KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Faillissement Nieuwe Hollandsche Wind

1 juni 2017 10:58 door Mark Loef
Elke dag ontvangt de curator vragen van individuele schuldeisers in het faillissement van W. van der Noordt Holding B.V. h.o.d.n. Nieuwe Hollandsche Wind. Wat zijn de vooruitzichten voor schuldeisers, hoe staat het met de beslagleggingen en onderzoeken die in de media zijn genoemd, worden de verdachten 'aangepakt', etc.

Einde van Nederlandse pre-pack in zicht?

29 maart 2017 22:16 door Hendrie Aarnink
Op 29 maart 2017 heeft de advocaat-generaal bij het Europees Hof van Justitie geconcludeerd dat bij de Nederlandse pre-pack sprake is van overgang van onderneming. Wat betekent dat voor de praktijk?

Bestuurder aansprakelijk voor schade veroorzaakt door lege projectvennootschap

28 maart 2017 14:10 door Mark Loef
Er zijn transacties waarbij het gebruikelijk is om een lege projectvennootschap op te richten, welke vennootschap bepaalde rechtshandelingen zal aangaan. De vennootschap blijft zo leeg mogelijk tot zij de op haar rustende verplichtingen moet nakomen. In dat geval financiert een derde de betaling daarvan. Als de derde tevens bestuurder is, kan het uitblijven van financiering voor verplichtingen uit de rechtshandeling leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Ook een ontbonden rechtspersoon kan failliet worden verklaard

1 maart 2017 11:51 door Mark Loef
Ook een ontbonden rechtspersoon kan failliet worden verklaard. De onderstaande casus is een illustratief geval: een rechtspersoon van wie het faillissement was aangevraagd, probeerde via een ‘last-minute’ turboliquidatie aan het uitspreken van haar faillissement te ontkomen. De uitspraak geeft op een gestructureerde wijze weer welke afweging de rechter maakt bij het alsnog uitspreken van het faillissement van een ontbonden rechtspersoon.