KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Meer financiering voor het MKB in 2017

16 januari 2017 11:42 door Jennifer Rozeboom
Op 8 juli 2014 publiceerde het kabinet een Aanvullend Actieplan MKB-financiering (Actieplan), waarmee beoogd werd om het financieringsaanbod voor het MKB en voor starters verder uit te breiden. Dit plan heeft inmiddels tot successen geleid. Ongeveer EUR 2,7 miljard is aan extra financiering beschikbaar gesteld aan duizenden MKB-ondernemingen en starters.

De assurantietussenpersoon: doorgeefluik of eigen zorgplicht?

26 augustus 2016 16:21 door Jennifer Rozeboom
Algemeen wordt aangenomen dat de assurantietussenpersoon slechts de functie heeft van ‘doorgeefluik’ tussen verzekeringnemer en verzekeraar. Het tegenovergestelde is echter waar. De assurantietussenpersoon dient niet alleen te bemiddelen tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar, ook dient hij te adviseren en te begeleiden vóór, bij en na het tot stand komen van een verzekering. Dit heeft het hof Den Haag in een recent arrest van 19 juli 2016 opnieuw bevestigd.

Let op bij reclame-uitingen over financiële producten!

6 april 2016 17:21 door Jennifer Rozeboom
Iedere onderneming maakt reclame om haar producten en diensten te promoten. Financiële instellingen zijn hier geen uitzondering op. Ook zij proberen met reclame-uitingen hun producten en diensten onder de aandacht te brengen van ondernemers en consumenten. Zo komt u dagelijks reclames tegen ter promotie van onder meer kredieten, verzekeringen, bankrekeningen en beleggingen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt met enige regelmaat voor dergelijke reclame-uitingen.

Rentederivaten, AFM en Dijsselbloem: En nú is het afgelopen!

7 maart 2016 12:34 door Diana Gunckel
Op dinsdag 1 maart 2016 heeft een duidelijk geïrriteerde AFM een plan van aanpak gepresenteerd om te komen tot een uniform herstelkader, waarbinnen banken de herbeoordeling van rentederivaten die aan het MKB zijn verkocht zullen uitvoeren. Op diezelfde dag volgde een reactie daarop van de Minister van Financiën.