KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


De herplaatsingstoets als struikelblok

14 augustus 2017 09:12 door Christian Mutlu
Heeft u een redelijke grond om de arbeidsovereenkomst op te zeggen? Dan moet u ook aantonen dat herplaatsing van uw werknemer niet mogelijk is. Slaagt u hier niet in dan wordt uw verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst afgewezen.

Tweede Kamer wenst bestuursverbod bij falend bestuur in de zorg; Goed idee of verkiezingsretoriek?

1 maart 2017 20:38 door Yvonne Nijhuis
Naar aanleiding van een vorig jaar ingediende motie – waarin de Tweede Kamer bij de minister van VWS aandringt op een bestuursverbod voor falende bestuurders in de zorg – heeft de minister de Tweede Kamer bij brief van 13 februari 2017 geantwoord dat het haar overtuiging is, dat er geen aanvullende maatregelen nodig zijn naast de huidige mogelijkheden om in te grijpen. Een meerderheid van de Tweede Kamer denkt daar anders over.

Inzage in het medisch dossier door zorgverzekeraar; uitbreiding van bevoegdheden of vastlegging van

27 september 2016 10:16 door Eveline van Andel
De afgelopen tijd werd in de media veel gesproken over het op 13 september jl. door de Tweede Kamer aangenomen wetsvoorstel Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving (wetsvoorstel), inhoudende onder meer een uitbreiding van de bevoegdheden van de zorgverzekeraar om inzage te verkrijgen in het medisch dossier. Volgens de media aldus een bedreiging van het medisch beroepsgeheim!