KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Opheffing geheimhouding gemeenteraad door Wob-verzoeker

24 november 2016 11:03 door Ellen de Jonge
De Afdeling heeft in de tussenuitspraak van 23 november 2016 bepaald dat een verzoek om openbaarmaking van documenten waarvan geheimhouding is opgelegd, tegelijkertijd moet worden opgevat als een verzoek om opheffing van die geheimhouding. De indiener van een Wob-verzoek is zowel belanghebbende bij het besluit op het verzoek om openbaarmaking als bij het besluit op het verzoek om opheffing van de geheimhouding.

Beleidsregels: nieuwe lijn

8 november 2016 14:12 door Chantal van Mil
Anders dan voorheen is de Afdeling van oordeel dat omstandigheden die bij het opstellen van een beleidsregel zijn verdisconteerd, dan wel moeten worden geacht te zijn verdisconteerd, niet reeds daarom buiten beschouwing kunnen worden gelaten.

Transformatie monumentale Ambachtsschool in Enschede

2 november 2016 08:43 door Chantal van Mil
Het project ‘Ambachtsschool in Enschede’ won in september jl. nog de Vastgoedprijs Twente 2016 voor de transformatie van de oude monumentale Ambachtsschool tot een complex van 100 appartementen met maximaal 750 meter winkels en 750 meter horeca. Toch gaat de transformatie van het monumentale pand niet zonder slag of stoot. In een uitspraak van 19 oktober 2016 oordeelde de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2016:2751) namelijk dat het plan van de Ambachtsschool in té veel detailhandel voorziet.

Hoofdlijnen planschade in de Omgevingswet

12 september 2016 09:55 door Ellen de Jonge
In de brief van 19 mei 2016 gaat de Minister van Infrastructuur en Milieu in op de Invoeringswet Omgevingswet. Onder andere zijn in deze brief de hoofdlijnen van de planschaderegeling in de Omgevingswet neergelegd. De minister wil het hoofdstuk over schade in de Omgevingswet laten aansluiten op de verbeterdoelen van de Omgevingswet en uitnodigingsplanologie faciliteren. In deze blog zullen de hoofdlijnen van de planschaderegeling in de Omgevingswet besproken worden.
Delen op