KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Appartementsrechten op landgoederen en de NSW

21 augustus 2017 08:33 door Chantal Kolk
Gezamenlijke appartementseigenaren kunnen een landgoed rangschikken onder de NSW. Dit kan anders zijn indien er sprake is van onbedoeld gebruik. Essentieel is een gezamenlijk gebruiksrecht van een deel van het landgoed. In geval van uitsluitend exclusieve gebruiksrechten is rangschikking niet mogelijk. In een dergelijke zaak heeft een appartementseigenaar de Rechtbank Amsterdam gevraagd of een opheffing van de splitsing met terugwerkende kracht kan leiden tot rangschikking.

Navordering successierechten bij overdracht voormalig landgoed?

9 januari 2017 18:30 door Chantal Kolk
In 2006 verkrijgen erfgenamen een landgoed. Zij doen een beroep op NSW-faciliteit voor wat betreft de heffing van successierechten. Door de wetswijziging van de NSW op 1 juni 2007 voldoet het landgoed niet langer aan de rangschikkingsvoorwaarden. Enkele jaren later vervreemden de erfgenamen een gedeelte van het gewezen landgoed. De Belastingdienst legt een navorderingsaanslag op. Ten onrechte, oordeelt de Rechtbank Gelderland.

Kabinetsreactie evaluatie Natuurschoonwet 1928 (NSW)

1 november 2016 10:07 door Chantal Kolk
De Natuurschoonwet 1928 biedt eigenaren van landgoederen fiscale voordelen in ruil voor de instandhouding daarvan. In 2013 is er door D66 een motie ingediend met het verzoek aan de regering om de landgoederenregeling te evalueren. In opdracht van de Ministeries van Economische Zaken en Financiën is de ‘Beleidsevaluatie Natuurschoonwet 1928’ opgesteld, welke op 31 oktober 2016 is verzonden aan de Tweede Kamer.

Transformatie landgoederen tot zorgvastgoed

18 augustus 2016 10:12 door Chantal Kolk
Door de toenemende vraag naar luxe zorgwoningen op mooie locaties worden op steeds meer landgoederen (monumentale) gebouwen getransformeerd tot zorgvastgoed. De mogelijkheden om vastgoed te transformeren zijn vereenvoudigd. De instandhouding van landgoederen is vaak een belangrijke doelstelling van eigenaren. Door middel van erfpacht of verhuur kan de continuïteit van landgoederen gewaarborgd blijven. De fiscaliteit is een zeer belangrijk aandachtspunt.

Privaatrechtelijke onteigening van erfpacht- en opstalrechten

7 juni 2016 09:33 door Chantal Kolk
Overheidsorganen behouden zich bij de uitgifte van percelen in erfpacht en opstal vaak de mogelijkheid voor deze rechten op te zeggen wegens het algemeen belang. Zij hebben daarnaast de mogelijkheid deze rechten te onteigenen. De Hoge Raad heeft bepaald dat de privaatrechtelijke bevoegdheid erfpacht op te zeggen wegens het algemeen belang geen onaanvaardbare doorkruising van de Onteigeningswet inhoudt.

Afzonderlijke waardering tuin bij schenking/vererving woning NSW-landgoed

24 februari 2016 09:36 door Chantal Kolk
Bij de bepaling van de WOZ-waarde van woningen op NSW-landgoederen blijft het erf en de tuin buiten beschouwing. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft vorige week bepaald dat bij de vererving van woningen op NSW-landgoederen voor de heffing van de erfbelasting niet volstaan kan worden met de WOZ-waarde. Het erf, de tuin en omliggende gronden bij de woning moeten op grond van de Successiewet 1956 worden gewaardeerd tegen de waarde in het economisch verkeer.