KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Herleving van de Commissies van Beroep

14 augustus 2017 09:01 door Frans Jozef van der Vaart
Heeft u een geschil met uw werknemer over een opgelegde disciplinaire maatregel? Of bent u het oneens met de schorsing die het College van Bestuur u heeft opgelegd? Dan dient u uw verweer of beroep in bij de Commissie van Beroep van uw onderwijsvorm.

Vernieuwd inspectietoezicht

10 augustus 2017 12:03 door Ilse van der Woude
De Inspectie van Onderwijs (hierna: ‘de Inspectie’) houdt vanaf 1 augustus 2017 op een andere wijze toezicht op instellingen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Maar wat gaat er voor de schoolinstellingen in de praktijk precies veranderen?

Ontslag docent wegens ‘jeugdzonde’?

6 juli 2017 16:21 door Christian Mutlu
Een onderwijsdocent die onrust veroorzaakt kan ontslagen worden. Maar kan ontslag ook volgen nog vòòrdat de werkzaamheden van de docent zijn aangevangen? Het gerechtshof oordeelt dat het verleden haar betekenis niet verliest: wat gedaan is kan niet zonder meer ongedaan worden gemaakt.