KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Nieuw VvE Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017 vastgesteld

3 januari 2018 15:18 door Robert de Vries
Op 19 december 2017 is het ‘Modelreglement bij splitsing in appartementsrechten 2017’ ingeschreven in de openbare registers. Dit betekent dat dit nieuwe modelreglement vanaf deze datum kan worden toegepast op (nieuwe of gewijzigde) splitsingen in appartementsrechten. Notaris Pieter Schut en advocaat Robert de Vries gaan in deze bijdrage in op de belangrijkste wijzigingen uit het nieuwe modelreglement.

Inbreuk natuurschoon door wooncomplex op landgoed?

27 december 2017 14:21 door Chantal Kolk
Bepaalde handelingen op NSW-landgoederen kunnen gevolgen hebben voor de rangschikking. Een eigenaar kan vooraf een verklaring van geen bezwaar aanvragen. Recent heeft de Raad van State zich gebogen over de vraag of terecht een verklaring van geen bezwaar voor de bouw van een wooncomplex op een gedeelte van een landgoed is geweigerd .

Appartementsrechten op landgoederen en de NSW

21 augustus 2017 08:33 door Chantal Kolk
Gezamenlijke appartementseigenaren kunnen een landgoed rangschikken onder de NSW. Dit kan anders zijn indien er sprake is van onbedoeld gebruik. Essentieel is een gezamenlijk gebruiksrecht van een deel van het landgoed. In geval van uitsluitend exclusieve gebruiksrechten is rangschikking niet mogelijk. In een dergelijke zaak heeft een appartementseigenaar de Rechtbank Amsterdam gevraagd of een opheffing van de splitsing met terugwerkende kracht kan leiden tot rangschikking.

Navordering successierechten bij overdracht voormalig landgoed?

9 januari 2017 18:30 door Chantal Kolk
In 2006 verkrijgen erfgenamen een landgoed. Zij doen een beroep op NSW-faciliteit voor wat betreft de heffing van successierechten. Door de wetswijziging van de NSW op 1 juni 2007 voldoet het landgoed niet langer aan de rangschikkingsvoorwaarden. Enkele jaren later vervreemden de erfgenamen een gedeelte van het gewezen landgoed. De Belastingdienst legt een navorderingsaanslag op. Ten onrechte, oordeelt de Rechtbank Gelderland.

Kabinetsreactie evaluatie Natuurschoonwet 1928 (NSW)

1 november 2016 10:07 door Chantal Kolk
De Natuurschoonwet 1928 biedt eigenaren van landgoederen fiscale voordelen in ruil voor de instandhouding daarvan. In 2013 is er door D66 een motie ingediend met het verzoek aan de regering om de landgoederenregeling te evalueren. In opdracht van de Ministeries van Economische Zaken en Financiën is de ‘Beleidsevaluatie Natuurschoonwet 1928’ opgesteld, welke op 31 oktober 2016 is verzonden aan de Tweede Kamer.

Transformatie landgoederen tot zorgvastgoed

18 augustus 2016 10:12 door Chantal Kolk
Door de toenemende vraag naar luxe zorgwoningen op mooie locaties worden op steeds meer landgoederen (monumentale) gebouwen getransformeerd tot zorgvastgoed. De mogelijkheden om vastgoed te transformeren zijn vereenvoudigd. De instandhouding van landgoederen is vaak een belangrijke doelstelling van eigenaren. Door middel van erfpacht of verhuur kan de continuïteit van landgoederen gewaarborgd blijven. De fiscaliteit is een zeer belangrijk aandachtspunt.