KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Aanbestedingsregels in een exploitatieplan

Bevat een exploitatieplan een verwijzing naar aanbestedingsbeleid, dan moet blijken welk beleid van toepassing is

In een exploitatieplan ex. art. 6.12 Wro kunnen aanbestedingsregels worden opgenomen. Uit de wetsgeschiedenis volgt dat het gaat om “Europese aanbestedingsregels”. Er zijn gemeenten die hun eigen aanbestedingsbeleid van toepassing verklaren in een exploitatieplan. Het is nog geen uitgemaakte zaak of dit is toegestaan.

Wel is reeds uitgemaakt dat uit - bijlagen bij - het exploitatieplan moet blijken welk aanbestedingsbeleid van toepassing is. Dit volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS 13 februari 2013, LJN BZ 1283).

Voor een uitgebreider commentaar op deze uitspraak verwijs ik naar mijn annotatie zoals verschenen in het tijdschrift Bouwrecht van april 2013 (BR 2013, nr. 67).

(blog oud medewerker M. Fokkema, specialisme Aanbestedingsrecht)