KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Turboliquidatie en lege boedel-problematiek

11 november 2016 10:26 door Mark Loef
Een rechtspersoon zonder baten kan eenvoudig worden ontbonden door middel van de turboliquidatie. Hoewel de turboliquidatie een bijzonder praktische rechtsfiguur is, is deze vatbaar voor misbruik en fraude. Faillissement is echter ook niet altijd het juiste einde voor een (nagenoeg) lege rechtspersoon. De turboliquidatie is steeds meer een controversiële rechtsfiguur. Er is een hoop gaande rond lege rechtspersonen en er moet nog een hoop gebeuren.

Civielrechtelijk bestuursverbod per 1 juli 2016

13 juli 2016 11:55 door Hendrie Aarnink
Het civielrechtelijk bestuursverbod beoogt te voorkomen dat personen die faillissementsfraude of wanbeleid hebben gepleegd of de afwikkeling van een faillissement frustreren, bij andere rechtspersonen hun activiteiten voort kunnen (blijven) zetten.

De laatste stap naar wet: het wetsvoorstel pre-pack ligt bij Eerste Kamer

9 juli 2016 17:09 door Hendrie Aarnink
Sinds november 2013 houd ik u via blogs regelmatig op de hoogte over de ontwikkelingen op het gebied van de zogenaamde “pre-pack”. Het doel van de pre-pack is dat een mogelijk aankomend faillissement van een onderneming in relatieve rust wordt voorbereid en daarmee de eventuele kansen op een verkoop van rendabele onderdelen van de onderneming tegen een zo hoog mogelijke prijs worden vergroot.

Overgang van onderneming en pre-pack: nieuwe ontwikkelingen

25 februari 2016 15:34 door Hendrie Aarnink
Bij een pre-pack wordt een voorgenomen doorstart door de (beoogd) curator in het faillissement voorbereid, onder toezicht van een beoogd rechter-commissaris, waarbij de doorstart pas op de dag van het faillissement (of daarna) wordt geformaliseerd. Ofschoon het wetsvoorstel (nog) geen wet is, wordt in de praktijk al geëxperimenteerd met de pre-pack.

Kunst en vliegwerk bij behandeling faillissementsverzoeken: drie keer failliet!

12 januari 2016 22:08 door Mark Loef
Te vaak gebeurt het dat partijen op verzoek van een schuldeiser failliet gaan, omdat ze hebben besloten zelf hun belangen behartigen en daar om redenen niet in zijn geslaagd. Ik schets in deze laagdrempelige blog drie gevallen uit de praktijk waarin het voor de schuldenaar mis is gegaan door omstandigheden die bij deskundige bijstand zouden zijn voorkomen.