KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Advies Raad voor de rechtspraak Aanvullingswet grondeigendom: ernstige bedenkingen

13 december 2016 12:58 door Chantal van Mil
De Raad heeft ernstige bedenkingen bij de wijze waarop een en ander in het wetsvoorstel is vorm gegeven en is van oordeel dat onvoldoende aandacht is besteed aan de waarborgen waarmee onteigening is en behoort te zijn omgeven. Indien er geen gegarandeerde rechterlijke toets van het onteigeningsbesluit in het wetsvoorstel wordt opgenomen, is de Raad van mening dat het wetsvoorstel niet moet worden ingediend.

Opheffing geheimhouding gemeenteraad door Wob-verzoeker

24 november 2016 11:03
De Afdeling heeft in de tussenuitspraak van 23 november 2016 bepaald dat een verzoek om openbaarmaking van documenten waarvan geheimhouding is opgelegd, tegelijkertijd moet worden opgevat als een verzoek om opheffing van die geheimhouding. De indiener van een Wob-verzoek is zowel belanghebbende bij het besluit op het verzoek om openbaarmaking als bij het besluit op het verzoek om opheffing van de geheimhouding.

Beleidsregels: nieuwe lijn

8 november 2016 14:12 door Chantal van Mil
Anders dan voorheen is de Afdeling van oordeel dat omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht te zijn verdisconteerd, niet reeds daarom buiten beschouwing kunnen worden gelaten.

Transformatie monumentale Ambachtsschool in Enschede

2 november 2016 08:43 door Chantal van Mil
Het project ‘Ambachtsschool in Enschede’ won in september jl. nog de Vastgoedprijs Twente 2016 voor de transformatie van de oude monumentale Ambachtsschool tot een complex van 100 appartementen met maximaal 750 meter winkels en 750 meter horeca. Toch gaat de transformatie van het monumentale pand niet zonder slag of stoot. In een uitspraak van 19 oktober 2016 oordeelde de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2016:2751) namelijk dat het plan van de Ambachtsschool in té veel detailhandel voorziet.