KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Regeling tot schadevergoeding een wezenlijke wijziging?

9 mei 2018 13:43 door Arnold Gelderman
De Rechtbank Den Haag oordeelde recent dat een regeling tot schadevergoeding ter compensatie van de tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst door een opdrachtnemer een wezenlijke wijziging van de opdracht kan inhouden. Het vonnis onderstreept (wederom) dat het aanbestedingsrecht lang niet alleen de precontractuele fase reguleert, maar ook de contractuele fase.

Samenwerkende zorgaanbieders in zorginkoopprocedures zijn gewaarschuwd

19 april 2018 14:23 door Arnold Gelderman
In de zorg ziet men regelmatig dat aanbieders zich verenigen in een rechtspersoon met het doel om hen o.a. te ondersteunen bij het contracteringsproces met hun opdrachtgevers. Wat de zorgaanbieders zich soms onvoldoende realiseren, is dat het in zorginkoopprocedures vaak slechts mogelijk is om zelfstandig in te schrijven, in combinatie of in een hoofd/onderaannemersconstructie. Besluit de rechtspersoon in dergelijke zorginkoopprocedures om zelfstandig in te schrijven, dan kan het goed misgaan.

Aanbestedingsrecht - Aanvullen gunningsbeslissing terug van weggeweest?

8 maart 2018 09:14 door Laurens Vermeulen
De Hoge Raad heeft in 2012 in het arrest Staat/KPN geoordeeld dat het aanvullen van de voorlopige gunningsbeslissing met nieuwe redenen in beginsel niet is toegestaan. De rechtbank Den Haag heeft echter, in navolging van een eerdere uitspraak van de rechtbank Gelderland, geoordeeld dat dit onder bepaalde voorwaarden toch mogelijk is. De vraag is of met deze lagere rechtspraak het aanvullen van de gunningsbeslissing ondanks de uitspraak van de Hoge Raad terug is van weggeweest.

Hoger beroep in aanbestedingszaken toch zinvol?

27 december 2017 13:38 door Arnold Gelderman
Wanneer de vorderingen van de eisende partij in eerste aanleg zijn afgewezen, gaat de aanbestedende dienst vaak over tot het sluiten van de overeenkomst met de winnaar van de aanbestedingsprocedure. In die situatie is het lastig om de gesloten overeenkomst in hoger beroep nog aan te tasten met een beroep op het aanbestedingsrecht. Het instellen van hoger beroep in aanbestedingszaken lijkt daardoor weinig zinvol, maar is dat wel zo?

Drempelbedragen aanbesteden 2018-2019

19 december 2017 17:11 door Arnold Gelderman
De Europese Commissie heeft bij (gedelegeerde) verordeningen 2017/2365, 2017/2366, 2017/2364 en 2017/2367 van 18 december 2017 de nieuwe drempelbedragen vastgesteld voor 2018 en 2019. Deze gelden vanaf 1 januari 2018. Hieronder treft u een overzicht aan van de oude en nieuwe drempelbedragen.