KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


De assurantietussenpersoon: doorgeefluik of eigen zorgplicht?

26 augustus 2016 16:21 door Jennifer Rozeboom
Algemeen wordt aangenomen dat de assurantietussenpersoon slechts de functie heeft van ‘doorgeefluik’ tussen verzekeringnemer en verzekeraar. Het tegenovergestelde is echter waar. De assurantietussenpersoon dient niet alleen te bemiddelen tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar, ook dient hij te adviseren en te begeleiden vóór, bij en na het tot stand komen van een verzekering. Dit heeft het hof Den Haag in een recent arrest van 19 juli 2016 opnieuw bevestigd.

Let op bij reclame-uitingen over financiële producten!

6 april 2016 17:21 door Jennifer Rozeboom
Iedere onderneming maakt reclame om haar producten en diensten te promoten. Financiële instellingen zijn hier geen uitzondering op. Ook zij proberen met reclame-uitingen hun producten en diensten onder de aandacht te brengen van ondernemers en consumenten. Zo komt u dagelijks reclames tegen ter promotie van onder meer kredieten, verzekeringen, bankrekeningen en beleggingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt met enige regelmaat voor dergelijke reclame-uitingen.

Aftreden als bestuurder, mag dat altijd?

11 maart 2016 17:11 door Matthijs van Rozen
Als de enig bestuurder van een rechtspersoon opstapt, is de rechtspersoon stuurloos. Een Duitse rechter toetste recent dat aftreden aan het leerstuk van misbruik van recht. In Nederland zal hierbij de norm van redelijkheid en billijkheid gelden.

Overgang van onderneming en pre-pack: nieuwe ontwikkelingen

25 februari 2016 15:34 door Hendrie Aarnink
Bij een pre-pack wordt een voorgenomen doorstart door de (beoogd) curator in het faillissement voorbereid, onder toezicht van een beoogd rechter-commissaris, waarbij de doorstart pas op de dag van het faillissement (of daarna) wordt geformaliseerd. Ofschoon het wetsvoorstel (nog) geen wet is, wordt in de praktijk al geëxperimenteerd met de pre-pack.
Delen op