KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


De herplaatsingstoets als struikelblok

14 augustus 2017 09:12 door Christian Mutlu
Heeft u een redelijke grond om de arbeidsovereenkomst op te zeggen? Dan moet u ook aantonen dat herplaatsing van uw werknemer niet mogelijk is. Slaagt u hier niet in dan wordt uw verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.

Van executieveilingen, via accu’s naar de medische systemen van Toshiba

10 juli 2017 10:03 door Edwin Schotanus
Opnieuw was er weer een veelbewogen mededingingsrechtelijke week. Dit keer deelden de mededingingsautoriteiten geen recordboetes uit, maar trok een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de nodige (pers)aandacht, deelde de ACM weer eens een boete voor een kartelovertreding uit, sloot de ACM en passant twee lopende onderzoeken af en kondigde de Europese Commissie stappen aan vanwege het niet naleven van de procedure bij het melden van fusies en overnames.

Een week van mededingingsrechtelijke extremen

3 juli 2017 11:46 door Edwin Schotanus
De laatste week van juni 2017 kenmerkte zich door een aantal baanbrekende zaken. Vorige week dinsdag legde de Europese Commissie aan Google de hoogste boete ooit op. De ACM herhaalde dit staaltje afgelopen donderdag op nationaal niveau door aan de NS de hoogste Nederlandse boete ooit op te leggen. Beide ondernemingen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik van hun economische machtspositie.