KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Bankbeslag over de grens? Vanaf januari 2017 mogelijk!

27 december 2016 10:03 door Kristina Adam
In mijn grensoverschrijdende Duits-Nederlandse praktijk word ik vaak gevraagd of ik niet conservatoir beslag zou kunnen leggen op bankrekeningen van een schuldenaar in Duitsland. Mijn antwoord is dan altijd: “Helaas, nee dat kan niet”. Vanaf januari 2017 zal mijn antwoord zijn: “Ja zeker!”.

Netherlands Commercial Court (NCC) uitgesteld

8 december 2016 15:12 door Joost van Ruiven
Helaas is het niet gelukt om de Netherlands Commercial Court (NCC) per 1 januari 2017 te realiseren. Met de NCC wordt bedoeld om een speciale voorziening bij de Rechtbank en het Hof Amsterdam te creëren, waarmee grote handelsconflicten in de Engelse taal worden afgedaan. Het gaat daarbij om zowel nationale conflicten (geschillen tussen Nederlandse handelspartijen) als internationale conflicten (geschillen waarbij tenminste 1 buitenlandse partij betrokken is).

Kosten zieke (ex-)werknemers: check WIA-beslissingen ook bij uitkomst: geen WIA-uitkering

24 juni 2016 15:18
Zieke (ex-)werknemers kosten werkgevers veel geld. Het loon moet twee jaar worden doorbetaald en een daarna toegekende WIA-uitkering wordt aan veel werkgevers doorbelast. Het is dus van belang om de WIA-beslissingen goed te controleren. Soms zijn werkgevers hierin echter ietwat terughoudend; men wil de uitkering namelijk niet ‘afpakken’. Echter, behoud van uitkering zonder de financiële nadelen voor de werkgever is in veel gevallen mogelijk zelfs als de WIA-uitkering ten onrechte is verleend.

Exit gemeentelijke inkomenspolitiek via subsidieverlening

13 mei 2016 10:46 door Yvonne Nijhuis
Diverse gemeenten willen graag een eigen inkomenspolitiek voeren, bij voorkeur strenger dan de bestaande wettelijke bezoldigingsnorm (op grond van de Wopt, inmiddels WNT). Het college van B&W van Den Haag mocht echter de subsidie van Brijder Verslavingszorg niet korten omdat enkele bestuurders van Parnassia Groep, waar Brijder aan gelieerd is, topsalarissen verdienen. Deze kortingsmogelijkheid in de Haagse subsidieregels (HKS) is in strijd met de wet en daarom onverbindend.

Alleen artsen en huidtherapeuten zelfstandig bevoegd om te laseren

29 maart 2016 11:57 door Yvonne Nijhuis
De minister van VWS wil van 'laseren' een voorbehouden handeling maken zoals geregeld in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). De minister wil rond de zomer een wetswijziging van de Wet BIG indienen bij de Tweede Kamer. In dit wetsvoorstel zal worden opgenomen dat alleen artsen en huidtherapeuten een zelfstandige bevoegdheid krijgen om te laseren, voor zover ze daarvoor zijn opgeleid.