KienhuisHoving Foundation: Recht op het beste!

Met de Foundation van KienhuisHoving leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen uit de regio Twente. Deze kinderen zijn getalenteerd en gemotiveerd, maar missen soms de mogelijkheden (sociaal of financieel) om iets met hun talent en motivatie te doen. Daarbij helpen wij ze, want wij vinden dat ieder kind recht heeft op het beste!

Sponsoring en giften

Je kent het vast wel. Je bent marketeer bij een organisatie en je wordt de hele dag gebeld door bedrijven en instellingen die geld willen. Geld voor zieke kinderen, geld voor het KWF, sponsoring van de plaatselijke handbalclub, een advertentie op een TV-scherm in een zorginstelling, een advertentie in het ‘Voel je beter’-boek van het ziekenhuis, een sponsorloop voor een school in Afrika, noem maar op. En hoe graag je ook wilt, je kunt niet aan alle verzoeken voldoen. Je moet keuzes maken. Maar keuzes maken tussen al die goede doelen is heel lastig. Natuurlijk is het onterecht dat er zoveel zieke kinderen in het ziekenhuis liggen. En uiteraard dragen wij zorginstellingen een warm hart toe. En dat er in heel veel Afrikaanse landen hulp nodig is, op welk gebied dan ook, weten wij ook. Maar waar doneer je wel aan en waar niet?
Het heeft ons doen besluiten om een eigen Foundation in het leven te roepen.

Foundation

Met de Stichting KienhuisHoving Foundation willen wij zelf de handen uit de mouwen steken. Het is dus geen doorgeefluik van geld. We ondersteunen dus duidelijk niet andere stichtingen of organisaties. Nee, we ondersteunen zelf kinderen in de regio Twente. We helpen ze bij hun ontwikkeling op welk gebied dan ook. Zo faciliteren wij een aantal kinderen met bijles en huiswerkbegeleiding. We helpen een Soedanees meisje met het eigen maken van de Nederlandse cultuur en taal. Een jongen, die het thuis financieel moeilijk heeft, helpen we met zijn tenniscarrière, omdat hij bij de top van Overijssel hoort en de ambitie heeft de beste te worden. En we hebben twee kinderen de dag van hun leven gegeven door ze mee te nemen naar de politie. Ze werden opgehaald in een echte arrestanten bus en mochten zelfs schieten op de schietbaan. Kijk maar eens naar ons filmpje op Youtube! https://youtu.be/8dRb_U4B0yU

Coach

Ieder kind heeft zijn of haar eigen KienhuisHoving-coach. De coach heeft regelmatig contact met zijn of haar Foundation-kind. Uiteraard appen de kinderen het liefst, maar er wordt ook met elkaar afgesproken.
Zelf mag ik Nienke begeleiden als coach. Nienke was het eerste kind, dat zich aanmeldde bij de Foundation. Een slim en opgewekt meisje. Nienke klopte bij ons aan, omdat ze hoopte gebruik te kunnen maken van het uitgebreide netwerk van KienhuisHoving. Ze woont in een heel klein dorp, ver weg van de snelweg en grote steden. Ze fietst iedere dag vijf kwartier naar school en weer vijf kwartier terug naar huis. Daarnaast is het thuis geen vet pot, zodat ze, naast school, ook werkt voor bijvoorbeeld bijles en schoolexcursies.
Nienke en ik hebben regelmatig contact via de app. Daarnaast spreken we iedere twee of drie maanden met elkaar af. We lunchen samen en bespreken wat er bij haar leeft. En waarmee we haar kunnen helpen. Het is een voorrecht om coach van Nienke te mogen zijn. Ze ziet alleen maar mogelijkheden en geen beren op de weg. En bij die mogelijkheden helpen wij haar.

Aanmelden

Het liefst hebben wij dat kinderen zichzelf aanmelden, zoals Nienke. Maar via scholen krijgen wij ook vaak namen door van kinderen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Er volgt altijd eerst een gesprek met het kind en de ouders! Zowel het kind als de ouders moeten gemotiveerd zijn. Daarnaast zijn wij geen pedagogen en ook geen psychologen. Als we tijdens het gesprek merken dat het die kant op zal gaan, zijn we ook zo eerlijk om te zeggen dat we daarin geen hulp kunnen bieden. Datzelfde geldt voor financiële hulp. Dat is voor ons bijzaak. Mocht het nodig zijn, dan hebben we (beperkte) mogelijkheden, maar voor ons is sociale hulp en een luisterend oor veel belangrijker. En het blijkt dat dat voor de kinderen ook geldt.

https://www.kienhuishoving.nl/nl/over-ons/kienhuishoving-foundation/