Commissaris of niet-uitvoerend bestuurder? Aan u de keuze!

Sinds 1 januari van dit jaar kent de Nederlandse wet een nieuwe bestuursstructuur voor B.V.’s en N.V.’s, namelijk de one tier board.

Dit is een bestuursstructuur met zowel uitvoerende als niet-uitvoerende bestuurders. Een raad van commissarissen ontbreekt in dat geval. Is deze nieuwe structuur aantrekkelijker dan de two tier board? De reacties uit de praktijk zijn bijzonder gevarieerd. Hieronder volgen de belangrijkste kenmerken, risico’s, het ‘waarom’ en de wijze van implementatie!

De kenmerken:

  • De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door bestuurders komt toe aan niet-uitvoerende bestuurders.
  • Aan uitvoerende bestuurders kan niet worden toebedeeld: (a) het voorzitterschap van het bestuur, (b) het doen van voordrachten voor benoeming van een bestuurder en (c) het vaststellen van de bezoldiging van uitvoerende bestuurders.
  • De AvA bepaalt of een bestuurder “uitvoerend” of “niet-uitvoerend” is.
  • Uitvoerende bestuurders mogen niet deelnemen aan de besluitvorming over het vaststellen van hun bezoldiging.

De risico’s:

  • De niet-uitvoerende bestuurder maakt – in tegenstelling tot een commissaris – deel uit van het bestuur. Een niet-uitvoerende bestuurder kan daarom als bestuurder aansprakelijk worden gesteld.
  • Het onderscheid tussen de uitvoerende bestuurders en niet- uitvoerende bestuurders kan voor derden onduidelijk zijn. Maak dit daarom helder en transparant! Laat onder meer bevoegdheid tot vertegenwoordiging statutair toekomen aan uitvoerende bestuurders.
  • Niet-uitvoerende bestuurders bang controle te verliezen bij de totstandkoming van besluiten en daarmee onvoldoende toezicht te houden? Leg in de statuten vast dat de meerderheid van niet-uitvoerende bestuurders tevens de meerderheid vormt binnen het bestuur. Of varieer in het aantal stemmen per bestuurder.

Overigens, waarom kent de wet opeens dit one tier board model? Al enige jaren woedt er tussen de Lid-Staten van de EU een concurrentiestrijd om het meest gunstige vennootschapsklimaat. Aangezien bepaalde (met name Anglo-Amerikaanse) landen dit bestuursmodel kennen, lag de introductie van dit model in Nederland voor de hand. Daarnaast bevat de Nederlandse Corporate Governance Code (de gedragscode voor beursgenoteerde vennootschappen) al een aantal Best practice bepalingen hierover.

Wenst u over te stappen naar een one tier board in uw organisatie? Leg de bestuursstructuur dan vast in de statuten en benoem de executives en de non-executives. Graag helpen wij u hiermee verder.

Auteur: mr. Frank Röben