KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Grossmann-arrest niet van toepassing bij meervoudig onderhandse aanbesteding

14 februari 2017 09:25 door Marianne Sprik
Na inschrijving op een meervoudig onderhandse aanbesteding maakt een inschrijver bezwaar tegen de weging van een bepaald subgunningscriterium. De aanbestedende dienst stelt dat de inschrijver dit bezwaar voor inschrijving kenbaar had moeten maken en beroept zich op de “Grossmann-jurisprudentie”. Volgens de rechtbank Noord-Nederland gaat een beroep op deze jurisprudentie niet op, onder meer omdat het hier een meervoudig onderhandse aanbesteding betreft.

Bij ongeldige inschrijving geen mogelijkheid om te klagen over de winnende inschrijving?

17 januari 2017 09:49 door Marianne Sprik
Kan een partij wiens inschrijving ongeldig is verklaard, maar die van mening is dat de winnende inschrijving eveneens ongeldig is, de geldigheid van de winnende inschrijving in rechte ter discussie stellen? Het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘het Hof van Justitie’) oordeelde eerder dat dit onder omstandigheden mogelijk is, maar heeft deze mogelijkheid in een recent arrest aanzienlijk beperkt.

Ernstige fout vermelden in eigen verklaring? Wel doen!

7 november 2016 15:00 door Marianne Sprik
De belastingdienst heeft KPN uitgesloten van een aanbesteding, omdat KPN een ernstige fout heeft begaan in de uitoefening van haar beroep. Met name het feit dat KPN in haar eigen verklaring geen melding had gemaakt van de ernstige fout komt haar duur te staan.

Herstel van een gebrek in de RAW inschrijfstaat

26 augustus 2016 17:45 door Marianne Sprik
Regelmatig zien wij aanbestedingen voor werken voorbij komen waarbij de RAW-systematiek van toepassing is en wordt gegund op de laagste prijs. Dit lijken ‘rechttoe-rechtaan’ aanbestedingen, maar in de praktijk blijkt dat bij het invullen van de inschrijfstaat regelmatig fouten worden gemaakt. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde recent dat een aanbestedende dienst een fout in de inschrijfstaat niet mocht laten herstellen.

Herstellen van gebreken bij inschrijving op aanbesteding

22 oktober 2015 15:20 door Marianne Sprik
Bij het inschrijven op aanbestedingen word je geconfronteerd met een veelvoud aan eisen waaraan een inschrijving moet voldoen. Hoe zorgvuldig je ook bent, het is altijd mogelijk dat er toch een foutje sluipt in de inschrijving, waardoor niet aan alle eisen wordt voldaan. Heb je dan nog het recht om je inschrijving te herstellen of kan de aanbestedende dienst je inschrijving direct als ongeldig terzijde leggen?