KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Van executieveilingen, via accu’s naar de medische systemen van Toshiba

10 juli 2017 10:03 door Edwin Schotanus
Opnieuw was er weer een veelbewogen mededingingsrechtelijke week. Dit keer deelden de mededingingsautoriteiten geen recordboetes uit, maar trok een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de nodige (pers)aandacht, deelde de ACM weer eens een boete voor een kartelovertreding uit, sloot de ACM en passant twee lopende onderzoeken af en kondigde de Europese Commissie stappen aan vanwege het niet naleven van de procedure bij het melden van fusies en overnames.

Een week van mededingingsrechtelijke extremen

3 juli 2017 11:46 door Edwin Schotanus
De laatste week van juni 2017 kenmerkte zich door een aantal baanbrekende zaken. Vorige week dinsdag legde de Europese Commissie aan Google de hoogste boete ooit op. De ACM herhaalde dit staaltje afgelopen donderdag op nationaal niveau door aan de NS de hoogste Nederlandse boete ooit op te leggen. Beide ondernemingen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik van hun economische machtspositie.

Misbruik van economische machtspositie: recordboetes voor Google en NS

30 juni 2017 17:20 door Anniek van Diggele
Na een onderzoek van zeven jaar legde de Europese Commissie deze week een boete van € 2,42 miljard op aan Google voor een inbreuk op het (Europese) mededingingsrecht. Google heeft zich schuldig gemaakt aan misbruik van haar economische machtspositie door middel van haar zoekmachine, door op illegale wijze voorrang te geven aan haar eigen prijsvergelijkingsdienst ‘Shopping’.

Onder de loep van de Europese Commissie: de distributiepraktijken van Guess en e-commerce

8 juni 2017 14:06 door Anniek van Diggele
In mei 2017 publiceerde de Europese Commissie haar eindrapport over de e-commerce sector. Hiervoor verzamelde zij bewijs van bijna 1900 ondernemingen en analyseerde zij ongeveer 8000 distributie- en licentieovereenkomsten. Op basis van de resultaten identificeerde de Commissie urgente mededingingsrechtelijke problematiek en bepaalde zij haar handhavingsprioriteiten. Dat de Commissie ook werk maakt van deze uitkomsten blijkt: het onderzoek naar Guess is een ‘follow up’.