KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Aannemer kan zich niet langer beroepen op ontbreken procesvolmacht VvE

20 april 2018 12:12 door Laurens Vermeulen
Het komt regelmatig voor dat een VvE een procedure begint tegen een aannemer vanwege gebreken aan het opgeleverde werk. Daarvoor heeft het bestuur in beginsel een door de vergadering van eigenaars afgegeven procesvolmacht nodig, anders riskeert zij niet-ontvankelijk te worden verklaard. Voorheen kon het ontbreken van een procesvolmacht slechts onder bepaalde omstandigheden worden ‘gerepareerd’. In een onlangs gepubliceerde uitspraak komt de Raad van Arbitrage terug op deze eerdere rechtspraak.

Geïntegreerd contracteren onder de UAV-GC 2005: tijd voor een update.

9 januari 2018 09:22 door Annerieke Kolenaar-Meulenkamp
In de bouw is behoefte aan innovatieve contractvormen. Opdrachtgevers hebben vaak de wens om aan één partij zowel het ontwerp als de realisatie van het werk op te dragen. De UAV-GC 2005 en de bijbehorende Model Basisovereenkomst worden hiervoor dikwijls gebruikt. Ruim tien jaar na de laatste update is het tijd voor een actualisatie. Begin december 2017 is de eerste fase hiervan afgerond. Op naar de daadwerkelijke realisatie van de nieuwe UAV-GC 2018.

Grossmann-arrest niet van toepassing bij meervoudig onderhandse aanbesteding

14 februari 2017 09:25 door Marianne ten Feld-Sprik
Na inschrijving op een meervoudig onderhandse aanbesteding maakt een inschrijver bezwaar tegen de weging van een bepaald subgunningscriterium. De aanbestedende dienst stelt dat de inschrijver dit bezwaar voor inschrijving kenbaar had moeten maken en beroept zich op de “Grossmann-jurisprudentie”. Volgens de rechtbank Noord-Nederland gaat een beroep op deze jurisprudentie niet op, onder meer omdat het hier een meervoudig onderhandse aanbesteding betreft.