KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Beleidsregels: nieuwe lijn

8 november 2016 14:12 door Chantal van Mil
Anders dan voorheen is de Afdeling van oordeel dat omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht te zijn verdisconteerd, niet reeds daarom buiten beschouwing kunnen worden gelaten.

Transformatie monumentale Ambachtsschool in Enschede

2 november 2016 08:43 door Chantal van Mil
Het project ‘Ambachtsschool in Enschede’ won in september jl. nog de Vastgoedprijs Twente 2016 voor de transformatie van de oude monumentale Ambachtsschool tot een complex van 100 appartementen met maximaal 750 meter winkels en 750 meter horeca. Toch gaat de transformatie van het monumentale pand niet zonder slag of stoot. In een uitspraak van 19 oktober 2016 oordeelde de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2016:2751) namelijk dat het plan van de Ambachtsschool in té veel detailhandel voorziet.

Kabinetsreactie evaluatie Natuurschoonwet 1928 (NSW)

1 november 2016 10:07 door Chantal Kolk
De Natuurschoonwet 1928 biedt eigenaren van landgoederen fiscale voordelen in ruil voor de instandhouding daarvan. In 2013 is er door D66 een motie ingediend met het verzoek aan de regering om de landgoederenregeling te evalueren. In opdracht van de Ministeries van Economische Zaken en Financiën is de ‘Beleidsevaluatie Natuurschoonwet 1928’ opgesteld, welke op 31 oktober 2016 is verzonden aan de Tweede Kamer.

Transformatie landgoederen tot zorgvastgoed

18 augustus 2016 10:12 door Chantal Kolk
Door de toenemende vraag naar luxe zorgwoningen op mooie locaties worden op steeds meer landgoederen (monumentale) gebouwen getransformeerd tot zorgvastgoed. De mogelijkheden om vastgoed te transformeren zijn vereenvoudigd. De instandhouding van landgoederen is vaak een belangrijke doelstelling van eigenaren. Door middel van erfpacht of verhuur kan de continuïteit van landgoederen gewaarborgd blijven. De fiscaliteit is een zeer belangrijk aandachtspunt.

Verjaring en pacht: rechtsvordering tot inning pachtsom pas na goedkeuring grondkamer

18 augustus 2016 09:06 door Chantal van Mil
Een verpachter vordert ontbinding wegens stelselmatig te late betaling door pachter. Het Hof oordeelt echter in een recent arrest dat de te late betalingen ontbinding niet rechtvaardigen. De verpachter vordert achterstallige betaling uit hoofde van een pachtovereenkomst uit 1995. Deze overeenkomst is echter pas onlangs goedgekeurd door de grondkamer. Het beroep op verjaring slaagt: de vordering is verjaard.
Delen op