KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Publicatie tuchtmaatregelen berisping en boete zorgverleners niet meer automatisch!

4 mei 2018 14:28 door Yvonne Nijhuis
De Tweede Kamer stemde daartoe op 24 april jl. in met twee amendementen. Deze amendementen leiden tot een beperking van de schadelijke gevolgen van het publiceren van tuchtmaatregelen (‘naming and shaming’). Inhoudelijk wordt door deze amendementen gerealiseerd dat berispingen en boetes niet meer standaard zullen plaatsvinden en bij publicatie meer contextinformatie zal komen. Met deze wettelijke aanpassingen komt de Tweede Kamer tegemoet aan de vele bezwaren in het veld.

Resultaatgericht indiceren in de Wmo; wat is de stand van de rechtspraak?

26 april 2018 13:51 door Yvonne Nijhuis
De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft in mei 2016 geoordeeld dat de toekenning van huishoudelijke hulp in resultaatsgebieden een duidelijke maatstaf mist als uit de onderliggende beleidsregels niet blijkt op welke wijze de gemeente invulling geeft aan het bereiken van de resultaten van ‘een schoon en leefbaar huis’. Daarmee leek 'resultaatgericht indiceren' van de baan, maar de gemeenten zijn aan de slag gegaan en de rechtspraak heeft zich verder ontwikkeld.

De nieuwe Jeugdwet: een Pyrrusoverwinning?

13 februari 2018 11:04 door Christian Mutlu
De regering heeft vertrouwen in de voordelen van de nieuwe Jeugdwet. Volgens onderzoek dreigen er echter grote gevolgen voor de beschikbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van de jeugdhulp. Is de nieuwe Jeugdwet een Pyrrusoverwinning?