KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Bij ongeldige inschrijving geen mogelijkheid om te klagen over de winnende inschrijving?

17 januari 2017 09:49 door Marianne Sprik
Kan een partij wiens inschrijving ongeldig is verklaard, maar die van mening is dat de winnende inschrijving eveneens ongeldig is, de geldigheid van de winnende inschrijving in rechte ter discussie stellen? Het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘het Hof van Justitie’) oordeelde eerder dat dit onder omstandigheden mogelijk is, maar heeft deze mogelijkheid in een recent arrest aanzienlijk beperkt.

Strijd om de Rotterdamse reclameconcessie duurt voort

13 januari 2017 11:17 door Arnold Gelderman
Eind vorig jaar schreef ik een blog over de twee arresten van de Gerechtshoven Den Haag en Den Bosch over het duidelijk grensoverschrijdende belang van dienstenconcessies voor reclame in abri’s en andere reclameobjecten. Als vervolg op het arrest van het Hof Den Haag verscheen recent een nieuwe interessante uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Tijd voor een nieuwe blog.

Belangrijk arrest Hoge Raad over het ingrijpen in gesloten overeenkomsten

22 november 2016 09:40 door Arnold Gelderman
Wat kan je als afgewezen inschrijver in hoger beroep in kort geding nog bewerkstelligen wanneer je vorderingen in eerste aanleg zijn afgewezen en de aanbestedende dienst vervolgens de overeenkomst heeft gesloten? De Hoge Raad oordeelde recent dat de overeenkomst in dergelijke gevallen slechts aantastbaar is (i) op de gronden vermeld in art. 4.15 lid 1 Aanbestedingswet 2012, (ii) in het geval van wilsgebreken en (iii) in het geval van nietigheid of vernietigbaarheid ingevolge art. 3:40 BW.

Ernstige fout vermelden in eigen verklaring? Wel doen!

7 november 2016 15:00 door Marianne Sprik
De belastingdienst heeft KPN uitgesloten van een aanbesteding, omdat KPN een ernstige fout heeft begaan in de uitoefening van haar beroep. Met name het feit dat KPN in haar eigen verklaring geen melding had gemaakt van de ernstige fout komt haar duur te staan.

Wijze inkoop jeugdzorg in strijd met proportionaliteitsbeginsel?

21 oktober 2016 14:32 door Arnold Gelderman
De voorzieningenrechter van de Rechtbank Den Haag oordeelde recent dat de wijze van inkoop van jeugdzorg door de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. Meer in het bijzonder wordt de door de Gemeenten gehanteerde risico- en aansprakelijkheidsverdeling disproportioneel geacht. Wat was er in deze zaak aan de hand en welke consequenties heeft dit vonnis voor andere zorginkoopprocedures?