KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Geïntegreerd contracteren onder de UAV-GC 2005: tijd voor een update.

In de bouw is behoefte aan innovatieve contractvormen. Opdrachtgevers hebben vaak de wens om aan één partij zowel het ontwerp als de realisatie van het werk op te dragen. De UAV-GC 2005 en de bijbehorende Model Basisovereenkomst worden hiervoor dikwijls gebruikt. Ruim tien jaar na de laatste update is het tijd voor een actualisatie. Begin december 2017 is de eerste fase hiervan afgerond. Op naar de daadwerkelijke realisatie van de nieuwe UAV-GC 2018.

Geïntegreerd contracteren

Kenmerkend voor het geïntegreerd contracteren is het bundelen van meerdere bouwprocesfuncties. Het vervaardigen van het ontwerp en de uitvoering ervan en in sommige gevallen ook het meerjarig onderhoud van het gerealiseerde werk na de oplevering daarvan door één en dezelfde partij. “Design & Build”, “Design & Construct”, “Turnkey” zijn in dat kader bekende begrippen, maar weinig vastomlijnd. De UAV-GC en de Model Basisovereenkomst (MBO) zijn ontwikkeld om afspraken in verband met het geïntegreerd contracteren goed vast te leggen.

Opzet UAV-GC

In de UAV-GC wordt een onderscheid gemaakt tussen het initiatief voor het werk, het ontwerp, de uitvoering en het meerjarig onderhoud. De opdrachtgever dient zijn verwachtingen van het werk nauwkeurig uit te werken in de vraagspecificatie en neemt zo het initiatief voor het werk. Na het sluiten van de overeenkomst kan de opdrachtgever niet naar de Bahama’s vertrekken. Ook tijdens de bouw behoudt de opdrachtgever een rol. Deze is vaak wel beperkt tot het al dan niet opdragen of accepteren van wijzigingen van de vraagspecificatie, de acceptatie van onderdelen van de opdracht en de bevoegdheid om zaken te toetsen of te keuren.

Dertig knelpunten

Tijdens de eerste fase van de actualisatie van de UAV-GC 2005 zijn dertig knelpunten vanuit de praktijk geïnventariseerd en uitgewerkt. De knelpunten hebben betrekking op de wijze waarop opdrachtgevers de UAV-GC vaak onjuist en disproportioneel toepassen, de informatieverstrekking door opdrachtgevers en de verantwoordelijkheid daarvoor, de onpraktische procedure voor opgedragen wijzigingen, de onmogelijkheid van de opdrachtnemer om wijzigingen te vorderen indien deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, onduidelijkheden ten aanzien van de verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van de benodigde vergunningen en de beperking van de aansprakelijk.

UAV-GC een goede basis

Hoewel de knelpunten misschien anders doen vermoeden, worden de UAV-GC in de praktijk als een prima basis ervaren voor het geïntegreerd contracteren. Aan deze basis zal ook niet getornd gaan worden. De actualisatie van de UAV-GC betreft het wegnemen van de knelpunten.

Ook bij de UAV-GC 2018 zal van belang blijven dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemer goed weten hoe in de praktijk met de UAV-GC moet worden gewerkt. Wij zien te vaak dat de opdrachtgever wel volgens de UAV-GC wil contracteren maar zich tijdens de uitvoering opstelt als een traditionele opdrachtgever. Aan de andere kant zien wij ook opdrachtgevers die ervan uitgaan dat de UAV-GC betekent dat de opdrachtnemer alle risico’s overneemt, ook wanneer dit niet redelijk is. Dat is niet de bedoeling van de UAV-GC en staat een goede samenwerking in de weg. Het gevolg is dat er tijdens de uitvoering conflicten ontstaan, wat in plaats van ‘ontzorging’ leidt tot extra zorgen voor de opdrachtgever.

Onze bouwrechtadvocaten geven regelmatig (inhouse)lezingen en advies op het gebied van UAV-GC, zowel over de toepassing ervan als over het aanbesteden van UAV-GC contracten. Wilt u meer informatie neemt u dan contact op met Marianne Ten Feld-Sprik (marianne.tenfeld@kienhuishoving.nl) of Annerieke Kolenaar (annerieke.kolenaar@kienhuishoving.nl) of via 053-4804325.