Blogs

De advocaten en notarissen van KienhuisHoving schrijven regelmatig blogs over diverse actuele juridische onderwerpen. Denk daarbij aan een recente wetswijziging , wetsvoorstel of uitspraak van een rechter of arbiter. De schrijver beschrijft het onderwerp, de consequenties en zijn of haar visie hierop.

Einde van het studiekostenbeding?

22 oktober 2021 08:25 door Christian Mutlu

Vanaf uiterlijk 1 augustus 2022 gelden nieuwe regels voor de scholingsplicht van werknemers. Zo mogen de kosten van een verplichte opleiding niet voor rekening van een werknemer komen. Wat zijn de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor werkgevers?
Lees verder

Het aandeelhoudersregister: goed bewaren

21 oktober 2021 13:19 door Matthijs van Rozen

Iedere B.V. heeft een aandeelhoudersregister. Daarin staan relevante gegevens over de aandeelhouders. In de praktijk blijkt alleen regelmatig ook dat het register kwijt of onvolledig is. Door de UBO registratie worden de registers steeds vaker opgevraagd. Wat staat in het register en wanneer is het van belang ?
Lees verder

Werknemersaansprakelijkheid en kosten

19 oktober 2021 08:15 door Christian Mutlu

Een werknemer is recent door een hof aansprakelijk gesteld voor onderzoekskosten ter hoogte van € 30.637,-. De werknemer had onder meer de productierechten van zijn werkgever aan een ‘valse vennootschap’ overgedragen. Deze uitspraak laat wederom zien dat het voor werkgevers loont om de kosten voor onderzoek naar het wangedrag van werknemers in een procedure te vorderen.
Lees verder

Langverwacht advies aan Hoge Raad over huurkorting vanwege coronacrisis

1 oktober 2021 15:15 door Laura Huijsman

De wereldwijde uitbraak van het coronavirus heeft sinds het voorjaar van 2020 in korte tijd verstrekkende gevolgen teweeg gebracht. In de huursector heeft de coronacrisis onder meer geleid tot discussie over de vraag of de huurders van bepaalde bedrijfsruimten aanspraak kunnen maken op vermindering van de huurprijs. Uitbaters van kroegen en restaurants hebben recht op huurkorting vanwege de coronapandemie. Dit blijkt uit een publicatie van de procureur-generaal van de Hoge Raad.
Lees verder