KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Compensatieregeling transitievergoeding op de lange baan geschoven

In maart 2017 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel aanhangig gemaakt waardoor werkgevers die bij een ontslag van een werknemer vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, gecompenseerd zouden worden bij het betalen van de transitievergoeding. Dit wetsvoorstel gaat voorlopig geen wet worden. Sterker nog, het is de vraag of het überhaupt ooit zover gaat komen.

In maart 2017 overwoog  de minister – na veel kritiek uit de maatschappij – dat het betalen van een transitievergoeding bij/na langdurige arbeidsongeschiktheid als onrechtvaardig wordt beschouwd. Naar aanleiding hiervan heeft de minister met het voornoemde wetsvoorstel willen voorzien in een compensatieregeling voor de werkgever die er – kort gezegd – op neer zou komen dat ingeval een transitievergoeding dient te worden betaald aan een werknemer vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (zijnde arbeidsongeschiktheid langer dan twee jaar), deze werkgever via het Algemeen werkloosheidsfonds de transitievergoeding zou kunnen terugvorderen.

Tijdens de eerste procedurele vergadering van de Tweede Kamer in nieuwe samenstelling is een aantal wetsvoorstellen ‘controversieel verklaard’. Het betreft politiek gevoelige onderwerpen, die pas na de formatie weer worden behandeld. Het parlement verwacht bij controversieel verklaarde wetsvoorstellen dat er onder een nieuw kabinet een andere beslissing wordt c.q. kan worden genomen. Door deze dossiers controversieel te verklaren, houdt de nieuwe coalitie keuzevrijheid om beleidsafspraken te maken in het nieuwe regeerakkoord.

Het voornoemde wetsvoorstel is een van de voorstellen die door de Tweede Kamer controversieel is verklaard. Gezien het feit dat de onderhandelingen over een nieuw kabinet op z’n zachtst gezegd nog niet voorspoedig verlopen (ik wijs onder andere op de gisteren op niets uitgelopen gesprekken tussen vier partijen), is het maar de vraag, áls het wetsvoorstel al daadwerkelijk wet gaat worden, wanneer dit zal gebeuren.

Het leek ons goed u op deze ontwikkeling te attenderen; het kan wellicht een reden zijn (toch wel) actie te ondernemen in dossiers waarbij sprake is van langdurige ziekte. Mochten wij u hierbij kunnen assisteren, dan vernemen we dit uiteraard graag.