KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Aannemer kan zich niet langer beroepen op ontbreken procesvolmacht VvE

20 april 2018 12:12 door Laurens Vermeulen
Het komt regelmatig voor dat een VvE een procedure begint tegen een aannemer vanwege gebreken aan het opgeleverde werk. Daarvoor heeft het bestuur in beginsel een door de vergadering van eigenaars afgegeven procesvolmacht nodig, anders riskeert zij niet-ontvankelijk te worden verklaard. Voorheen kon het ontbreken van een procesvolmacht slechts onder bepaalde omstandigheden worden ‘gerepareerd’. In een onlangs gepubliceerde uitspraak komt de Raad van Arbitrage terug op deze eerdere rechtspraak.

Aanbestedingsrecht - Aanvullen gunningsbeslissing terug van weggeweest?

8 maart 2018 09:14 door Laurens Vermeulen
De Hoge Raad heeft in 2012 in het arrest Staat/KPN geoordeeld dat het aanvullen van de voorlopige gunningsbeslissing met nieuwe redenen in beginsel niet is toegestaan. De rechtbank Den Haag heeft echter, in navolging van een eerdere uitspraak van de rechtbank Gelderland, geoordeeld dat dit onder bepaalde voorwaarden toch mogelijk is. De vraag is of met deze lagere rechtspraak het aanvullen van de gunningsbeslissing ondanks de uitspraak van de Hoge Raad terug is van weggeweest.

Geïntegreerd contracteren onder de UAV-GC 2005: tijd voor een update.

9 januari 2018 09:22 door Annerieke Kolenaar-Meulenkamp
In de bouw is behoefte aan innovatieve contractvormen. Opdrachtgevers hebben vaak de wens om aan één partij zowel het ontwerp als de realisatie van het werk op te dragen. De UAV-GC 2005 en de bijbehorende Model Basisovereenkomst worden hiervoor dikwijls gebruikt. Ruim tien jaar na de laatste update is het tijd voor een actualisatie. Begin december 2017 is de eerste fase hiervan afgerond. Op naar de daadwerkelijke realisatie van de nieuwe UAV-GC 2018.

Nieuw VvE Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017 vastgesteld

3 januari 2018 15:18 door Robert de Vries
Op 19 december 2017 is het ‘Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017’ ingeschreven in de openbare registers. Dit betekent dat dit nieuwe modelreglement vanaf deze datum kan worden toegepast op (nieuwe of gewijzigde) splitsingen in appartementsrechten. Notaris Pieter Schut en advocaat Robert de Vries gaan in deze bijdrage in op de belangrijkste wijzigingen uit het nieuwe modelreglement.