Blogs

De advocaten en notarissen van KienhuisHoving schrijven regelmatig blogs over diverse actuele juridische onderwerpen. Denk daarbij aan een recente wetswijziging , wetsvoorstel of uitspraak van een rechter of arbiter. De schrijver beschrijft het onderwerp, de consequenties en zijn of haar visie hierop.

Update: de AVG en de WWFT: een administratief spanningsveld?

3 mei 2022 13:21 door Ramon Steenbergen

De AVG en de WWFT leveren voor veel organisaties administratieve rompslomp op. Wat het allemaal nog lastiger maakt is de schijnbare tegenstrijdigheid tussen beide wetten. Waar de WWFT (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) vraagt om het vastleggen van gegevens over verschillende personen, bepaalt de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) dat er zo min mogelijk gegevens moeten worden vastgelegd. Welke wet heeft nu voorrang? Wat mag al dan niet worden vastgelegd?
Lees verder

Sanctiemaatregelen tegen Rusland: wat zijn de gevolgen voor bestaande gascontracten?

2 mei 2022 16:04 door Marianne ten Feld-Sprik

Als gevolg van de sancties tegen Rusland mogen aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven geen nieuwe overheidsopdrachten gunnen aan Russische partijen. Daarnaast geldt vanaf 10 oktober 2022 een verbod op het voortzetten van overheidsopdrachten met Russische partijen. Wat betekent dit concreet? Mogen overheden gascontracten met Russische partijen voortzetten of moeten deze worden beëindigd?
Lees verder

Vergoeding kosten externe ondersteuning cliëntenraad: wie betaalt?

29 april 2022 14:35 door Astrid Kiewiet

Over deze vraag heeft de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden (LCvV) een oordeel gegeven in haar uitspraak van 19 april jl. Een zorginstelling weigert de factuur voor de externe ondersteuner te voldoen. Er is vooraf wel toestemming gegeven, maar ook gevraagd om een inschatting van de kosten. Dit laatste is door de cliëntenraad niet gegeven.
Lees verder

De registratieplicht bij stichtingen: enkel UBO-registratie is niet voldoende

26 april 2022 15:44 door Anna Tenhagen

Sinds 8 juli 2020 kent ons wetboek een nieuwe regeling voor stichtingen. Op grond van de regeling dient het bestuur van de stichting een uitkeringenregister bij te houden. Het doel van de regeling is om meer transparantie te creëren inzake de uitkeringen van stichtingen. Wat deze bepaling precies inhoudt en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van het UBO-register, leest u in dit blog.
Lees verder