Eénmalige tegemoetkoming van € 4.000,--. Ook voor u?

Ondernemers in de sectoren die het meest geraakt worden door de coronacrisis kunnen aanspraak maken op een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,--. Deze maatregel is door het kabinet mogelijk gemaakt met de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS). Aan welke voorwaarden moet u voldoen om voor deze steunmaatregel in aanmerking te komen, en hoe kunt u de tegemoetkoming aanvragen?

Voorwaarden

De werking van de beleidsregel is direct gekoppeld aan de SBI-codes zoals deze in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel zijn geregistreerd. De SBI-code geeft de hoofdactiviteit aan van de onderneming. Er is een lijst opgesteld van SBI-codes waarmee aanspraak kan worden gemaakt op de tegemoetkoming. Alleen als een ondernemer op 15 maart 2020 met een van de vastgestelde hoofdactiviteiten in het handelsregister was geregistreerd kan hij aanspraak maken op deze eenmalige tegemoetkoming. Het is niet mogelijk om met terugwerkende kracht de registratie te wijzigingen om op die manier alsnog aanspraak te kunnen maken op de tegemoetkoming.

Is uw SBI-code in de lijst opgenomen, dan verklaart u met de aanvraag dat uw onderneming in de periode van 16 maart tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000,--. Ook verklaart u dat u in deze periode ook minimaal €4.000,-- aan vaste lasten verwacht. Daarbij moet u ook rekening houden met eventuele andere steunmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de tegemoetkoming in de loonkosten (NOW).

Kijk voor de volledige lijst met voorwaarden op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/voorwaarden

Kort na de bekendmaking van de lijst met vastgestelde SBI-codes ontstond onrust bij veel ondernemers. De lijst met SBI-codes was zeer beperkt en veel ondernemers zouden daardoor achter het net vissen. Zo heeft bijvoorbeeld ook de detailhandel hun omzet fors zien dalen maar waren zij niet op de lijst opgenomen.

Op 30 maart jl. is de regeling alsnog uitgebreid en kunnen ook andere groepen ondernemers in de non-food sector in aanmerking komen voor de tegemoetkoming. De actuele lijst met SBI-codes vindt u op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19/vastgestelde-sbi-codes

De aanvraag

Hoewel de SBI-codes nu bekend zijn blijkt het aanvragen van de tegemoetkoming in de praktijk nog een behoorlijke uitdaging. De website maakt tot op heden steeds melding van overbelasting waardoor het inloggen niet mogelijk is. Ook is het voor de ondernemers van de toegevoegde sectoren nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Het programma dient daarop nog te worden aangepast. Gelukkig is het tot vrijdag 26 juni 2020 17:00 uur mogelijk om een aanvraag in te dienen.

De aanvraag zelf is overigens zeer overzichtelijk. U hebt daarvoor nodig:
- Een eHerkenningsmiddel (niveau 1 of hoger) of DigiD;
- KvK nummer;
- SBI-code (van de hoofdactiviteit);
- Bankrekeningnummer (van de onderneming);
- Het correspondentie- en bezoekadres van de onderneming;
- De contactgegevens van de aanvrager (naam, telefoonnummer en e-mailadres).

Ingediende aanvragen worden in beginsel binnen twee weken behandeld. Als u recht hebt op een tegemoetkoming zal dat binnen enkele dagen na het besluit worden uitbetaald. Let wel, aanvragen worden achteraf gecontroleerd. Tot vijf jaar na uitbetaling van de tegemoetkoming kan het uitbetaalde bedrag worden teruggevorderd wanneer bij een controle blijkt dat de tegemoetkoming onterecht is verstrekt.

Ook € 4.000,-- voor u?

Hebt u vragen over de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS), problemen met de aanvraag of komt de continuïteit van uw onderneming ondanks de steunmaatregelen toch in gevaar, neem dan contact op met Jolanda Vreugdenhil, of met een van haar collega's van de praktijkgroep Herstructurering & Insolventierecht.