KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Rechtbank bevestigt: Bpf kan niet zelf begin van verjaringstermijn bepalen

5 september 2018 13:47 door Alex Ter Horst
Een veel voorkomend probleem in pensioenland is dat werkgevers ten onrechte niet zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) in hun sector. Als het Bpf daar achter komt dan volgt (bijna) standaard een premienota over alle jaren waarin de werkgever aangesloten had moeten zijn. De werknemers kunnen over die periode namelijk wel pensioenrechten claimen bij het Bpf en dus wil het Bpf daarvoor ook de premies incasseren.

Verzekeringstechnisch nadeel (VTN): maak duidelijke afspraken

17 november 2015 13:17 door Alex Ter Horst
Het beëindigen van de aansluiting bij een pensioenfonds levert regelmatig discussies op over nog te betalen kosten en/of premies. Een voorbeeld daarvan is de procedure tussen KPN en Pensioenfonds PNO over het verzekeringstechnisch nadeel. Zoals wij ook al in ons artikel uit 2014 hebben geschreven bestaat er echter niet één VTN en kunnen discussie over de betekenis daarvan doorlopen – zo blijkt – tot aan de Hoge Raad.

Herstructurering en vrijstelling van het bedrijfstakpensioenfonds? Let op de vorm!

5 oktober 2015 12:11 door Alex Ter Horst
Een onderneming die een interne herstructurering wil doorvoeren, staan diverse juridische instrumenten ter beschikking. Gedacht kan worden aan een bedrijfsfusie, juridische fusie of (af)splitsing. Als de onderneming een vrijstelling heeft van een bedrijfstakpensioenfonds (“BPF”) kan de vorm van de herstructurering van belang zijn of de vrijstelling van toepassing blijft.

De handtekening bij pensioenkeuzes en de zorgplicht

10 maart 2015 15:25 door Alex Ter Horst
In een eerder blog behandelde ik een arrest van het hof ‘s Gravenhage dat ging over de controle op de handtekening van de partner op een aanvraagformulier. Inmiddels heeft ook de rechtbank in Den Haag uitspraak gedaan in een zaak die over een handtekening van de partner ging. Met die uitspraak wordt de ruimte die het hof uit Den Haag had opengelegd weer behoorlijk ingekaderd.

Pensioenuitvoerders moeten instemming met uitruil partnerpensioen controleren én bewijzen

25 november 2014 11:13 door Alex Ter Horst
Op 18 november 2014 heeft het hof ‘s Gravenhage een arrest gewezen over de zorgplicht van pensioenuitvoerders (pensioenfondsen en verzekeraars) bij de uitruil van partnerpensioen voor extra ouderdomspensioen. Het hof oordeelde – kort gezegd – dat de pensioenuitvoerder moet controleren of (en later kunnen bewijzen dat) de partner bereid is om in te stemmen met de uitruilkeuze van de deelnemer.