KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Hof Den Haag introduceert de second opinion-procedure

Met ingang van 1 mei 2013 biedt Hof Den Haag de mogelijkheid om het geschil in eerste aanleg zonder aanvullende stukken voor te leggen aan het hof.

Het gaat om een pilot die een jaar zal duren. De bedoeling van de second opinion-procedure is een kortere procedure in hoger beroep met minder kosten.

De procedure staat alleen open als alle procespartijen hiermee instemmen. Na zes weken bericht het hof of de second opinion wordt toegestaan, wordt geweigerd of dat het hof een zitting houdt waarop het verzoek wordt besproken. Als een second opinion wordt toegestaan, wijst het hof na zes weken arrest in hoger beroep. Als de uitspraak in eerste aanleg juist wordt bevonden, dan kan het hof ook nog een aanvullende motivering geven.

Het Hof weigert de second opinion procedure onder meer als de zaak complex is, als de zaak bewerkelijk is of als er behoefte is aan nader feitenonderzoek. Als het wordt geweigerd, volgt een “gewoon” hoger beroep.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de advocaten van Contracten-, proces- & aansprakelijkheidsrecht.