KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Aansprakelijkheid werkgever voor negatieve referentie?

29 augustus 2018 09:35 door Christian Mutlu
Mag een oud-werkgever bij het afgeven van een referentie voor een ex-werknemer negatieve informatie verstrekken – zelfs als die referentie ertoe kan leiden dat een potentiële werkgever besluit om af te zien van het in dienst nemen van de sollicitant?

Het muizengaatje krijgt meer en meer vorm

9 augustus 2018 09:24 door Niels Vuik
De lat voor het toekennen van een billijke vergoeding ligt hoog, waardoor er wel gesproken wordt van het ‘muizengaatje’. Voor het bepalen van de hoogte van deze vergoeding bestaan geen wettelijke criteria. Hoe hiermee om te gaan?

Ontslag om bedrijfseconomische redenen: nieuwe Uitvoeringsregels per 1 augustus 2018

3 augustus 2018 11:47 door Niels Vuik
De Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (hierna: ‘de Uitvoeringsregels’) bevatten een overzicht van de relevante regels bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Daarnaast geven de Uitvoeringsregels duidelijkheid over welke gegevens verstrekt moeten worden in een ontslagaanvraag en de wijze waarop het UWV de wettelijke bepalingen over ontslag toepast en beoordeelt. Het behoeft geen betoog dat de Uitvoeringsregels dus belangrijk zijn voor de arbeidsrechtpraktijk.

Deliveroo: tussen werknemer en zzp'er

31 juli 2018 09:14 door Christian Mutlu
Wat staat er op het menu? Er zijn twee smaken: ofwel een werknemer is vergaand beschermd door een arbeidsovereenkomst (denk aan ontslagbescherming), ofwel een persoon is werkzaam als zzp'er en niet beschermd wat (de opzegging van) zijn overeenkomst en inkomsten betreffen. De kantonrechter Amsterdam koos vorige week voor het laatste en oordeelde dat een Deliveroo-bezorger geen werknemer is. Wat zijn de consequenties van deze uitspraak?

Een impuls aan medezeggenschap in kleine ondernemingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen

25 mei 2018 11:33 door Niels Vuik
Het wetsvoorstel ‘Verzamelwet pensioenen 2019’ beoogt per 1 januari 2019 onder andere de medezeggenschap in kleine ondernemingen te verbeteren omtrent de arbeidsvoorwaarde pensioen. Onder kleine onderneming wordt verstaan: de onderneming waarin in de regel minimaal 10 personen maar minder dan 50 personen werkzaam zijn. Daarin is een OR niet verplicht, maar moeten er personeelsvergaderingen worden georganiseerd dan wel een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld.