KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Kosten zieke (ex-)werknemers: check WIA-beslissingen ook bij uitkomst: geen WIA-uitkering

24 juni 2016 15:18
Zieke (ex-)werknemers kosten werkgevers veel geld. Het loon moet twee jaar worden doorbetaald en een daarna toegekende WIA-uitkering wordt aan veel werkgevers doorbelast. Het is dus van belang om de WIA-beslissingen goed te controleren. Soms zijn werkgevers hierin echter ietwat terughoudend; men wil de uitkering namelijk niet ‘afpakken’. Echter, behoud van uitkering zonder de financiële nadelen voor de werkgever is in veel gevallen mogelijk zelfs als de WIA-uitkering ten onrechte is verleend.

Vernieuwde Zorgbrede Governance code 2017 ligt ter consultatie voor

13 juni 2016 14:05 door Yvonne Nijhuis
Op de site van de Brancheorganisaties Zorg (Boz) is de geheel vernieuwde Zorgbrede Governancecode 2017 (hierna ook: de Code) gepubliceerd. Deze vervangt de Zorgbrede Governancecode van 2010 en zal in definitieve vorm naar verwachting vanaf 1 januari 2017 gaan gelden. De code voor universitair medische centra is in deze versie geïntegreerd, zodat vanaf 1 januari 2017 de code kan gelden voor alle vijf de branches verenigd in de BoZ.

Werknemer die aanstuurt op vertrekregeling heeft geen recht op wachtgeld

17 mei 2016 15:03 door Yvonne Nijhuis
Werkneemster stuurt aan op een vertrekregeling na een periode van arbeidsongeschiktheid. Partijen zijn tot een vaststellingsovereenkomst gekomen. Daarin is, zoals te doen gebruikelijk, opgenomen dat het dienstverband eindigt op “initiatief van werkgever”. Partijen spreken tevens een ontslagvergoeding af. Werkneemster maakt daarna aanspraak op wachtgeld op grond van de CAO GGZ. Zowel kantonrechter als gerechtshof wijzen de vordering van werkneemster af.