KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Compensatieregeling transitievergoeding op de lange baan geschoven

13 juni 2017 11:48 door Marnix Smit
In maart 2017 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel aanhangig gemaakt waardoor werkgevers die bij een ontslag van een werknemer vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, gecompenseerd zouden worden bij het betalen van de transitievergoeding. Dit wetsvoorstel gaat voorlopig geen wet worden. Sterker nog, het is de vraag of het überhaupt ooit zover gaat komen.

Onder de loep van de Europese Commissie: de distributiepraktijken van Guess en e-commerce

8 juni 2017 14:06 door Anniek van Diggele
In mei 2017 publiceerde de Europese Commissie haar eindrapport over de e-commerce sector. Hiervoor verzamelde zij bewijs van bijna 1900 ondernemingen en analyseerde zij ongeveer 8000 distributie- en licentieovereenkomsten. Op basis van de resultaten identificeerde de Commissie urgente mededingingsrechtelijke problematiek en bepaalde zij haar handhavingsprioriteiten. Dat de Commissie ook werk maakt van deze uitkomsten blijkt: het onderzoek naar Guess is een ‘follow up’.

Faillissement Nieuwe Hollandsche Wind

1 juni 2017 10:58 door Mark Loef
Elke dag ontvangt de curator vragen van individuele schuldeisers in het faillissement van W. van der Noordt Holding B.V. h.o.d.n. Nieuwe Hollandsche Wind. Wat zijn de vooruitzichten voor schuldeisers, hoe staat het met de beslagleggingen en onderzoeken die in de media zijn genoemd, worden de verdachten 'aangepakt', etc.

Bewijsvergaring in boetezaken: Conclusie staatsraad advocaat-generaal

23 mei 2017 09:17 door Chantal van Mil
Op 12 april jl. is de conclusie van staatsraad advocaat-generaal Keus over het vergaren van bewijs in boetezaken verschenen. Hierbij is aandacht gevraagd voor de waarborgen die zouden moeten gelden bij het afleggen van verklaringen bij de toezichthouder, en hoe moet worden omgegaan met afwijkende verklaringen later in de procedure . Daarnaast is gevraagd te onderzoeken of het bestuursorgaan in een later stadium van de procedure nog bewijs mag verzamelen.