KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Ook een ontbonden rechtspersoon kan failliet worden verklaard

1 maart 2017 11:51 door Mark Loef
Ook een ontbonden rechtspersoon kan failliet worden verklaard. De onderstaande casus is een illustratief geval: een rechtspersoon van wie het faillissement was aangevraagd, probeerde via een ‘last-minute’ turboliquidatie aan het uitspreken van haar faillissement te ontkomen. De uitspraak geeft op een gestructureerde wijze weer welke afweging de rechter maakt bij het alsnog uitspreken van het faillissement van een ontbonden rechtspersoon.

Turboliquidatie en lege boedel-problematiek

11 november 2016 10:26 door Mark Loef
Een rechtspersoon zonder baten kan eenvoudig worden ontbonden door middel van de turboliquidatie. Hoewel de turboliquidatie een bijzonder praktische rechtsfiguur is, is deze vatbaar voor misbruik en fraude. Faillissement is echter ook niet altijd het juiste einde voor een (nagenoeg) lege rechtspersoon. De turboliquidatie is steeds meer een controversiële rechtsfiguur. Er is een hoop gaande rond lege rechtspersonen en er moet nog een hoop gebeuren.

Kunst en vliegwerk bij behandeling faillissementsverzoeken: drie keer failliet!

12 januari 2016 22:08 door Mark Loef
Te vaak gebeurt het dat partijen op verzoek van een schuldeiser failliet gaan, omdat ze hebben besloten zelf hun belangen te behartigen en daar om redenen niet in zijn geslaagd. Ik schets in deze laagdrempelige blog drie gevallen uit de praktijk waarin het voor de schuldenaar mis is gegaan door omstandigheden die bij deskundige bijstand zouden zijn voorkomen.

Boedelbijdrage curator voor uitleveren goederen - wat is redelijk?

29 juni 2015 11:57 door Mark Loef
Bij een faillissement van een afnemer kan het voorkomen dat zich nog eigendommen van de leverancier bij de failliet bevinden. Zoals onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen. Indien de eigendom van de goederen genoegzaam aan de curator van de failliete afnemer is aangetoond, dient de curator de eigendom te respecteren en de goederen vrij te geven aan de eigenaar. De curator kan dan een redelijke vergoeding vragen voor het uitleveren daarvan.

Verkoop van de woning in faillissement

12 maart 2015 13:40 door Mark Loef
Een van de meest ingrijpende gevolgen van een faillissement van een natuurlijk persoon is de dat de eigen woning vrijwel zeker zal worden verkocht. Deze bijdrage biedt een beknopt en gesimplificeerd overzicht van de verkoop van de eigen woning in faillissement.

De onderneming in de gevarenzone: administratieplicht

22 oktober 2014 11:42 door Mark Loef
Het voeren van een administratie is voor alle ondernemers een must. Niet alleen omdat het op meerdere gronden verplicht is, maar ook omdat de ondernemer zelf van tijd tot tijd wil beschikken over managementinformatie. In ‘zwaar weer’ krijgt de administratie van de onderneming echter ook een andere rol – als bron van informatie voor een mogelijke curator of bewindvoerder.