KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Civielrechtelijk bestuursverbod per 1 juli 2016

13 juli 2016 11:55 door Hendrie Aarnink
Het civielrechtelijk bestuursverbod beoogt te voorkomen dat personen die faillissementsfraude of wanbeleid hebben gepleegd of de afwikkeling van een faillissement frustreren, bij andere rechtspersonen hun activiteiten voort kunnen (blijven) zetten.

De laatste stap naar wet: het wetsvoorstel pre-pack ligt bij Eerste Kamer

9 juli 2016 17:09 door Hendrie Aarnink
Sinds november 2013 houd ik u via blogs regelmatig op de hoogte over de ontwikkelingen op het gebied van de zogenaamde “pre-pack”. Het doel van de pre-pack is dat een mogelijk aankomend faillissement van een onderneming in relatieve rust wordt voorbereid en daarmee de eventuele kansen op een verkoop van rendabele onderdelen van de onderneming tegen een zo hoog mogelijke prijs worden vergroot.

Overgang van onderneming en pre-pack: nieuwe ontwikkelingen

25 februari 2016 15:34 door Hendrie Aarnink
Bij een pre-pack wordt een voorgenomen doorstart door de (beoogd) curator in het faillissement voorbereid, onder toezicht van een beoogd rechter-commissaris, waarbij de doorstart pas op de dag van het faillissement (of daarna) wordt geformaliseerd. Ofschoon het wetsvoorstel (nog) geen wet is, wordt in de praktijk al geëxperimenteerd met de pre-pack.

Positie van (dwangcrediteur) cloudprovider in het faillissement van haar klant

20 augustus 2015 11:22 door Hendrie Aarnink
Ná het faillissement van een klant kan een cloudprovider worden gedwongen om zijn dienstverlening ten behoeve van de curator – tegen betaling - voort te zetten. Dit betekent echter nog niet dat de curator ook de gehele betalingsachterstand van de betreffende klant tot aan het faillissement moet vergoeden. Dit volgt uit een recente uitspraak van de rechter. Hieronder licht ik een en ander toe.

Wettelijke basis voor “pre-pack” een stap dichterbij

29 juni 2015 11:33 door Hendrie Aarnink
De minister van Justitie en Veiligheid heeft - na de consultatieronde op het voorontwerp - onlangs een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer dat een wettelijke grondslag moet geven aan de zogenaamde pre-pack. Een pre-pack is een activatransactie (doorstart, al dan niet van afzonderlijke onderdelen van een onderneming), die vóór het faillissement is voorbereid en op de dag van het faillissement (of kort daarna) wordt geformaliseerd en uitgevoerd.