KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Rechtbank bevestigt: Bpf kan niet zelf begin van verjaringstermijn bepalen

5 september 2018 13:47 door Alex Ter Horst
Een veel voorkomend probleem in pensioenland is dat werkgevers ten onrechte niet zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) in hun sector. Als het Bpf daar achter komt dan volgt (bijna) standaard een premienota over alle jaren waarin de werkgever aangesloten had moeten zijn. De werknemers kunnen over die periode namelijk wel pensioenrechten claimen bij het Bpf en dus wil het Bpf daarvoor ook de premies incasseren.

Ontslag om bedrijfseconomische redenen: nieuwe Uitvoeringsregels per 1 augustus 2018

3 augustus 2018 11:47 door Niels Vuik
De Uitvoeringsregels ontslag om bedrijfseconomische redenen (hierna: ‘de Uitvoeringsregels’) bevatten een overzicht van de relevante regels bij ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen. Daarnaast geven de Uitvoeringsregels duidelijkheid over welke gegevens verstrekt moeten worden in een ontslagaanvraag en de wijze waarop het UWV de wettelijke bepalingen over ontslag toepast en beoordeelt. Het behoeft geen betoog dat de Uitvoeringsregels dus belangrijk zijn voor de arbeidsrechtpraktijk.

Cloud computing en pensioenfondsen

12 juli 2016 11:55 door Ruud Derksen
Pensioenfondsen die voor hun bedrijfsvoering gebruik willen maken van een ‘cloud’ moeten dit melden aan De Nederlandsche Bank (hierna: ‘DNB’). Wat houdt deze meldplicht in en wat betekent dit voor pensioenfondsen? Wat zijn aandachtspunten met betrekking tot privacy?

Verzekeringstechnisch nadeel (VTN): maak duidelijke afspraken

17 november 2015 13:17 door Alex Ter Horst
Het beëindigen van de aansluiting bij een pensioenfonds levert regelmatig discussies op over nog te betalen kosten en/of premies. Een voorbeeld daarvan is de procedure tussen KPN en Pensioenfonds PNO over het verzekeringstechnisch nadeel. Zoals wij ook al in ons artikel uit 2014 hebben geschreven bestaat er echter niet één VTN en kunnen discussie over de betekenis daarvan doorlopen – zo blijkt – tot aan de Hoge Raad.