Kifid opent MKB-loket

Sinds 1 juli biedt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) de MKB-ondernemer de mogelijkheid een klacht tegen haar bank in te dienen. Daarmee bestaat (eindelijk!) een alternatief voor de gewone en vaak (te) dure rechter.

Van oudsher is het Kifid, en al haar rechtsvoorgangers, een alternatief voor de gewone rechter bij geschillen tussen consumenten en banken. Sinds 1 januari 2015 is het Kifid ook - tijdelijk, namelijk tot 1 januari 2019 - beschikbaar bij klachten van het MKB over hun rentederivaten. En per 1 juli 2018 zijn de mogelijkheden dus nog verder uitgebreid: nu kan ook iedere ondernemer met een omzet of balanstotaal van minder dan EUR 5.000.000 terecht bij het Kifid met klachten over aangesloten banken of andere financiële dienstverleners, en voor zover het gaat om een geldlening of kredietfaciliteit. Bijvoorbeeld als de bank het rentetarief wijzigt, of het krediet opzegt of opeist. Er kan niet worden geklaagd over de afwijzing van een kredietaanvraag; het staat een bank dus vrij om een kredietverzoek te weigeren. Ook als de klacht ziet op de weigering van een klant, neemt het Kifid de klacht niet in behandeling, tenzij de bank daarbij misbruik maakt van haar contractsvrijheid. Het Kifid biedt nu dus ondernemers met een klacht een alternatief voor de vaak (te) dure en tijdrovende gewone rechter.

Ondernemers betalen voor een klachtbehandeling door het Kifid EUR 250. Het Kifid kan in een bindende uitspraak maximaal EUR 250.000 aan schade toewijzen aan een ondernemer. Hogere bedragen kunnen ook worden toegewezen, maar dan is de uitspraak niet bindend meer. Verder bepaalt het reglement dat de klacht moet gaan over een financiering die is aangevraagd op of na 1 juli 2018, en dat de hoofdsom van de vordering niet meer dan EUR 1.000.000 bedraagt.

Voor meer informatie over deze nieuwe, laagdrempelige geschillenbeslechting kunt u contact opnemen met de Sectie Banking & Finance. Of meldt u aan voor de nieuwsbrief Ondernemingsrecht en blijf op de hoogte!