KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Grossmann-arrest niet van toepassing bij meervoudig onderhandse aanbesteding

14 februari 2017 09:25 door Marianne Sprik
Na inschrijving op een meervoudig onderhandse aanbesteding maakt een inschrijver bezwaar tegen de weging van een bepaald subgunningscriterium. De aanbestedende dienst stelt dat de inschrijver dit bezwaar voor inschrijving kenbaar had moeten maken en beroept zich op de “Grossmann-jurisprudentie”. Volgens de rechtbank Noord-Nederland gaat een beroep op deze jurisprudentie niet op, onder meer omdat het hier een meervoudig onderhandse aanbesteding betreft.

Herstel van een gebrek in de RAW inschrijfstaat

26 augustus 2016 17:45 door Marianne Sprik
Regelmatig zien wij aanbestedingen voor werken voorbij komen waarbij de RAW-systematiek van toepassing is en wordt gegund op de laagste prijs. Dit lijken ‘rechttoe-rechtaan’ aanbestedingen, maar in de praktijk blijkt dat bij het invullen van de inschrijfstaat regelmatig fouten worden gemaakt. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde recent dat een aanbestedende dienst een fout in de inschrijfstaat niet mocht laten herstellen.

Doorleggen bestuurlijke boete op grond van Wet arbeid vreemdelingen is mogelijk

17 december 2015 16:31
Op 11 december 2015 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag of een opdrachtgever/ aannemer de aan hem opgelegde boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: “Wav”) kan doorleggen naar diens (onder)aannemer indien hij daarvoor een beding opneemt in de tussen hen gesloten overeenkomst (hierna: “verhaalsbeding”). De Hoge Raad heeft deze vraag bevestigend beantwoord.

Herstellen van gebreken bij inschrijving op aanbesteding

22 oktober 2015 15:20 door Marianne Sprik
Bij het inschrijven op aanbestedingen word je geconfronteerd met een veelvoud aan eisen waaraan een inschrijving moet voldoen. Hoe zorgvuldig je ook bent, het is altijd mogelijk dat er toch een foutje sluipt in de inschrijving, waardoor niet aan alle eisen wordt voldaan. Heb je dan nog het recht om je inschrijving te herstellen of kan de aanbestedende dienst je inschrijving direct als ongeldig terzijde leggen?

Positie opdrachtgever in bouw versterkt

11 juni 2015 11:51 door Joost van Ruiven
De ministerraad heeft recentelijk ingestemd met het wetsvoorstel “kwaliteitsborging voor het bouwen” van minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. In het wetsvoorstel wordt de positie van de (particuliere) opdrachtgevers in de bouw verstevigd, hetgeen automatisch betekent dat er een grotere last op de schouders van de aannemers zal komen te liggen.