KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Einde van Nederlandse pre-pack in zicht?

29 maart 2017 22:16 door Hendrie Aarnink
Op 29 maart 2017 heeft de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie geconcludeerd dat bij de Nederlandse pre-pack sprake is van overgang van onderneming. Wat betekent dat voor de praktijk?

Tweede Kamer wenst bestuursverbod bij falend bestuur in de zorg; Goed idee of verkiezingsretoriek?

1 maart 2017 20:38 door Yvonne Nijhuis
Naar aanleiding van een vorig jaar ingediende motie – waarin de Tweede Kamer bij de minister van VWS aandringt op een bestuursverbod voor falende bestuurders in de zorg – heeft de minister de Tweede Kamer bij brief van 13 februari 2017 geantwoord dat het haar overtuiging is, dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn naast de huidige mogelijkheden om in te grijpen. Een meerderheid van de Tweede Kamer denkt daar anders over.

Het enquêterecht bij zorginstellingen

30 januari 2017 09:36 door Christian Huiskes
Falend bestuur en toezicht binnen zorginstellingen-rechtspersonen kunnen aan de orde worden gesteld en nader worden onderzocht in een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (OK). Aan de hand van een in september 2016 ingediend ambtelijk ontwerp voor internetconsultatie betreffende een nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en rechtspraak van de OK worden hierna enkele recente ontwikkelingen op dit punt geschetst.

Wijze inkoop jeugdzorg in strijd met proportionaliteitsbeginsel?

21 oktober 2016 14:32 door Arnold Gelderman
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag oordeelde recent dat de wijze van inkoop van jeugdzorg door de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. Meer in het bijzonder wordt de door de Gemeenten gehanteerde risico- en aansprakelijkheidsverdeling disproportioneel geacht. Wat was er in deze zaak aan de hand en welke consequenties heeft dit vonnis voor andere zorginkoopprocedures?