KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Tegen de borst houden van de kaarten komt speciale-sectorbedrijf duur te staan

26 oktober 2017 15:59 door Laurens Vermeulen
In een recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant (Rb. Oost-Brabant 20 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4945) heeft de rechter korte metten gemaakt met een speciale-sectorbedrijf dat geen volledige inzage wilde verstrekken in de te sluiten overeenkomst maar wel een beroep deed op de uitzondering in artikel 3.25 Aw 2012 om een opdracht met een waarde van € 320 mil-joen onderhands te gunnen aan een joint venture.

Grossmann-arrest niet van toepassing bij meervoudig onderhandse aanbesteding

14 februari 2017 09:25 door Marianne ten Feld-Sprik
Na inschrijving op een meervoudig onderhandse aanbesteding maakt een inschrijver bezwaar tegen de weging van een bepaald subgunningscriterium. De aanbestedende dienst stelt dat de inschrijver dit bezwaar voor inschrijving kenbaar had moeten maken en beroept zich op de “Grossmann-jurisprudentie”. Volgens de rechtbank Noord-Nederland gaat een beroep op deze jurisprudentie niet op, onder meer omdat het hier een meervoudig onderhandse aanbesteding betreft.

Herstel van een gebrek in de RAW inschrijfstaat

26 augustus 2016 17:45 door Marianne ten Feld-Sprik
Regelmatig zien wij aanbestedingen voor werken voorbij komen waarbij de RAW-systematiek van toepassing is en wordt gegund op de laagste prijs. Dit lijken ‘rechttoe-rechtaan’ aanbestedingen, maar in de praktijk blijkt dat bij het invullen van de inschrijfstaat regelmatig fouten worden gemaakt. De rechtbank Midden-Nederland oordeelde recent dat een aanbestedende dienst een fout in de inschrijfstaat niet mocht laten herstellen.

Doorleggen bestuurlijke boete op grond van Wet arbeid vreemdelingen is mogelijk

17 december 2015 16:31
Op 11 december 2015 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag of een opdrachtgever/ aannemer de aan hem opgelegde boete op grond van de Wet arbeid vreemdelingen (hierna: “Wav”) kan doorleggen naar diens (onder)aannemer indien hij daarvoor een beding opneemt in de tussen hen gesloten overeenkomst (hierna: “verhaalsbeding”). De Hoge Raad heeft deze vraag bevestigend beantwoord.

Herstellen van gebreken bij inschrijving op aanbesteding

22 oktober 2015 15:20 door Marianne ten Feld-Sprik
Bij het inschrijven op aanbestedingen word je geconfronteerd met een veelvoud aan eisen waaraan een inschrijving moet voldoen. Hoe zorgvuldig je ook bent, het is altijd mogelijk dat er toch een foutje sluipt in de inschrijving, waardoor niet aan alle eisen wordt voldaan. Heb je dan nog het recht om je inschrijving te herstellen of kan de aanbestedende dienst je inschrijving direct als ongeldig terzijde leggen?