KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


De Wet markt en overheid vs. het zorgvuldigheidsbeginsel

16 februari 2017 16:30 door Edwin Schotanus
In een eerdere blog heb ik betoogd dat het zorgvuldigheidsbeginsel effectiever is dan de Wet markt en overheid. Deze wet beoogt gelijkwaardige concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en ondernemingen via een viertal gedragsregels voor de overheden.

Overheidsondernemingen: ongelijk fiscaal speelveld opgeheven?

20 oktober 2016 16:15 door Edwin Schotanus
Na een langdurige discussie tussen Nederland en de Europese Commissie is op 1 januari 2016 de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 gewijzigd. Vanaf die datum zijn ook overheidsondernemingen vennootschapsbelasting verschuldigd. Daarmee is een einde gemaakt aan het ongelijke (fiscale) speelveld tussen overheidsondernemingen en ‘gewone’ ondernemingen. Maar is dat ook echt zo?

Franchise en mededingingsrecht in de EU: geen optimale combinatie

13 oktober 2016 11:51 door Anniek van Diggele
Het rommelt al enige tijd op franchisegebied in Europa, vanwege de vermeende negatieve effecten die de Europese mededingingsregels hebben op het Europees functioneren van franchise. Op 3 oktober jl. is in het Europees Parlement een studie gepubliceerd naar de impact van de Europese mededingingsregels op franchise in de Europese Unie. De studie suggereert dat het potentieel van franchise niet volledig wordt benut en dat een belangrijke reden daarvoor ligt in Europese regelgeving.

Terugvordering van (Europese) subsidies

21 september 2016 11:03 door Anniek van Diggele
Een subsidie is voor veel ondernemingen een welkome bijdrage en soms zelfs een overtuigende factor voor strategische beslissingen. Juich echter niet te vroeg wanneer een subsidie wordt verstrekt. Subsidies zijn in eerste instantie voorwaardelijk en kunnen onder omstandigheden worden bijgesteld, ingetrokken of zelfs teruggevorderd, omdat een onderneming een misstap begaat of omdat niet wordt voldaan aan de voorwaarden.

Samenwerking tussen zorgstellingen: bruikbare guidance ACM

29 augustus 2016 15:29 door Edwin Schotanus
Op 25 augustus jl. heeft de ACM een lezenswaardige informele zienswijze gegeven. In een maar liefst 31 pagina’s tellend document geeft de ACM haar (voorlopige) mening over de voorgenomen samenwerking tussen drie ziekenhuizen in de omgeving van Utrecht op het gebied van complexe oncologische chirurgische zorg. De informele zienswijze is met name lezenswaardig vanwege de bijgevoegde oplegnotitie.