Blogs

De advocaten en notarissen van KienhuisHoving schrijven regelmatig blogs over diverse actuele juridische onderwerpen. Denk daarbij aan een recente wetswijziging , wetsvoorstel of uitspraak van een rechter of arbiter. De schrijver beschrijft het onderwerp, de consequenties en zijn of haar visie hierop.

Te hoge huurprijsindexering voorkomen?

31 mei 2023 14:40 door Marlies Knook

Veel, zo niet de meeste, huurovereenkomsten bedrijfsruimte zijn opgesteld volgens het model van de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ). De op het ROZ-model toepasselijke algemene bepalingen bevatten een bepaling op grond waarvan de huurprijs jaarlijks volgens een bepaalde formule kan worden aangepast, meestal verhoogd.
Lees verder

Vast huurcontract weer de norm

17 mei 2023 16:41 door Laura Huijsman

Na acht jaar komt er een einde aan de mogelijkheid om woningen tijdelijk te verhuren. Afgelopen dinsdag (16 mei) heeft de Tweede Kamer ingestemd met een initiatiefvoorstel van de PvdA en ChristenUnie. Vanaf 2024 wordt een vast huurcontract weer de norm. Daarmee behoort het grootschalige gebruik van huurovereenkomsten voor de duur van één of twee jaar tot het verleden.
Lees verder