KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Algeheel gevolmachtigde aansprakelijk voor handelen in strijd met statuten

30 augustus 2018 11:31 door Matthijs van Rozen
Iedere rechtspersoon heeft een bestuur. Daarnaast kan het praktisch zijn gevolmachtigden (procuratiehouders) aan te stellen, met een beperkte of algehele volmacht. Maar de gevolmachtigde die handelt in strijd met de statuten, kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn. Dit blog gaat over een recente uitspraak over dit onderwerp en bevat verder een aantal aandachtspunten bij een volmacht.

Enquêteprocedure: onderzoekskosten kunnen ook worden verhaald op de feitelijk leidinggever

16 april 2018 08:45 door Nelleke Jans
De feitelijk leidinggever komt er niet meer zonder meer mee weg! De Hoge Raad bevestigde in zijn arrest van 13 april 2018 dat ook anderen dan formele functionarissen van een rechtspersoon door de Ondernemingskamer kunnen worden veroordeeld in de kosten van het enquêteonderzoek. Als maatstaf geldt dat ten aanzien van de (rechts)persoon individueel en concreet blijkt dat hij verantwoordelijk is voor het onjuiste beleid of onbevredigende gang van zaken van de rechtspersoon.

Verbod op geoblocking en geodiscriminatie: wat betekent dat voor u?

13 april 2018 13:53 door Anniek van Diggele
Op 3 december 2018 treedt de Verordening Geoblocking in werking. Hiermee wil de Europese Commissie geoblocking en andere (geo)discriminatoire praktijken aan banden leggen. De Verordening Geoblocking verbiedt webshops om onderscheid te maken op basis van de nationaliteit, woon- of verblijfplaats van hun klanten binnen de Europese Unie bij grensoverschrijdend handelen. Handelt u grensoverschrijdend? Grote kans dat deze verordening ook gevolgen heeft voor u.

De matiging van een contractuele boete

22 maart 2018 09:30 door Anniek van Diggele
In veel overeenkomsten is een boetebeding opgenomen. Daarin spreken partijen af welke boete zij moeten voldoen wanneer één van hen de afspraken in de overeenkomst overtreedt. Die boete is meestal een geldsom. Afhankelijk van de afspraken, kan een partij zo’n boete per overtreding of zelfs per dag verschuldigd raken. Daardoor kan het boetebedrag flink oplopen. Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag onder welke omstandigheden een boete kan worden gematigd.

Blockchain: u kunt er niet meer omheen

2 maart 2018 10:20 door Nelleke Jans
Op social media, in tijdschriften en op straat verschijnen deze termen met regelmaat: de bitcoin en de blockchain. Wij zijn voornamelijk geïnteresseerd in de blockchain. Blockchain is namelijk de technologie achter de cryptocurrency bitcoin. Maar wat is blockchain nu eigenlijk? In een reeks van blogs brengen wij u op de hoogte van deze technologie, de mogelijkheden die de blockchain biedt aan haar gebruikers en de juridische implicaties die de technologie met zich brengt.