KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Rentederivaten opgelost?

12 juli 2016 12:31 door Diana Gunckel
Op 5 juli 2016 heeft de derivatencommissie het herstelkader gepresenteerd dat voorziet in een oplossing van de rentederivatenproblematiek. Hieronder geven wij aan of het herstelkader op uw rentederivaat van toepassing is, en welke oplossing wordt aangeboden.

Rentederivaten, AFM en Dijsselbloem: En nú is het afgelopen!

7 maart 2016 12:34 door Diana Gunckel
Op dinsdag 1 maart 2016 heeft een duidelijk geïrriteerde AFM een plan van aanpak gepresenteerd om te komen tot een uniform herstelkader, waarbinnen banken de herbeoordeling van rentederivaten die aan het MKB zijn verkocht zullen uitvoeren. Op diezelfde dag volgde een reactie daarop van de Minister van Financiën.

DBFM 2.0 – Nieuwe kansen voor de bouw

11 juni 2015 15:19 door Diana Gunckel
De overheid schakelt voor de realisatie van haar bouwprojecten, inclusief infrastructuur, aannemers in. Overheidsfinanciën staan echter onder druk, en overheden hebben steeds minder budget om de aanneemsom van dergelijk omvangrijke projecten bij voltooiing van het project te voldoen. Steeds vaker verlangt die overheid daarom dat die aannemer naast het ontwerp (design) en de realisatie (build), ook de financiering (finance) en het onderhoud (maintenance) van het project op zich neemt.

Pensioendoelstelling vermogensbeheersbeheerovereenkomst: Wees duidelijk!

2 juni 2015 10:22 door Diana Gunckel
Onlangs werd een uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam (het “Hof”) van 16 december 2014 (ECLI:NL:GHAMS:2014:5448) gepubliceerd, waarin het Hof oordeelde dat uit de vermogensbeheerovereenkomst onvoldoende bleek van een pensioendoelstelling. Daarom kon ook in het midden blijven of de wijze waarop de vermogensbeheerder het vermogen had beheerd al dan niet met een pensioendoelstelling in overeenstemming was.

Wat heeft de AFM in petto dit jaar?

9 april 2015 11:50 door Diana Gunckel
Op 13 januari 2015 heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) haar Agenda voor 2015 gepubliceerd. Zij heeft aangegeven de nadruk te willen leggen op onder meer de zakelijke markt.

Crowdfunding en de Wet op het financieel toezicht

24 februari 2015 14:59 door Diana Gunckel
Crowdfunding is een verzamelnaam voor diverse manieren, waarbij een geldvrager een grote groep geldgevers (de ‘crowd’) benadert, meestal via een internetplatform, om geld in te zamelen (‘funding’) ten behoeve van een specifiek project. Deze geldgevers kunnen het geld (1) doneren, (2) verstrekken ter sponsoring, (3) lenen of (4) verstrekken in ruil voor aandelen in het project.