Blogs

De advocaten en notarissen van KienhuisHoving schrijven regelmatig blogs over diverse actuele juridische onderwerpen. Denk daarbij aan een recente wetswijziging , wetsvoorstel of uitspraak van een rechter of arbiter. De schrijver beschrijft het onderwerp, de consequenties en zijn of haar visie hierop.

Afwijken van de wettelijke maatstaven in het echtscheidingsconvenant

4 februari 2016 16:46

Bij het afwikkelen van een echtscheiding komt het geregeld voor dat een (ex)partner bepaalde afspraken wil maken ten gunste van de ander. Soms ingegeven door de wens een en ander extra goed voor de ander te willen regelen en soms onbewust uit pure onwetendheid. Dat een dergelijke afwijking van wat wettelijk verplicht is, verregaande gevolgen kan hebben, weet niet iedereen.Tijd om met deze blog daar verandering in te brengen. Bezint eer ge begint!

Meer duidelijkheid over berekening kinderalimentatie en kindgebonden budget

8 december 2015 11:38

Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan. Deze uitspraak was een reactie op de onduidelijkheid die begin dit jaar is ontstaan over de wijze waarop kinderalimentatie na inwerkingtreding van de Wet Hervorming Kindregelingen moet worden berekend. Of er thans echt volledige duidelijkheid is verkregen dient de praktijk nu uit te wijzen.