KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Afwijken van de wettelijke maatstaven in het echtscheidingsconvenant

4 februari 2016 16:46
Bij het afwikkelen van een echtscheiding komt het geregeld voor dat een (ex)partner bepaalde afspraken wil maken ten gunste van de ander. Soms ingegeven door de wens een en ander extra goed voor de ander te willen regelen en soms onbewust uit pure onwetendheid. Dat een dergelijke afwijking van wat wettelijk verplicht is, verregaande gevolgen kan hebben, weet niet iedereen.Tijd om met deze blog daar verandering in te brengen. Bezint eer ge begint!

Meer duidelijkheid over berekening kinderalimentatie en kindgebonden budget

8 december 2015 11:38
Op 9 oktober 2015 heeft de Hoge Raad een belangrijke uitspraak gedaan. Deze uitspraak was een reactie op de onduidelijkheid die begin dit jaar is ontstaan over de wijze waarop kinderalimentatie na inwerkingtreding van de Wet Hervorming Kindregelingen moet worden berekend. Of er thans echt volledige duidelijkheid is verkregen dient de praktijk nu uit te wijzen.

Wetsvoorstel wijziging partneralimentatie

30 juni 2015 15:45
Op 19 juni 2015 is door de VVD, PvdA en D66 het wetsvoorstel “Wet Herziening Partneralimentatie” ter consultatie aan de Raad van State toegezonden. De verwachting is dat het wetsvoorstel nog dit najaar bij de Tweede Kamer kan worden ingediend. Gesteund door de drie grote partijen is er een kans dat het voorstel ook wordt aangenomen. Wat zou dat dan betekenen?

Gewijzigde regelgeving rondom kinderalimentatie

8 juni 2015 16:20
Per 1 januari 2015 is de Wet Hervorming Kindregelingen van kracht geworden. Deze regeling heeft gevolgen voor het berekenen van kinderalimentatie. Sindsdien is er veel onrust ontstaan bij ouders die kinderalimentatie betalen. Wat zijn namelijk de gevolgen van deze wijzigingen? En is het de moeite waard om de alimentatie te laten herberekenen? Allemaal belangrijke vragen.