EU-US Privacy Shield ongeldig verklaard: mogelijk grote gevolgen

Het Europese Hof van Justitie oordeelde recent over het EU-US Privacy Shield en ‘standard contractual clauses’. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor bedrijven die zakendoen met partijen in de VS.

In een arrest van 16 juli 2020 heeft het Europese Hof van Justitie het EU-US Privacy Shield ongeldig verklaard. Dit is slecht nieuws voor iedereen die zaken doet met een in de VS gevestigde partij die onder het EU-US Privacy Shield gecertificeerd is. (Een lijst van die partijen is hier te vinden.) De kans is groot dat zij nu actie moeten ondernemen om te voorkomen dat de betreffende verstrekking van persoonsgegevens in strijd is met de AVG. Met het ongeldig verklaren van het EU-US Privacy Shield vervalt een belangrijke en veelgebruikte basis voor het mogen delen van persoonsgegevens met de VS. Zonder een dergelijke basis mogen de doorgiften van persoonsgegevens aan landen buiten de EER (zogenaamde 'derde landen') niet plaatsvinden.

Het Hof liet zich onder meer ook uit over de zogenaamde ‘standard contractual clauses’ (ook wel ‘modelcontractbepalingen’), die eveneens een basis voor doorgiften van persoonsgegevens naar derde landen bieden. Deze blijven vooralsnog geldig. Het Hof merkte wel op dat enkel de toepasselijkheid van deze ‘standard contractual clauses’ niet betekent dat voldaan wordt aan het vereiste van een ‘passend beschermingsniveau’ als vereist volgens de AVG. Onder meer is daarnaast relevant wat het rechtsstelsel van het derde land zegt over de eventuele toegang van overheidsinstanties tot de doorgegeven persoonsgegevens. Dit betekent dat ook indien ‘standard contractual clauses’ van toepassing  zijn, het zo kan zijn dat persoonsgegevens niet mogen worden doorgegeven naar een derde land.

Bent u benieuwd naar de gevolgen die dit arrest heeft voor uw bedrijfsvoering? Heeft u behoefte aan advies over de doorgifte van persoonsgegevens naar de VS of andere derde landen? Of heeft u andere vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan contact op met onze specialisten van de sectie IE-, ICT- en privacyrecht.