KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Ontslag docent wegens ‘jeugdzonde’?

6 juli 2017 16:21 door Christian Mutlu
Een onderwijsdocent die onrust veroorzaakt kan ontslagen worden. Maar kan ontslag ook volgen nog vòòrdat de werkzaamheden van de docent zijn aangevangen? Het gerechtshof oordeelt dat het verleden haar betekenis niet verliest: wat gedaan is kan niet zonder meer ongedaan worden gemaakt.

Tweede Kamer wenst bestuursverbod bij falend bestuur in de zorg; Goed idee of verkiezingsretoriek?

1 maart 2017 20:38 door Yvonne Nijhuis
Naar aanleiding van een vorig jaar ingediende motie – waarin de Tweede Kamer bij de minister van VWS aandringt op een bestuursverbod voor falende bestuurders in de zorg – heeft de minister de Tweede Kamer bij brief van 13 februari 2017 geantwoord dat het haar overtuiging is, dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn naast de huidige mogelijkheden om in te grijpen. Een meerderheid van de Tweede Kamer denkt daar anders over.