KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Voorkom verjaring van vorderingen!

28 oktober 2016 11:23 door Nelleke Jans
In het dagelijkse leven heeft iedereen met rechtsvorderingen te maken. Wat niet iedereen weet of zich realiseert, is dat door tijdsverloop een rechtsvordering kan verjaren. In deze bijdrage leest u meer over dit onderwerp. U weet dan hoe te voorkomen dat u na verloop van een bepaalde periode onnodig met lege handen komt te staan.

Franchise en mededingingsrecht in de EU: geen optimale combinatie

13 oktober 2016 11:51 door Anniek van Diggele
Het rommelt al enige tijd op franchisegebied in Europa, vanwege de vermeende negatieve effecten die de Europese mededingingsregels hebben op het Europees functioneren van franchise. Op 3 oktober jl. is in het Europees Parlement een studie gepubliceerd naar de impact van de Europese mededingingsregels op franchise in de Europese Unie. De studie suggereert dat het potentieel van franchise niet volledig wordt benut en dat een belangrijke reden daarvoor ligt in Europese regelgeving.

Terugvordering van (Europese) subsidies

21 september 2016 11:03 door Anniek van Diggele
Een subsidie is voor veel ondernemingen een welkome bijdrage en soms zelfs een overtuigende factor voor strategische beslissingen. Juich echter niet te vroeg wanneer een subsidie wordt verstrekt. Subsidies zijn in eerste instantie voorwaardelijk en kunnen onder omstandigheden worden bijgesteld, ingetrokken of zelfs teruggevorderd, omdat een onderneming een misstap begaat of omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarden.

De assurantietussenpersoon: doorgeefluik of eigen zorgplicht?

26 augustus 2016 16:21 door Jennifer Rozeboom
Algemeen wordt aangenomen dat de assurantietussenpersoon slechts de functie heeft van ‘doorgeefluik’ tussen verzekeringnemer en verzekeraar. Het tegenovergestelde is echter waar. De assurantietussenpersoon dient niet alleen te bemiddelen tussen de verzekeringnemer en de verzekeraar, ook dient hij te adviseren en te begeleiden vóór, bij en na het tot stand komen van een verzekering. Dit heeft het hof Den Haag in een recent arrest van 19 juli 2016 opnieuw bevestigd.

Civielrechtelijk bestuursverbod per 1 juli 2016

12 juli 2016 15:40 door Matthijs van Rozen
Het civielrechtelijk bestuursverbod beoogt te voorkomen dat personen die faillissementsfraude of wanbeleid hebben gepleegd of de afwikkeling van een faillissement frustreren, bij andere rechtspersonen hun activiteiten voort kunnen (blijven) zetten.
Delen op