KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Beleidsregels: nieuwe lijn

8 november 2016 14:12 door Chantal van Mil
Anders dan voorheen is de Afdeling van oordeel dat omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht te zijn verdisconteerd, niet reeds daarom buiten beschouwing kunnen worden gelaten.

Transformatie monumentale Ambachtsschool in Enschede

2 november 2016 08:43 door Chantal van Mil
Het project ‘Ambachtsschool in Enschede’ won in september jl. nog de Vastgoedprijs Twente 2016 voor de transformatie van de oude monumentale Ambachtsschool tot een complex van 100 appartementen met maximaal 750 meter winkels en 750 meter horeca. Toch gaat de transformatie van het monumentale pand niet zonder slag of stoot. In een uitspraak van 19 oktober 2016 oordeelde de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2016:2751) namelijk dat het plan van de Ambachtsschool in té veel detailhandel voorziet.

Verjaring en pacht: rechtsvordering tot inning pachtsom pas na goedkeuring grondkamer

18 augustus 2016 09:06 door Chantal van Mil
Een verpachter vordert ontbinding wegens stelselmatig te late betaling door pachter. Het Hof oordeelt echter in een recent arrest dat de te late betalingen ontbinding niet rechtvaardigen. De verpachter vordert achterstallige betaling uit hoofde van een pachtovereenkomst uit 1995. Deze overeenkomst is echter pas onlangs goedgekeurd door de grondkamer. Het beroep op verjaring slaagt: de vordering is verjaard.
Delen op