KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Executoriale verkoop van aandelen: geldt de prospectusplicht?

Bij de overdracht van effecten, waaronder aandelen, spelen niet alleen vennootschapsrechtelijke aspecten een rol. De Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat namelijk in artikel 5:2 Wft de prospectusplicht.

Deze plicht houdt in dat een verkoper van aandelen een prospectus moet opstellen, indien hij deze aandelen aanbiedt aan het publiek. Door een prospectus worden potentiële kopers beschermd. Zij kunnen zich een beeld vormen over de financiële positie van de onderneming waarin zij overwegen deel te nemen. Een prospectus dient dan ook op een duidelijke, niet misleidende manier alle financiële gegevens over deze onderneming te bevatten. Ook moet het prospectus worden goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Weliswaar kent de Wft voor de praktijk belangrijke uitzonderingen, maar het uitgangspunt is dat de prospectusplicht geldt bij alle overdrachten van aandelen.

Maar wat gebeurt er als de verkoop van aandelen afwijkt van een gewone verkoop, zoals in het geval dat een pandhouder of een beslaglegger de aandelen executoriaal verkoopt? Het opstellen van een prospectus vergt de nodige tijd. Maar een executoriale verkoop dient vaak juist zo snel mogelijk plaats te vinden. De doelstelling van een executoriale verkoop is dan ook niet verenigbaar met de doelstelling van de prospectusplicht. Bij een snelle executieverkoop zou het risico kunnen bestaan dat een prospectus onvolledig of onjuist is, en dit gaat ten laste van de door de prospectusplicht beoogde bescherming van de potentiële koper.

Geldt ondanks een mogelijke tijdsdruk de prospectusplicht? Deze vraag heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie onlangs beantwoord, en zij heeft geoordeeld dat de prospectusplicht niet van toepassing is op de executoriale verkoop van aandelen. Het Hof vindt van belang dat de potentiële koper bij een executoriale verkoop van aandelen weet dat aan de koop van deze aandelen risico’s kunnen kleven. Hij behoeft daarom niet in gelijke mate als de koper bij een gewone verkoop van aandelen te worden beschermd. Het belang van een snelle executie weegt dus zwaarder dan de handhaving van de prospectusplicht.

Indien u bij de overdracht van uw aandelen advies wenst of (algemene) vragen heeft over de prospectusplicht, dan kunt u uiteraard contact opnemen met KienhuisHoving advocaten en notarissen, sectie Banking & Finance