KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gepubliceerd

4 oktober 2019 16:10 door Robert de Vries
Op 4 oktober 2019 is de nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling 2019 gepubliceerd. De opvolger van de Reiswijzer uit 2011 biedt overheden en marktpartijen een handleiding om de samenwerking bij gebiedsontwikkelingen op de beste wijze vorm te geven. De Reiswijzer beoogt publieke en private belangen beter op elkaar af te stemmen zodat efficiënter kan worden samengewerkt tussen de overheid en de markt, wat leidt tot een hogere kwaliteit en lagere proceskosten.

De AVG en de WWFT: een administratief spanningsveld?

19 september 2019 14:04 door Ramon Steenbergen
De AVG en de WWFT leveren voor veel organisaties administratieve rompslomp op. Wat het allemaal nog lastiger maakt is de schijnbare tegenstrijdigheid tussen beide wetten. Waar de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) vraagt om het vastleggen van gegevens over verschillende personen, bepaalt de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) dat er zo min mogelijk gegevens moeten worden vastgelegd. Welke wet heeft nu voorrang? Wat mag al dan niet worden vastgelegd?

Stalking leidt tot ontslag: contactverbod zinvol?

5 september 2019 08:55 door Christian Mutlu
Het komt voor dat de werkelijkheid vreemder is dan fictie. Kan een goed functionerende werknemer ontslagen worden voor het hebben van een stalkende ex-partner? Het antwoord is: ja. Wat was het geval – en had een contactverbod tot een ander antwoord geleid?

Integrale kostprijs of marktconforme prijs?

3 september 2019 15:46 door Edwin Schotanus
In diverse eerdere blogs heb ik aandacht geschonken aan de algemeen belang uitzondering in de Wet markt en overheid. Deze wet voorziet in een viertal gedragsregels voor de ondernemende overheid en is in de Mededingingswet geïncorporeerd. Op een gedragsregels bestaat een aantal uitzonderingen, waarvan de algemeen belang uitzondering er één is. Deze uitzondering speelt een cruciale rol in de ‘parkeeroorlog’ in de gemeente Veenendaal.

Back-to-back contracteren op basis van de UAV-GC

20 augustus 2019 09:47 door Marianne ten Feld-Sprik
Hoofdaannemers willen de rechten en verplichtingen die gelden in relatie met hun opdrachtgever vaak één op één doorleggen aan hun onderaannemer(s) (back-to-back contracteren). Uit de rechtspraak blijkt dat back-to-back contracteren lang niet altijd goed gaat. Vaak is onvoldoende duidelijk welke concrete verplichtingen en voorwaarden worden doorgelegd. Dit was ook het geval in de hierna te bespreken uitspraak van de Raad van Arbitrage voor de Bouw.
Share on