Bouwwerken planologisch onder het overgangsrecht brengen. Wat eist de Afdeling?

In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 20 november 2019 stond onder andere de vraag centraal of de gemeenteraad van Amersfoort terecht een veeschuur en mestbassin onder het bouwovergangsrecht had gebracht.

In een uitspraak van de hoogste bestuursrechter van 20 november 2019 moest de vraag worden beantwoord of de gemeente Amersfoort een veeschuur en mestbassin onder het bouwovergangsrecht mocht laten vallen. Als een bouwwerk onder het overgangsrecht valt, is het niet langer legaal. Het mag dan nog wel worden gebruikt waarvoor het is gebouwd. In Nederland mag een bouwwerk niet langer dan 10 jaar onder het overgangsrecht vallen. Als dat wel het geval is, dan moet de gemeente kiezen om het te kopen en te slopen of om het dezelfde of een andere bestemming te geven.

Voor- en tegenstanders overgangsrecht

De gemeente Amersfoort had de veeschuur en het mestbassin onder het overgangsrecht laten vallen, omdat er vlak naast een nieuwe woonwijk komt. De eigenaar van de schuur en het bassin is daar tegen. Bij de rechter voerde hij aan dat de woonwijk niet kan worden gebouwd, omdat niet is geregeld dat de schuur en het bassin binnen 10 jaar verdwijnen of een andere bestemming hebben. De eigenaar voerde ook aan dat de gemeente had moeten onderzoeken of woonwijk wel niet te dicht op de veeschuur en het mestbassin komt te staan. Een woonwijk dichtbij een veeschuur of mestbassin leidt misschien wel tot stankoverlast. Andersom kan de woonwijk er ook voor zorgen dat de eigenaar de veeschuur en het mastbassin niet meer kan gebruiken.

Wat zegt de rechter?

De rechter was in deze zaak van mening dat de gemeente de schuur en het bassin eigenlijk ook die bestemming had moeten geven. Hierop bestaat alleen een uitzondering wanneer die bestemming niet meer bij de toekomstplannen van de gemeente past. In Amersfoort is daar sprake van, omdat een veeschuur en mestbassin niet meer bij de nieuwe woonwijk passen. Als de gemeente dan de woonwijk belangrijker vindt dan de veeschuur en het mestbassin, dan moet zij ervoor zorgen dat die de woonwijk niet meer in de weg kunnen zitten. De gemeente moet er dan dus ook voor zorgen dat de schuur en het bassin binnen 10 jaar verdwijnen. Als aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen de schuur en het bassin onder het overgangsrecht vallen.

De gemeenteraad had met deze voorwaarden geen rekening gehouden. Ze heeft niet duidelijk gemaakt of de gemeente de schuur en het bassin zouden kopen of onteigenen. Zelfs bij de zitting werd dat niet duidelijk. Daarom mochten de schuur en het bassin niet onder het overgangsrecht vallen.  Daarnaast was de gemeente vergeten te onderzoeken of de schuur en het bassin de woonwijk in de weg zitten. De rechter zette daarom een streep door het bestemmingsplan. Eerst moeten de schuur en het bassin worden aangekocht en gesloopt. Pas dan kan de woonwijk worden gebouwd.

Loopt u ook tegen deze problemen aan, neem dan contact op met Erik Averdijk.