KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Meer financiering voor het MKB in 2017

16 januari 2017 11:42 door Jennifer Rozeboom
Op 8 juli 2014 publiceerde het kabinet een Aanvullend Actieplan MKB-financiering (Actieplan), waarmee beoogd werd om het financieringsaanbod voor het MKB en voor starters verder uit te breiden. Dit plan heeft inmiddels tot successen geleid. Ongeveer EUR 2,7 miljard is aan extra financiering beschikbaar gesteld aan duizenden MKB-ondernemingen en starters.

Grenzen aan de aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot

13 januari 2017 10:32 door Christian Huiskes
De commanditaire vennootschap (CV) is een vanuit fiscaal, juridisch en praktisch oogpunt aantrekkelijke rechtsvorm voor onder meer de financiering van projecten en startende ondernemers, maar ook voor samenwerkingsverbanden en bedrijfsopvolging. Een voor de praktijk belangrijk aspect bij de CV betreft de aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot. Hierna komen enkele recente ontwikkelingen op dit punt aan de orde.

Vereenzelviging als middel tegen de turbo liquidatie ?

5 januari 2017 09:47 door Matthijs van Rozen
De turbo liquidatie is een vereenvoudigde ontbindingsprocedure die steeds vaker in een negatief daglicht staat. Er is eenvoudig misbruik van te maken, met mogelijk benadeling van schuldeisers als gevolg. Bij een doorstart na turbo liquidatie paste een rechter daarom vereenzelviging toe, een vergaande doorbraak van aansprakelijkheid naar een andere rechtspersoon.

Voorkom verjaring van vorderingen!

28 oktober 2016 11:23 door Nelleke Jans
In het dagelijkse leven heeft iedereen met rechtsvorderingen te maken. Wat niet iedereen weet of zich realiseert, is dat door tijdsverloop een rechtsvordering kan verjaren. In deze bijdrage leest u meer over dit onderwerp. U weet dan hoe te voorkomen dat u na verloop van een bepaalde periode onnodig met lege handen komt te staan.

Franchise en mededingingsrecht in de EU: geen optimale combinatie

13 oktober 2016 11:51 door Anniek van Diggele
Het rommelt al enige tijd op franchisegebied in Europa, vanwege de vermeende negatieve effecten die de Europese mededingingsregels hebben op het Europees functioneren van franchise. Op 3 oktober jl. is in het Europees Parlement een studie gepubliceerd naar de impact van de Europese mededingingsregels op franchise in de Europese Unie. De studie suggereert dat het potentieel van franchise niet volledig wordt benut en dat een belangrijke reden daarvoor ligt in Europese regelgeving.