De vraag van de bij de gemeente werkzame ambtenaar: ben ik veroordeeld tot de Cao Gemeenten?

Geplaatst op 4 december 2019 08:51 door Niels Vuik

De Cao Gemeenten is niet per definitie op u van toepassing. In aanloop naar de wederkerige arbeidsrelatie die u met uw werkgever krijgt vanaf 1 januari 2020 is het zaak dat u de voor u juiste keuzes maakt.

Wat is een cao?

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een belangrijke rechtsbron in het ‘civiele’ arbeidsrecht. In een cao worden voornamelijk de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers waarop de cao van toepassing is geregeld. De in een cao opgenomen arbeidsvoorwaarden kunnen ingrijpende gevolgen voor de betrokken medewerkers hebben. De nu op u van toepassing zijnde rechtspositieregeling is hiermee vergelijkbaar. Ware het niet dat een cao een looptijd heeft. De Cao Gemeenten heeft een looptijd tot 1 januari 2021.

Tussen wie komt de Cao Gemeenten tot stand?

Een cao is een overeenkomst aangegaan door een of meer werkgevers of werkgeversverenigingen enerzijds en een of meer werknemersverenigingen anderzijds. Het is niet van belang of deze verenigingen al dan niet representatief zijn. De Cao Gemeenten is gesloten tussen enerzijds de VNG en anderzijds de FNV Overheid, CNV Overheid en de CMHF.

Bent u zo maar gebonden aan de Cao Gemeenten?

Zoals u zult weten, heeft minister Koolmees op 2 oktober 2019 laten weten dat de cao niet algemeen verbindend wordt verklaard. Wat zijn de gevolgen hiervan?

Dit betekent dat de cao niet enkel op u van toepassing wordt, omdat u onder de werkingssfeer hiervan valt. U moet lid zijn van de FNV, CNV of CMHF en uw werkgever moet lid zijn van de VNG.

Wanneer u niet lid bent van een van deze werknemersverenigingen, betekent dit dat uw werkgever u moet aanbieden om de cao op u van toepassing te laten zijn. Kijk in uw arbeidsovereenkomst. Is hierin een incorporatiebeding opgenomen? Oftewel een beding waarin de cao op u van toepassing wordt verklaard. Wilt u dit aanvaarden? Of heeft u liever dat de rechtspositieregeling op u van toepassing blijft? Ga hier bewust mee om.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Niels Vuik.