KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Is de Wnra de aanleiding om het politieke primaat te laten verdwijnen?

22 mei 2019 13:41 door Niels Vuik
Ambtenaren wees u bewust van de veranderingen die een wederkerige rechtsverhouding voor u teweegbrengt! De Wnra zorgt ervoor dat het gehele systeem waarop uw onderneming al jaren vertrouwt verandert. De denkwijze van de or, de HR-functionarissen en de individuele ambtenaren dient drastisch te veranderen. Wij verzorgen cursussen en zijn procesbegeleider. Dit alles om bij uw onderneming bewustwording van de gevolgen van de Wnra te creëren en uw onderneming Wnra-proof te maken.

Merkbare beïnvloeding in het staatssteunrecht: een nieuwe wending?

21 mei 2019 14:07 door Edwin Schotanus
Op 14 mei 2019 heeft het Europese Gerecht een toch wel belangrijk arrest gewezen. Deze uitspraak heeft onder meer betrekking op de interpretatie van de criteria ‘beïnvloeding van de mededinging’ en ‘beïnvloeding van het interstatelijk handelsverkeer’ van het staatssteunverbod. De uitspraak lijkt te breken met de eerdere jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie ten aanzien van de toepasselijkheid van deze criteria.

Wet kwaliteitsborging aangenomen door Eerste Kamer

21 mei 2019 11:12 door Marianne ten Feld-Sprik
Het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is in februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De stemming in de Eerste Kamer werd geruime tijd aangehouden in verband met bezwaren van een aantal eerste Kamerfracties. Inmiddels is de kogel door de kerk. Op 14 mei 2019 is het wetsvoorstel ook aangenomen door de Eerste Kamer. Wat betekent dit in de praktijk?

De nieuwe ambtenaar

20 mei 2019 09:11 door Christian Mutlu
Er komt veel op het pad van ‘de nieuwe ambtenaar’. Voor ruim 500.000 ambtenaren bij het Rijk, gemeenten en de provincies geldt dat zij over slechts een half jaar rekening mogen houden met de transitievergoeding, onderhandelingsvrijheid over de arbeidsvoorwaarden, nieuwe ontslaggronden en een CAO. Om maar een aantal aspecten te noemen.

De ambtenaar krijgt controle over zijn arbeidsvoorwaarden

15 mei 2019 16:00 door Niels Vuik
Ambtenaren wees u bewust van de veranderingen die een wederkerige rechtsverhouding voor u teweegbrengt! De Wnra zorgt ervoor dat het gehele systeem waarop uw onderneming al jaren vertrouwt verandert. De denkwijze van de or, de HR-functionarissen en de individuele ambtenaren dient drastisch te veranderen. Wij verzorgen cursussen en zijn procesbegeleider. Dit alles om bij uw onderneming bewustwording van de gevolgen van de Wnra te creëren en uw onderneming Wnra-proof te maken.

Makkelijkere handhaving van het octrooi in Europa

15 mei 2019 13:16 door Ramon Steenbergen
Op 11 april 2019 publiceerde de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor wijziging van de Nederlandse octrooiwet (de Rijksoctrooiwet 1995). Deze wijziging is nodig met het oog op het Europees octrooi met eenheidswerking (ook wel ‘eengemaakt Europees octrooi’ of ‘unitair octrooi’) en de oprichting van het Eengemaakte Octrooigerecht (EOG, ook wel 'Unified Patent Court'). Een voorbode voor effectievere handhaving van octrooirechten.