KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

De hypotheek en de latere zakelijke borgstelling van de partner

Een hypotheekrecht uit het verleden kan ook dienen tot zekerheid voor de zakelijke schulden die de partner later aangaat. De omschrijving in de hypotheekakte is hiervoor bepalend.

Een hypotheekrecht wordt verleend tot zekerheid voor de betaling van een schuld. Dit kan gelden voor één vaste, bepaalde schuld maar ook voor alle bestaande èn toekomstige schulden. De omschrijving in de akte is hiervoor bepalend. Wie zich hiervan niet bewust is, kan voor onbedoelde verrassingen komen te staan. 
 
Voor hypotheek kan in dit blog ook pandrecht gelezen worden. Voor de leesbaarheid is voor de term hypotheek gekozen.

Eerst hypotheek op woning, dan later zakelijke financiering

Een man en vrouw vestigen een hypotheekrecht op hun woning in verband met de aankoop. De hypotheek geldt voor alle bestaande en toekomstige schulden van de man en vrouw aan de bank.

Enige tijd later geeft de man een borgstelling af voor schulden van een B.V. aan dezelfde bank. De B.V. gaat failliet en de bank spreekt de man op grond van de borgstelling aan. Er ontstaat een geschil of kort gezegd de hypotheek ook de borgstelling omvat.

Rechtbank en Gerechtshof oordelen dat de akte aangeeft dat het hypotheekrecht is verstrekt voor schulden ongeacht of deze op naam van een of beide echtgenoten staan. De omschrijving is niet beperkt tot leningen voor de woning. De borgstelling valt derhalve onder het hypotheekrecht.

Toestemming echtgenoot artikel 1:88 Burgerlijk Wetboek vereist ?

Op grond van de wet is voor een borgstelling de toestemming van de echtgenoot vereist (ongeacht of er huwelijksvoorwaarden zijn). De wet kent echter een uitzondering hierop voor de borgstelling voor kort gezegd de eigen onderneming.

Wegens het ontbreken van de toestemming tracht de echtgenoot de borgstelling te vernietigen. Het Hof oordeelt echter dat hier de uitzondering van toepassing was.

Of de uitzondering van toepassing is, verschilt per geval. Het rechtsgevolg, vernietiging, is groot.
Om die reden adviseren wij (toch) altijd schriftelijke toestemming van de echtgenoot te vragen.

De omschrijving in de hypotheekakte is van belang

Wie in het verleden een hypotheekakte ondertekende, is zich later niet altijd meer van de inhoud bewust. Mogelijk vallen ook toekomstige schulden onder het hypotheekrecht. Bij het aangaan van een latere financiering is het raadzaam de vroegere akte nog eens door te lezen.

Matthijs van Rozen


Uitspraak: Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 22 augustus 2017