KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Pensioenplan Rutte III

13 oktober 2017 13:27 door Carl Luijken
Iedere werknemer krijgt straks zijn eigen pensioenpotje. Worden veertigers de dupe van het nieuwe pensioensysteem?

Ernstig verwijtbaar handelen van werkgever en werknemer bij ziekte

4 oktober 2017 12:46 door Christian Mutlu
Recentelijk oordeelde de kantonrechter te Overijssel dat het niet deugdelijk nakomen van de re-integratieverplichtingen door bij herhaling niet te verschijnen op afspraken die in dat kader zijn gemaakt, ‘ernstig verwijtbaar handelen’ oplevert. Wat valt onder ‘ernstig verwijtbaar handelen’ tijdens ziekte en wat zijn de gevolgen indien ontbinding mogelijk is?

Kan de ‘kan-bepaling’?

3 oktober 2017 11:49 door Arnold Gelderman
“Indien uw inschrijving niet aan voornoemde voorschriften voldoet, kan uw inschrijving als ongeldig terzijde worden gelegd.” Aanbestedingsstukken staan vaak bol van dit soort voorschriften. Maar zijn dit soort voorschriften wel toegestaan? In deze blog leg ik drie recente uitspraken in kort geding naast elkaar, waarin een 'kan-bepaling' een rol speelt.

Een gewaarschuwd werknemer telt voor twee bij ontslag op staande voet

28 september 2017 09:28 door Eveline van Andel
Het herhaaldelijk schenden van de bedrijfsregels biedt grond voor ontslag op staande voet, zo is recentelijk door de kantonrechter te Amsterdam geoordeeld. De kantonrechter beschouwde het als zeer ernstig dat de werkneemster in kwestie ondanks een officiële waarschuwing tweemaal dezelfde (veiligheids)regels had overtreden in korte tijd. Dit hoefde de werkgever in kwestie niet te accepteren volgens de kantonrechter.