KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Flitskrediet? Beter van niet

17 maart 2017 09:26 door Nelleke Jans
Het is gedaan met de rust in flitskredietland. Uit een recent nieuwsbericht blijkt dat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een last onder dwangsom heeft opgelegd aan de bestuurder van een onderneming die vermoedelijk flitskredieten aan consumenten heeft aangeboden. Flitskredieten, ook wel SMS- of minikredieten genoemd, zijn leningen met een looptijd van minder dan drie maanden.

Herstelkader Rentederivaten: uitvoering gestart

6 februari 2017 15:02 door Jennifer Rozeboom
Op 19 december 2016 heeft de Derivatencommissie het Herstelkader Rentederivaten (Herstelkader) definitief vastgesteld. De banken die hebben aangegeven zich aan het Herstelkader te zullen houden (ABN Amro, Rabobank, ING, SNS, Deutsche Bank en Van Lanschot) hebben hun organisaties nu ook zodanig ingericht dat zij de duizenden rentederivatendossiers van MKB-klanten kunnen herbeoordelen.

Het enquêterecht bij zorginstellingen

30 januari 2017 09:36 door Christian Huiskes
Falend bestuur en toezicht binnen zorginstellingen-rechtspersonen kunnen aan de orde worden gesteld en nader worden onderzocht in een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam (OK). Aan de hand van een in september 2016 ingediend ambtelijk ontwerp voor internetconsultatie betreffende een nieuwe wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) en rechtspraak van de OK worden hierna enkele recente ontwikkelingen op dit punt geschetst.

Meer financiering voor het MKB in 2017

16 januari 2017 11:42 door Jennifer Rozeboom
Op 8 juli 2014 publiceerde het kabinet een Aanvullend Actieplan MKB-financiering (Actieplan), waarmee beoogd werd om het financieringsaanbod voor het MKB en voor starters verder uit te breiden. Dit plan heeft inmiddels tot successen geleid. Ongeveer EUR 2,7 miljard is aan extra financiering beschikbaar gesteld aan duizenden MKB-ondernemingen en starters.

Grenzen aan de aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot

13 januari 2017 10:32 door Christian Huiskes
De commanditaire vennootschap (CV) is een vanuit fiscaal, juridisch en praktisch oogpunt aantrekkelijke rechtsvorm voor onder meer de financiering van projecten en startende ondernemers, maar ook voor samenwerkingsverbanden en bedrijfsopvolging. Een voor de praktijk belangrijk aspect bij de CV betreft de aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot. Hierna komen enkele recente ontwikkelingen op dit punt aan de orde.

Vereenzelviging als middel tegen de turbo liquidatie ?

5 januari 2017 09:47 door Matthijs van Rozen
De turbo liquidatie is een vereenvoudigde ontbindingsprocedure die steeds vaker in een negatief daglicht staat. Er is eenvoudig misbruik van te maken, met mogelijk benadeling van schuldeisers als gevolg. Bij een doorstart na turbo liquidatie paste een rechter daarom vereenzelviging toe, een vergaande doorbraak van aansprakelijkheid naar een andere rechtspersoon.