KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Kosten zieke (ex-)werknemers: check WIA-beslissingen ook bij uitkomst: geen WIA-uitkering

24 juni 2016 15:18 door Erik Hollander
Zieke (ex-)werknemers kosten werkgevers veel geld. Het loon moet twee jaar worden doorbetaald en een daarna toegekende WIA-uitkering wordt aan veel werkgevers doorbelast. Het is dus van belang om de WIA-beslissingen goed te controleren. Soms zijn werkgevers hierin echter ietwat terughoudend; men wil de uitkering namelijk niet ‘afpakken’. Echter, behoud van uitkering zonder de financiële nadelen voor de werkgever is in veel gevallen mogelijk zelfs als de WIA-uitkering ten onrechte is verleend.

Exit gemeentelijke inkomenspolitiek via subsidieverlening

13 mei 2016 10:46 door Yvonne Nijhuis
Diverse gemeenten willen graag een eigen inkomenspolitiek voeren, bij voorkeur strenger dan de bestaande wettelijke bezoldigingsnorm (op grond van de Wopt, inmiddels WNT). Het college van B&W van Den Haag mocht echter de subsidie van Brijder Verslavingszorg niet korten omdat enkele bestuurders van Parnassia Groep, waar Brijder aan gelieerd is, topsalarissen verdienen. Deze kortingsmogelijkheid in de Haagse subsidieregels (HKS) is in strijd met de wet en daarom onverbindend.

Alleen artsen en huidtherapeuten zelfstandig bevoegd om te laseren

29 maart 2016 11:57 door Yvonne Nijhuis
De minister van VWS wil van 'laseren' een voorbehouden handeling maken zoals geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De minister wil rond de zomer een wetswijziging van de Wet BIG indienen bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel zal worden opgenomen dat alleen artsen en huidtherapeuten een zelfstandige bevoegdheid krijgen om te laseren, voor zover ze daarvoor zijn opgeleid.

Geschillen vrijgevestigde medisch specialisten nu ook behandeld door Scheidsgerecht Gezondheidszorg

11 januari 2016 15:28 door Yvonne Nijhuis
Het Scheidsgerecht Gezondheidszorg doet bindend uitspraak (arbitrage, bindend advies) in geschillen tussen via hun organisaties aangesloten instellingen, samenwerkingsverbanden en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Vanaf 1 januari 2016 kunnen (dit op verzoek van de Federatie Medisch Specialisten) onderlinge geschillen tussen medisch specialisten in vrij beroep ook worden voorgelegd aan het Scheidsgerecht Gezondheidzorg.

Check WIA / WGA beslissingen ook als je eigenrisicodrager bent

29 september 2015 16:03 door Erik Hollander
Vanaf 1 januari 2017 kijkt de Belastingdienst voor de vaststelling van de WGA premie voor publiek verzekerde (middel)grote werkgevers ook naar de WGA-lasten die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap. Alle (middel)grote werkgevers, ook de eigenrisicodragers, zouden WIA / WGA beslissingen op juistheid moeten laten checken; het succesvol aanvechten van een WIA / WGA beslissing nu, kan een eventuele switch van 'privaat naar publiek' in de toekomst financieel interessant maken.
Delen op