KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Weens Koopverdrag (CISG): Verjaring

6 april 2018 16:33 door Kristina Adam
Wanneer verjaren vorderingen van bijvoorbeeld de koper op de verkoper tot vergoeding van schade onder het Weens Koopverdrag (UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, CISG)?

Weens Koopverdrag: de onderzoeksplicht en de klachtplicht

26 februari 2018 17:21 door Kristina Adam
Onder het Weens Koopverdrag (UN Convention on Contracts for the International Sales of Goods, CISG) dient de koper het gekochte te keuren en bij de verkoper over gebreken te klagen. Wat zijn de gevolgen als de koper dat niet doet? En wat houdt de onderzoeksplicht precies in?

Einde van Nederlandse pre-pack in zicht?

29 maart 2017 22:16 door Hendrie Aarnink
Op 29 maart 2017 heeft de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie geconcludeerd dat bij de Nederlandse pre-pack sprake is van overgang van onderneming. Wat betekent dat voor de praktijk?

Bankbeslag over de grens? Vanaf januari 2017 mogelijk!

27 december 2016 10:03 door Kristina Adam
In mijn grensoverschrijdende Duits-Nederlandse praktijk word ik vaak gevraagd of ik niet conservatoir beslag zou kunnen leggen op bankrekeningen van een schuldenaar in Duitsland. Mijn antwoord is dan altijd: “Helaas, nee dat kan niet”. Vanaf januari 2017 zal mijn antwoord zijn: “Ja zeker!”.

De assurantietussenpersoon: doorgeefluik of eigen zorgplicht?

26 augustus 2016 16:21 door Jennifer Rozeboom
Algemeen wordt aangenomen dat de assurantietussenpersoon slechts de functie heeft van ‘doorgeefluik’ tussen verzekeringnemer en verzekeraar. Het tegenovergestelde is echter waar. De assurantietussenpersoon dient niet alleen te bemiddelen tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar, ook dient hij te adviseren en te begeleiden vóór, bij en na het tot stand komen van een verzekering. Dit heeft het hof Den Haag in een recent arrest van 19 juli 2016 opnieuw bevestigd.