KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Geïntegreerd contracteren onder de UAV-GC 2005: tijd voor een update.

9 januari 2018 09:22 door Annerieke Kolenaar-Meulenkamp
In de bouw is behoefte aan innovatieve contractvormen. Opdrachtgevers hebben vaak de wens om aan één partij zowel het ontwerp als de realisatie van het werk op te dragen. De UAV-GC 2005 en de bijbehorende Model Basisovereenkomst worden hiervoor dikwijls gebruikt. Ruim tien jaar na de laatste update is het tijd voor een actualisatie. Begin december 2017 is de eerste fase hiervan afgerond. Op naar de daadwerkelijke realisatie van de nieuwe UAV-GC 2018.

Nieuw VvE Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017 vastgesteld

3 januari 2018 15:18 door Robert de Vries
Op 19 december 2017 is het ‘Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017’ ingeschreven in de openbare registers. Dit betekent dat dit nieuwe modelreglement vanaf deze datum kan worden toegepast op (nieuwe of gewijzigde) splitsingen in appartementsrechten. Notaris Pieter Schut en advocaat Robert de Vries gaan in deze bijdrage in op de belangrijkste wijzigingen uit het nieuwe modelreglement.

Tegen de borst houden van de kaarten komt speciale-sectorbedrijf duur te staan

26 oktober 2017 15:59 door Laurens Vermeulen
In een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (Rb. Oost-Brabant 20 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4945) heeft de rechter korte metten gemaakt met een speciale-sectorbedrijf dat geen volledige inzage wilde verstrekken in de te sluiten overeenkomst maar wel een beroep deed op de uitzondering in artikel 3.25 Aw 2012 om een opdracht met een waarde van € 320 mil-joen onderhands te gunnen aan een joint venture.

Grossmann-arrest niet van toepassing bij meervoudig onderhandse aanbesteding

14 februari 2017 09:25 door Marianne ten Feld-Sprik
Na inschrijving op een meervoudig onderhandse aanbesteding maakt een inschrijver bezwaar tegen de weging van een bepaald subgunningscriterium. De aanbestedende dienst stelt dat de inschrijver dit bezwaar voor inschrijving kenbaar had moeten maken en beroept zich op de “Grossmann-jurisprudentie”. Volgens de rechtbank Noord-Nederland gaat een beroep op deze jurisprudentie niet op, onder meer omdat het hier een meervoudig onderhandse aanbesteding betreft.