KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Ernstig verwijtbaar handelen van werkgever en werknemer bij ziekte

4 oktober 2017 12:46 door Christian Mutlu
Recentelijk oordeelde de kantonrechter te Overijssel dat het niet deugdelijk nakomen van de re-integratieverplichtingen door bij herhaling niet te verschijnen op afspraken die in dat kader zijn gemaakt, ‘ernstig verwijtbaar handelen’ oplevert. Wat valt onder ‘ernstig verwijtbaar handelen’ tijdens ziekte en wat zijn de gevolgen indien ontbinding mogelijk is?

De herplaatsingstoets als struikelblok

14 augustus 2017 09:12 door Christian Mutlu
Heeft u een redelijke grond om de arbeidsovereenkomst op te zeggen? Dan moet u ook aantonen dat herplaatsing van uw werknemer niet mogelijk is. Slaagt u hier niet in dan wordt uw verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.

Ontslag docent wegens ‘jeugdzonde’?

6 juli 2017 16:21 door Christian Mutlu
Een onderwijsdocent die onrust veroorzaakt kan ontslagen worden. Maar kan ontslag ook volgen nog vòòrdat de werkzaamheden van de docent zijn aangevangen? Het gerechtshof oordeelt dat het verleden haar betekenis niet verliest: wat gedaan is kan niet zonder meer ongedaan worden gemaakt.