KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Tegen de borst houden van de kaarten komt speciale-sectorbedrijf duur te staan

26 oktober 2017 15:59 door Laurens Vermeulen
In een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (Rb. Oost-Brabant 20 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4945) heeft de rechter korte metten gemaakt met een speciale-sectorbedrijf dat geen volledige inzage wilde verstrekken in de te sluiten overeenkomst maar wel een beroep deed op de uitzondering in artikel 3.25 Aw 2012 om een opdracht met een waarde van € 320 mil-joen onderhands te gunnen aan een joint venture.

Kan de ‘kan-bepaling’?

3 oktober 2017 11:49 door Arnold Gelderman
“Indien uw inschrijving niet aan voornoemde voorschriften voldoet, kan uw inschrijving als ongeldig terzijde worden gelegd.” Aanbestedingsstukken staan vaak bol van dit soort voorschriften. Maar zijn dit soort voorschriften wel toegestaan? In deze blog leg ik drie recente uitspraken in kort geding naast elkaar, waarin een 'kan-bepaling' een rol speelt.

Dichten van de financiële gaten van concessiehouder toegestaan?

28 juli 2017 15:36 door Arnold Gelderman
Mogen aanbestedende diensten de financiële gaten in de begroting van een concessiehouder (blijven) dichten door de concessiehouder een hogere exploitatiebijdrage te betalen dan is afgesproken naar aanleiding van de aanbestedingsprocedure, of is dat een wezenlijke wijziging die leidt tot een nieuwe aanbestedingsplicht?

Aanvullen van de redenen voor afwijzing van de inschrijving toegestaan?

5 mei 2017 14:52 door Arnold Gelderman
Mag een aanbestedende dienst de redenen die hebben geleid tot afwijzing van een inschrijving ná de voorlopige gunningsbeslissing nog aanvullen? Uit jurisprudentie van de Hoge Raad uit 2012 blijkt dat dat, behoudens uitzonderingen, niet is toegestaan. Dit voor de praktijk belangrijke arrest lijkt deels te worden doorkruist door een recent vonnis van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.