KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

De ambtenaar krijgt controle over zijn arbeidsvoorwaarden

Ambtenaren wees u bewust van de veranderingen die een wederkerige rechtsverhouding voor u teweegbrengt! De Wnra zorgt ervoor dat het gehele systeem waarop uw onderneming al jaren vertrouwt verandert. De denkwijze van de or, de HR-functionarissen en de individuele ambtenaren dient drastisch te veranderen. Wij verzorgen cursussen en zijn procesbegeleider. Dit alles om bij uw onderneming bewustwording van de gevolgen van de Wnra te creëren en uw onderneming Wnra-proof te maken.

Nog een kleine acht maanden en de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) treedt naar alle waarschijnlijkheid in werking. Dit leidt er onder andere toe dat vanaf 1 januari 2020 de individuele ambtenaar meer controle krijgt over zijn arbeidsvoorwaarden. Voorheen leidde de instemming van de or tot oncontroleerbare situaties voor een individuele ambtenaar. Hoe zit dit?

De ondernemingsraad

De or binnen uw ondeneming heeft een instemmingsrecht met betrekking tot voorgenomen besluiten inzake sociaal beleid. Hierbij kan worden gedacht aan een arbeids- of rusttijdenregeling, een belonings- of functiewaarderingssysteem en een regeling op het gebied van het aanstelling-, ontslag- of bevorderingsbeleid.

Voor 1 januari 2020 was het zo dat de or iets kon vinden over het te voeren sociale beleid van de onderneming. Daarna bij instemming van de or is de ambtenaar gebonden aan het door de ondernemer vastgestelde sociale beleid. Er is immers sprake van een eenzijdige rechtsrelatie. 

De met de Wnra vanaf 1 januari 2020 intredende wederkerige rechtsverhouding tussen de ondernemer en de ambtenaar maakt dat dit verandert. U bent als individuele ambtenaar pas gebonden als u met de regeling of het beleid akkoord gaat of u zich hierbij neerlegt.

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met Niels Vuik.

 

Share on