KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Kifid opent MKB-loket

24 juli 2018 11:22 door Diana Gunckel
Sinds 1 juli biedt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) de MKB-ondernemer de mogelijkheid een klacht tegen haar bank in te dienen. Daarmee bestaat (eindelijk!) een alternatief voor de gewone en vaak (te) dure rechter.

Herstelkader Rentederivaten en verrekening door de bank

22 februari 2018 13:19 door Diana Gunckel
Wij hebben u in eerdere blogs bijgepraat over de totstandkoming en de inhoud van het Herstelkader Rentederivaten dat in december 2016 is vastgesteld. Nu de banken bezig zijn met de uitvoering van het Herstelkader, komen in de praktijk regelmatig vragen op over de uitleg van het Herstelkader.

Al is de leugen nog zo snel, de AFM achterhaalt ‘m wel

18 mei 2017 12:51 door Diana Gunckel
Alternatieve financiering is in de dagelijkse praktijk van een onderneming steeds meer een realiteit. Bij die alternatieve financieringen speelt de Wet op het financieel toezicht (Wft) een grote rol. Deze wet bevat namelijk een aantal kernbepalingen, die de structuur van een alternatieve financiering richting geeft, of in ieder geval zou moeten geven. De Wft wordt echter vaak over het hoofd gezien, of er wordt (te) gemakkelijk overheen gestapt. En dat is niet zonder consequenties.

Rentederivaten opgelost?

12 juli 2016 12:31 door Diana Gunckel
Op 5 juli 2016 heeft de derivatencommissie het herstelkader gepresenteerd dat voorziet in een oplossing van de rentederivatenproblematiek. Hieronder geven wij aan of het herstelkader op uw rentederivaat van toepassing is, en welke oplossing wordt aangeboden.