KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Let op risico dat samenstel overeenkomsten als hoevepacht kwalificeert

15 juni 2018 12:34 door Chantal van Mil
In een uitspraak van de Hoge Raad van 8 juni 2018 is een samenstel van overeenkomsten met verschillende partijen aangemerkt als hoevepacht. Het ging om gronden ten dienste van een landbouwbedrijf met bedrijfsgebouwen, als één geheel te exploiteren. Ook al was sprake van twee pachters en overeenkomsten, op het complex zijn de bepalingen voor hoevepacht van toepassing.

Trots op Nienke!

13 juni 2018 17:07 door Fokkelien Boorsma
De KienhuisHoving Foundation bestaat inmiddels 4 jaar. En daar zijn wij apetrots op! Ons belangrijkste project is ‘Recht op het beste’. Het doel hiervan is om kinderen in Twente, die om welke reden dan ook niet alles tot hun beschikking hebben, maar wel de motivatie hebben om met een steuntje in de rug hun talenten en mogelijkheden volledig te ontwikkelen. Hopelijk geeft het hen zelfvertrouwen en de wil om iets te bereiken. Zoals Nienke.

Hof: redelijke belangenafweging valt uit in voordeel verpachter

4 juni 2018 10:50 door Chantal van Mil
In een arrest van het Hof Arnhem-Leeuwarden wordt geoordeeld dat de redelijke afweging van de belangen van de verpachters bij beëindiging van de overeenkomst tegen die van de pachter bij verlenging van de overeenkomst, in het voordeel van de verpachters uitvalt. Hierbij speelt onder meer een getekende afstandsverklaring en mogelijke indeplaatsstelling een rol.

Een impuls aan medezeggenschap in kleine ondernemingen ten aanzien van de arbeidsvoorwaarde pensioen

25 mei 2018 11:33 door Niels Vuik
Het wetsvoorstel ‘Verzamelwet pensioenen 2019’ beoogt per 1 januari 2019 onder andere de medezeggenschap in kleine ondernemingen te verbeteren omtrent de arbeidsvoorwaarde pensioen. Onder kleine onderneming wordt verstaan: de onderneming waarin in de regel minimaal 10 personen maar minder dan 50 personen werkzaam zijn. Daarin is een OR niet verplicht, maar moeten er personeelsvergaderingen worden georganiseerd dan wel een personeelsvertegenwoordiging worden ingesteld.