KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Inzage in het medisch dossier door zorgverzekeraar; uitbreiding van bevoegdheden of vastlegging van

27 september 2016 10:16 door Eveline van Andel
De afgelopen tijd werd in de media veel gesproken over het op 13 september jl. door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (wetsvoorstel), inhoudende onder meer een uitbreiding van de bevoegdheden van de zorgverzekeraar om inzage te verkrijgen in het medisch dossier. Volgens de media aldus een bedreiging van het medisch beroepsgeheim!

Kader 'Toezicht op Goed Bestuur' gepubliceerd

7 juli 2016 17:05 door Eveline van Andel
Op 6 juli 2016 hebben de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) en de Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa) een kader 'Toezicht op Goed Bestuur' voor bestuurders en toezichthouders in de zorg gepubliceerd. Dit gezamenlijke toezichtkader vervangt het 'oude' toezichtkader bestuurlijke verantwoordelijkheid voor kwaliteit en veiligheid van IGZ.

Vernieuwde Zorgbrede Governance code 2017 ligt ter consultatie voor

13 juni 2016 14:05 door Yvonne Nijhuis
Op de site van de Brancheorganisaties Zorg (Boz) is de geheel vernieuwde Zorgbrede Governancecode 2017 (hierna ook: de Code) gepubliceerd. Deze vervangt de Zorgbrede Governancecode van 2010 en zal in definitieve vorm naar verwachting vanaf 1 januari 2017 gaan gelden. De code voor universitair medische centra is in deze versie geïntegreerd, zodat vanaf 1 januari 2017 de code kan gelden voor alle vijf de branches verenigd in de BoZ.