KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Gevolgen Wet hervorming Kindregelingen voor alimentatie

Op 24 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet hervorming Kindregelingen, welke per 1 januari 2015 in werking zal treden.

Wet hervorming Kindregelingen
Op 24 juni 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de Wet hervorming Kindregelingen, welke per 1 januari 2015 in werking zal treden.
Deze wetswijziging heeft gevolgen voor de alimentatie, omdat de 11 bestaande kindregelingen zullen worden teruggebracht naar 4 kindregelingen.
Wat blijft bestaan is:
• De kinderbijslag
• Het kind gebonden budget
• De combinatiekorting
• De kinderopvangtoeslag

Wat zijn de gevolgen
Van de bestaande regelingen zal onder meer de alleenstaande en aanvullende alleenstaande ouderkorting verdwijnen.
Deze kortingen zijn thans verwerkt in de berekening van de draagkracht van de alimentatieontvanger.
Ook het fiscale voordeel inzake de ‘aftrek buitengewone uitgaven kinderen’ zal verdwijnen.
Het fiscale voordeel van deze aftrekpost  is thans verwerkt in de berekening van de draagkracht van de alimentatiebetaler.
De invoering van de wetswijziging heeft dan ook gevolgen voor zowel de alimentatieontvanger als de alimentatiebetaler.
Het is op dit moment nog niet duidelijk of de wetswijziging op zich aanleiding geeft om de bestaande alimentatieverplichtingen te kunnen wijzigen.
Zodra er op dit punt nieuws te melden is, zullen wij dat op deze site kenbaar maken.
Voor nog vast te stellen alimentatieverplichtingen zal met de gevolgen van de wetswijziging in ieder geval wel rekening moeten worden gehouden.

Voor vragen of advies over uw situatie kunt u terecht bij onze familierechtadvocaten, mr. E.M.M. van de Loo en mr. W. in het Veld.

 

Share on