KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Ernstige fout vermelden in eigen verklaring? Wel doen!

7 november 2016 15:00 door Marianne Sprik
De belastingdienst heeft KPN uitgesloten van een aanbesteding, omdat KPN een ernstige fout heeft begaan in de uitoefening van haar beroep. Met name het feit dat KPN in haar eigen verklaring geen melding had gemaakt van de ernstige fout komt haar duur te staan.

Herstel van een gebrek in de RAW inschrijfstaat

26 augustus 2016 17:45 door Marianne Sprik
Regelmatig zien wij aanbestedingen voor werken voorbij komen waarbij de RAW-systematiek van toepassing is en wordt gegund op de laagste prijs. Dit lijken ‘rechttoe-rechtaan’ aanbestedingen, maar in de praktijk blijkt dat bij het invullen van de inschrijfstaat regelmatig fouten worden gemaakt. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde recent dat een aanbestedende dienst een fout in de inschrijfstaat niet mocht laten herstellen.

Herstellen van gebreken bij inschrijving op aanbesteding

22 oktober 2015 15:20 door Marianne Sprik
Bij het inschrijven op aanbestedingen word je geconfronteerd met een veelvoud aan eisen waaraan een inschrijving moet voldoen. Hoe zorgvuldig je ook bent, het is altijd mogelijk dat er toch een foutje sluipt in de inschrijving, waardoor niet aan alle eisen wordt voldaan. Heb je dan nog het recht om je inschrijving te herstellen of kan de aanbestedende dienst je inschrijving direct als ongeldig terzijde leggen?

Zorgverzekeraars niet aanbestedingsplichtig

19 mei 2015 08:33 door Marianne Sprik
Nadat een aantal rechtbanken wisselend hebben geoordeeld over de vraag of zorgverzekeraars aanbestedende diensten zijn, heeft voor het eerst een hogere instantie zich over deze vraag uitgelaten. Het hof Den Bosch heeft geoordeeld dat zorgverzekeraars geen aanbestedende diensten zijn (12 mei 2015, ECLI:NL:GHSHE:2015:1697).
Delen op