KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Splitsing bouwplan in vergunningvrij en vergunningplichtig deel

2 maart 2018 13:05 door Chantal van Mil
In een uitspraak van de Afdeling van 28 februari 2018 (ECLI:NL:RVS:2018:699) was een aanvraag aan de orde die bestond uit een bouwplan met vergunningvrije en vergunningplichtige delen. In deze uitspraak wordt ingegaan op de mogelijkheden die men bij het aanvragen van een omgevingsvergunning heeft in relatie tot de bepalingen in het Besluit omgevingsrecht ten aanzien van vergunningvrij bouwen.

Advies wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet

23 januari 2018 16:22 door Chantal van Mil
De Afdeling advisering van de Raad van State heeft advies uitgebracht over het wetsvoorstel Aanvullingswet bodem Omgevingswet. Het wetsvoorstel is vandaag, op 23 januari 2018, bij de Tweede Kamer ingediend, waarna het advies openbaar geworden is.

Hedwigepolder mag onteigend worden

17 januari 2018 15:38 door Chantal van Mil
Met de uitspraak van 5 januari jl. van de Hoge Raad is het oordeel van de rechtbank Zeeland-West waarin werd bepaald dat de onteigening van de Hedwigepolder doorgang mocht vinden, in stand gelaten. Deze zaak is door de advocaat-generaal omschreven als een “unieke onteigeningszaak”.

Inbreuk natuurschoon door wooncomplex op landgoed?

27 december 2017 14:21 door Chantal Kolk
Bepaalde handelingen op NSW-landgoederen kunnen gevolgen hebben voor de rangschikking. Een eigenaar kan vooraf een verklaring van geen bezwaar aanvragen. Recent heeft de Raad van State zich gebogen over de vraag of terecht een verklaring van geen bezwaar voor de bouw van een wooncomplex op een gedeelte van een landgoed is geweigerd .

Appartementsrechten op landgoederen en de NSW

21 augustus 2017 08:33 door Chantal Kolk
Gezamenlijke appartementseigenaren kunnen een landgoed rangschikken onder de NSW. Dit kan anders zijn indien er sprake is van onbedoeld gebruik. Essentieel is een gezamenlijk gebruiksrecht van een deel van het landgoed. In geval van uitsluitend exclusieve gebruiksrechten is rangschikking niet mogelijk. In een dergelijke zaak heeft een appartementseigenaar de Rechtbank Amsterdam gevraagd of een opheffing van de splitsing met terugwerkende kracht kan leiden tot rangschikking.