Coronamaatregelen voor zorgaanbieders

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in grote lijnen toegelicht hoe zorgaanbieders in deze crisistijd de helpende hand wordt geboden.

Zorgaanbieders met een overeenkomst met een verzekeraar

Er komen drie regelingen voor drie verschillende categorieën:

  1. aanbieders van de basisinfrastructuur en zorg voor kwetsbare mensen (zie brief van ZN;
  2. aanbieders van langdurige zorg (zie brief van ZN); 
  3. alle andere aanbieders (zie brief van ZN).

 

Over deze regelingen geeft ZN op korte termijn meer duidelijkheid. Op  5 april 2020 is er meer duidelijkheidgekomen voor deze derde categorie. Er komt een continuïteitsbijdrage-regeling.

Continuïteitsbijdrage-regeling voor alle andere aanbieders

De continuïteitsbijdrage-regeling staat open voor alle zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (voorwaarden 2020) en die voldoen aan nog uit te werken voorwaarden. De aanvraag van de vooruitbetaling en/of de continuïteitsbijdrage heeft geen betrekking op zorg en diensten geleverd door of via opticiens en niet-gecontracteerde audiciens.   

De duur van de regeling is van 1 maart tot en met 30 juni 2020. Daarna is verlenging mogelijk. De eerste uitbetaling vindt plaats in de maand mei (over de periode vanaf 1 maart) en vervolgens elke maand zolang de regeling van kracht is.

Wat betekent dit financieel voor u? De hoogte van de bijdrage wordt vastgesteld als een percentage van de door zorgverzekeraars vergoede omzet. De verwachting is dat de continuïteitsbijdrage zal liggen tussen de 60 en 85% van de zorgkosten die onder normale omstandigheden door zorgverzekeraars wordt vergoed. Deze bijdrage hoeft niet te worden terugbetaald, maar wordt, voor zover billijk en mogelijk, wel verrekend met de productie gedurende de maanden dat deze van toepassing is en met de eventuele hogere productie als gevolg van inhaaleffecten daarna.

Over deze regeling leest u hier.

Hoge financiële nood

Het is goed mogelijk dat u niet kunt  wachten tot betaling in mei. Dan kunt u in april een vooruitbetaling ontvangen. Voor een aantal branches is daarom een aanvullende regeling getroffen: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.

Lees meer hierover onder het kopje ‘vooruitbetalingen’; klik hier. De voorwaarden waaronder u aanspraak kunt maken op  een vooruitbetaling treft u hier (let op het onderscheid tussen gecontracteerde- en niet gecontracteerde zorgaanbieders).

Valt u niet onder een van de hiervoor genoemde branches, maar kunt u ook niet wachten tot betaling in mei, neem dan contact op met uw primaire zorgverzekeraar.

Keuzemogelijkheid

Voor de derde categorie(alle andere zorgaanbieders) geldt in ieder geval als hoofdregel dat kan worden gekozen tussen de stappen 1 tot en met 3 van het corona-stappenplan of de regeling van zorgverzekeraars. Wordt er gekozen voor de ondersteuningsmaatregelen van de zorgverzekeraars dan kan alleen gebruik worden gemaakt van de Rijksregelingen voor:

 

  • dat deel van de zorgkosten dat niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed op basis van de zorgverzekering en/of de aanvullende ziektekostenverzekeringen;
  • voor het deel omzetdaling dat resteert na aftrek van de vergoeding door de regeling van zorgverzekeraars; en
  • fiscale regelingen.

Bij vragen of hulp bij het bovenstaande kunt u contact opnemen met de sectie Arbeidsrecht (arbeidsrecht@kienhuishoving.nl) of met Astrid Kiewiet, advocaat gezondheidsrecht of met Niels Vuik, advocaat arbeidsrecht. Wij begeleiden u ook waar nodig door het stappenplan naar financiële verlichting heen: klik hier voor het stappenplan.