KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Het enquêterecht bij zorginstellingen

30 januari 2017 09:36 door Christian Huiskes
Falend bestuur en toezicht binnen zorginstellingen-rechtspersonen kunnen aan de orde worden gesteld en nader worden onderzocht in een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (OK). Aan de hand van een in september 2016 ingediend ambtelijk ontwerp voor internetconsultatie betreffende een nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en rechtspraak van de OK worden hierna enkele recente ontwikkelingen op dit punt geschetst.

Wijze inkoop jeugdzorg in strijd met proportionaliteitsbeginsel?

21 oktober 2016 14:32 door Arnold Gelderman
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag oordeelde recent dat de wijze van inkoop van jeugdzorg door de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. Meer in het bijzonder wordt de door de Gemeenten gehanteerde risico- en aansprakelijkheidsverdeling disproportioneel geacht. Wat was er in deze zaak aan de hand en welke consequenties heeft dit vonnis voor andere zorginkoopprocedures?

Inzage in het medisch dossier door zorgverzekeraar; uitbreiding van bevoegdheden of vastlegging van

27 september 2016 10:16 door Eveline van Andel
De afgelopen tijd werd in de media veel gesproken over het op 13 september jl. door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (wetsvoorstel), inhoudende onder meer een uitbreiding van de bevoegdheden van de zorgverzekeraar om inzage te verkrijgen in het medisch dossier. Volgens de media aldus een bedreiging van het medisch beroepsgeheim!

Samenwerking tussen zorgstellingen: bruikbare guidance ACM

29 augustus 2016 15:29 door Edwin Schotanus
Op 25 augustus jl. heeft de ACM een lezenswaardige informele zienswijze gegeven. In een maar liefst 31 pagina’s tellend document geeft de ACM haar (voorlopige) mening over de voorgenomen samenwerking tussen drie ziekenhuizen in de omgeving van Utrecht op het gebied van complexe oncologische chirurgische zorg. De informele zienswijze is met name lezenswaardig vanwege de bijgevoegde oplegnotitie.