KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Een impuls aan medezeggenschap in kleine ondernemingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen

25 mei 2018 11:33 door Niels Vuik
Het wetsvoorstel ‘Verzamelwet pensioenen 2019’ beoogt per 1 januari 2019 onder andere de medezeggenschap in kleine ondernemingen te verbeteren omtrent de arbeidsvoorwaarde pensioen. Onder kleine onderneming wordt verstaan: de onderneming waarin in de regel minimaal 10 personen maar minder dan 50 personen werkzaam zijn. Daarin is een OR niet verplicht, maar moeten er personeelsvergaderingen worden georganiseerd dan wel een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld.

Waar geheimhouding begint en vrijheid eindigt

16 april 2018 10:27 door Christian Mutlu
Hoever reikt de vrijheid van meningsuiting van een werknemer? In wat wellicht de opmaat van een tragedie van Euripides had kunnen zijn, blijkt in een recente zaak dat zusterliefde sterker is dan de loyaliteit die verschuldigd is aan de werkgever.

Ontwikkelen van app naast het werk: verboden?

30 maart 2018 09:40 door Christian Mutlu
Een reclamebureau dat gespecialiseerd is in merkactivatie en events heeft een financieel directeur die zich bezighoudt met het ontwikkelen van een app. Hij concurreert hierdoor met zijn werkgever. Welke rechtsmiddelen staan voor het reclamebureau open?

Een boetebeding in de arbeidsovereenkomst: van passief naar actief!

8 februari 2018 16:36 door Niels Vuik
In een arbeidsovereenkomst is vaak een boetebeding opgenomen. U kunt als werkgever aan bepaalde bepalingen van het boetebeding zelf schriftelijk invulling geven. In de praktijk zijn werkgevers zich hiervan vaak onvoldoende bewust. In dit artikel wordt daarom kernachtig uiteengezet wat uw mogelijkheden hiertoe zijn. Hierbij wordt uitgegaan van een werknemer die meer verdient dan het minimumloon.

Verstoorde arbeidsverhouding op ROC

15 januari 2018 14:15 door Christian Mutlu
Een docent maakt seksistische en dubbelzinnige opmerkingen naar leerlingen en slaat een studente met een boek op haar billen. Korte tijd daarna stelt de school de docent op non-actief. Kan deze docent voor zijn gedrag ontslagen worden?

#MeToo en ontslag in het onderwijs

15 januari 2018 14:14 door Frans Jozef van der Vaart
Het meest spraakmakende onderwerp van 2017 is sinds dit najaar de #MeToo-discussie. Waar voorheen de machtsverhoudingen bepaalden wat toegestaan is, wordt nu luidkeels een halt toegeroepen aan iedere seksuele intimidatie. Hoe gaan rechters om met deze veranderende moraal ten opzichte van grensoverschrijdend gedrag?