wijzigt de vrijstellingsregeling van de prospectusplicht. De vrijstelling geldt dan voor alle effectenaanbiedingen tot €5 miljoen, in plaats van het nu nog geldende maximum van €2,5 miljoen. Wel gelden nieuwe aanvullende voorwaarden, zoals een meld- en informatieplicht.

Het beleggen in effecten, zoals aandelen en obligaties, brengt risico’s met zich. Het is belangrijk dat een belegger op de hoogte is van die risico’s. In Nederland geldt daarom de verplichting om een aanbieding van effecten in beginsel vergezeld te doen gaan van een door de Autoriteit Financiële Marken (AFM) goedgekeurd informatiedocument, waarin, onder meer, die risico’s worden beschreven: het prospectus.

Op deze prospectusplicht bestaan uitzonderingen, vrijstellingen en ontheffingen. Een voor de praktijk belangrijke vrijstelling is, dat geen prospectus verplicht is wanneer de totale tegenwaarde van de effecten die worden aangeboden in een periode van 12 maanden minder is dan een bepaald maximumbedrag. Dit maximumbedrag wordt per 1 oktober 2017 verhoogd naar €5 miljoen.

De kosten voor het opstellen van een door de AFM goedgekeurd prospectus zijn vaak hoog; zeker in verhouding tot de vaak lagere financieringsbedragen die door het MKB worden gezocht. Als gevolg van die hoge kosten wordt het MKB er van weerhouden om via de aanbieding van effecten funding voor de onderneming te vergaren. De wetgever beoogt met de verhoging van het drempelbedrag naar €5 miljoen de financiering van het MKB door de uitgifte van effecten te stimuleren. 

Vanaf 1 oktober 2017 gelden ook een aantal nieuwe voorwaarden voor vrijgestelde aanbiedingen. Deze moeten worden gemeld bij de AFM. Daarnaast moet een informatiedocument ter beschikking worden gesteld. Op de website van de AFM is voor de aanbieders van effecten een format gepubliceerd. De al geldende verplichting om bij een vrijgestelde aanbieding een voorgeschreven waarschuwingszin op te nemen in publicatiematerialen blijft gehandhaafd.

Of deze wijzigingen zullen leiden tot meer enthousiasme in het MKB om via de uitgifte van effecten financiële middelen te verkrijgen is natuurlijk de vraag. De verhoging van het maximumbedrag is mooi. Maar de nieuwe meldingsplicht en de verplichting volgens een vastgesteld model informatie te verstrekken, kunnen misschien weerstand oproepen: aanbieders komen dan toch in het gezichtsveld van de AFM, en worden actief gestuurd in de wijze waarop zij informatie verstrekken. En niet iedere ondernemer zit daarop te wachten. 

Dit blog is geschreven door Diana Gunckel en Nelleke Jans, advocaten Banking & Finance. Wilt u meer weten over dit onderwerp, of enig ander aan Banking & Finance gerelateerd onderwerp, neemt u dan contact op met de sectie Banking & Finance van KienhuisHoving advocaten en notarissen.