Blogs

De advocaten en notarissen van KienhuisHoving schrijven regelmatig blogs over diverse actuele juridische onderwerpen. Denk daarbij aan een recente wetswijziging , wetsvoorstel of uitspraak van een rechter of arbiter. De schrijver beschrijft het onderwerp, de consequenties en zijn of haar visie hierop.

De zieke werknemer in het buitenland

2 juni 2021 11:39 door Bettina Oostendorp

Veel Nederlandse bedrijven werken met werknemers die in een ander land wonen. Denk aan de Poolse werknemers die worden ingezet voor met name seizoenarbeid of de grensarbeider die in Duitsland woont. Als die werknemer ziek wordt, rijzen vragen over wie en de wijze waarop de ziekte wordt vastgesteld.
Lees verder

Special: Gegevensuitwisseling in de zorg, een update!

20 mei 2021 11:44 door Astrid Kiewiet

Om goede zorg te kunnen leveren is het belangrijk, dat zorgverleners beschikken over complete en actuele zorggegevens van patiënten. Dit kan alleen bereikt worden als er een goede en veilige overdracht van gegevens is tussen verschillende zorgverleners binnen de eigen praktijk / instelling en daar buiten.
Lees verder