KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Geen vergunning vereist voor terrasvlonder

27 juli 2018 13:08 door Chantal van Mil
In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van 25 juli 2018 is uitgemaakt dat een terrasvlonder onder de gegeven omstandigheden geen dakconstructie is, zodat voor het aanbrengen van de vlonder geen vergunning is vereist.

Voorkeursrecht gevestigd vanwege tegengaan speculatie en behoud regie transformatie bedrijventerrein

24 juli 2018 11:50 door Chantal van Mil
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend heeft op grond van artikel 6 lid 1 Wvg gronden voor drie maanden voorlopig aangewezen als gronden waarop de Wet voorkeursrecht gemeenten (‘Wvg’) van toepassing is en aldus een voorlopig voorkeursrecht gevestigd. De raad heeft vervolgens de gronden voor de duur van drie jaar aangewezen en een voorkeursrecht gevestigd.

Let op risico dat samenstel overeenkomsten als hoevepacht kwalificeert

15 juni 2018 12:34 door Chantal van Mil
In een uitspraak van de Hoge Raad van 8 juni 2018 is een samenstel van overeenkomsten met verschillende partijen aangemerkt als hoevepacht. Het ging om gronden ten dienste van een landbouwbedrijf met bedrijfsgebouwen, als één geheel te exploiteren. Ook al was sprake van twee pachters en overeenkomsten, op het complex zijn de bepalingen voor hoevepacht van toepassing.

Bestuurlijke waarschuwing als onderdeel van een wettelijk sanctieregime is een besluit

16 mei 2018 09:12 door Chantal van Mil
De waarschuwing die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 2014 heeft gegeven aan een bedrijf uit Hengelo (Gelderland) vanwege het overtreden van het Arbeidsomstandighedenbesluit is een besluit. Dit kan worden aangevochten bij de bestuursrechter, zo blijkt uit een uitspraak van de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 2 mei 2018.

Overgangstermijn stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening eindigt 1 juli 2018

29 maart 2018 16:39 door Chantal van Mil
Op 29 november 2014 trad de Reparatiewet BZK 2014 in werking (Stb. 2014, 458). Hiermee kwam onder meer de wettelijke grondslag voor stedenbouwkundige bepalingen in gemeentelijke bouwverordeningen te vervallen, met een overgangstermijn tot 1 juli 2018. Dit betekent dat daarna stedenbouwkundige bepalingen in bouwverordeningen van rechtswege hun (aanvullende) werking verliezen en dus niet meer als achtervang gelden maar in een bestemmingsplan moeten zijn opgenomen om van toepassing te zijn.