KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

In het faillissement van een school heeft de curator het nakijken!

De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State bevestigt dat de Wet op het primair onderwijs (WPO) vóór de Faillissementswet (FW) gaat. Een leeg schoolgebouw valt tijdens faillissement niet in de boedel maar komt de gemeente in eigendom toe. Dit komt door het zogenaamd economisch claimrecht, gebaseerd op de gedachte dat het desbetreffende gebouw met overheidsgeld is bekostigd.

Wie is tijdens faillissement bevoegd gezag? Het failliete schoolbestuur, de curator of allicht een derde partij. Daarover geeft de afdeling geen uitsluitsel, maar stimuleert wel om te speculeren over het juiste antwoord.

Een school die failliet gaat. Het is vooralsnog (en gelukkig) een zeldzaam fenomeen.

Maar in tijden van krimp kan het onderwerp maar zo aan actualiteitswaarde winnen. Immers bij krimp lopen leerlingen- aantallen terug. Moeten scholen fuseren of worden opgeheven. Schoolgebouwen worden weer eigendom van de desbetreffende gemeente. En die gemeente zal moeten herbestemmen met alle problemen van dien.

Vindplaats:  De Gemeentestem 2015/24, Afl. 7418 , 30 maart 2015.