KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Al is de leugen nog zo snel, de AFM achterhaalt ‘m wel

18 mei 2017 12:51 door Diana Gunckel
Alternatieve financiering is in de dagelijkse praktijk van een onderneming steeds meer een realiteit. Bij die alternatieve financieringen speelt de Wet op het financieel toezicht (Wft) een grote rol. Deze wet bevat namelijk een aantal kernbepalingen, die de structuur van een alternatieve financiering richting geeft, of in ieder geval zou moeten geven. De Wft wordt echter vaak over het hoofd gezien, of er wordt (te) gemakkelijk overheen gestapt. En dat is niet zonder consequenties.

Rentederivaten opgelost?

12 juli 2016 12:31 door Diana Gunckel
Op 5 juli 2016 heeft de derivatencommissie het herstelkader gepresenteerd dat voorziet in een oplossing van de rentederivatenproblematiek. Hieronder geven wij aan of het herstelkader op uw rentederivaat van toepassing is, en welke oplossing wordt aangeboden.

Rentederivaten, AFM en Dijsselbloem: En nú is het afgelopen!

7 maart 2016 12:34 door Diana Gunckel
Op dinsdag 1 maart 2016 heeft een duidelijk geïrriteerde AFM een plan van aanpak gepresenteerd om te komen tot een uniform herstelkader, waarbinnen banken de herbeoordeling van rentederivaten die aan het MKB zijn verkocht zullen uitvoeren. Op diezelfde dag volgde een reactie daarop van de Minister van Financiën.

DBFM 2.0 – Nieuwe kansen voor de bouw

11 juni 2015 15:19 door Diana Gunckel
De overheid schakelt voor de realisatie van haar bouwprojecten, inclusief infrastructuur, aannemers in. Overheidsfinanciën staan echter onder druk, en overheden hebben steeds minder budget om de aanneemsom van dergelijk omvangrijke projecten bij voltooiing van het project te voldoen. Steeds vaker verlangt die overheid daarom dat die aannemer naast het ontwerp (design) en de realisatie (build), ook de financiering (finance) en het onderhoud (maintenance) van het project op zich neemt.