KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Hoger beroep in aanbestedingszaken toch zinvol?

27 december 2017 13:38 door Arnold Gelderman
Wanneer de vorderingen van de eisende partij in eerste aanleg zijn afgewezen, gaat de aanbestedende dienst vaak over tot het sluiten van de overeenkomst met de winnaar van de aanbestedingsprocedure. In die situatie is het lastig om de gesloten overeenkomst in hoger beroep nog aan te tasten met een beroep op het aanbestedingsrecht. Het instellen van hoger beroep in aanbestedingszaken lijkt daardoor weinig zinvol, maar is dat wel zo?

Drempelbedragen aanbesteden 2018-2019

19 december 2017 17:11 door Arnold Gelderman
De Europese Commissie heeft bij (gedelegeerde) verordeningen 2017/2365, 2017/2366, 2017/2364 en 2017/2367 van 18 december 2017 de nieuwe drempelbedragen vastgesteld voor 2018 en 2019. Deze gelden vanaf 1 januari 2018. Hieronder treft u een overzicht aan van de oude en nieuwe drempelbedragen.

Tegen de borst houden van de kaarten komt speciale-sectorbedrijf duur te staan

26 oktober 2017 15:59 door Laurens Vermeulen
In een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (Rb. Oost-Brabant 20 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4945) heeft de rechter korte metten gemaakt met een speciale-sectorbedrijf dat geen volledige inzage wilde verstrekken in de te sluiten overeenkomst maar wel een beroep deed op de uitzondering in artikel 3.25 Aw 2012 om een opdracht met een waarde van € 320 mil-joen onderhands te gunnen aan een joint venture.

Kan de ‘kan-bepaling’?

3 oktober 2017 11:49 door Arnold Gelderman
“Indien uw inschrijving niet aan voornoemde voorschriften voldoet, kan uw inschrijving als ongeldig terzijde worden gelegd.” Aanbestedingsstukken staan vaak bol van dit soort voorschriften. Maar zijn dit soort voorschriften wel toegestaan? In deze blog leg ik drie recente uitspraken in kort geding naast elkaar, waarin een 'kan-bepaling' een rol speelt.

Dichten van de financiële gaten van concessiehouder toegestaan?

28 juli 2017 15:36 door Arnold Gelderman
Mogen aanbestedende diensten de financiële gaten in de begroting van een concessiehouder (blijven) dichten door de concessiehouder een hogere exploitatiebijdrage te betalen dan is afgesproken naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure, of is dat een wezenlijke wijziging die leidt tot een nieuwe aanbestedingsplicht?