KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


De herplaatsingstoets als struikelblok

14 augustus 2017 09:12 door Christian Mutlu
Heeft u een redelijke grond om de arbeidsovereenkomst op te zeggen? Dan moet u ook aantonen dat herplaatsing van uw werknemer niet mogelijk is. Slaagt u hier niet in dan wordt uw verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.

Ontslag docent wegens ‘jeugdzonde’?

6 juli 2017 16:21 door Christian Mutlu
Een onderwijsdocent die onrust veroorzaakt kan ontslagen worden. Maar kan ontslag ook volgen nog vòòrdat de werkzaamheden van de docent zijn aangevangen? Het gerechtshof oordeelt dat het verleden haar betekenis niet verliest: wat gedaan is kan niet zonder meer ongedaan worden gemaakt.

Voldoet u aan uw veiligheidsverplichting?

1 april 2017 16:38 door Niels Vuik
De arbeid en de werkplek van de werknemer moeten door de werkgever redelijkerwijs zodanig zijn georganiseerd dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden geen schade lijdt. Hoe ver gaat deze verplichting? Wordt een actieve opstelling van een werkgever verwacht?