KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Verbod op geoblocking en geodiscriminatie: wat betekent dat voor u?

13 april 2018 13:53 door Anniek van Diggele
Op 3 december 2018 treedt de Verordening Geoblocking in werking. Hiermee wil de Europese Commissie geoblocking en andere (geo)discriminatoire praktijken aan banden leggen. De Verordening Geoblocking verbiedt webshops om onderscheid te maken op basis van de nationaliteit, woon- of verblijfplaats van hun klanten binnen de Europese Unie bij grensoverschrijdend handelen. Handelt u grensoverschrijdend? Grote kans dat deze verordening ook gevolgen heeft voor u.

Van executieveilingen, via accu’s naar de medische systemen van Toshiba

10 juli 2017 10:03 door Edwin Schotanus
Opnieuw was er weer een veelbewogen mededingingsrechtelijke week. Dit keer deelden de mededingingsautoriteiten geen recordboetes uit, maar trok een uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) de nodige (pers)aandacht, deelde de ACM weer eens een boete voor een kartelovertreding uit, sloot de ACM en passant twee lopende onderzoeken af en kondigde de Europese Commissie stappen aan vanwege het niet naleven van de procedure bij het melden van fusies en overnames.

Een week van mededingingsrechtelijke extremen

3 juli 2017 11:46 door Edwin Schotanus
De laatste week van juni 2017 kenmerkte zich door een aantal baanbrekende zaken. Vorige week dinsdag legde de Europese Commissie aan Google de hoogste boete ooit op. De ACM herhaalde dit staaltje afgelopen donderdag op nationaal niveau door aan de NS de hoogste Nederlandse boete ooit op te leggen. Beide ondernemingen zouden zich schuldig hebben gemaakt aan misbruik van hun economische machtspositie.