Blogs

De advocaten en notarissen van KienhuisHoving schrijven regelmatig blogs over diverse actuele juridische onderwerpen. Denk daarbij aan een recente wetswijziging , wetsvoorstel of uitspraak van een rechter of arbiter. De schrijver beschrijft het onderwerp, de consequenties en zijn of haar visie hierop.

Geneeskundige behandelingsovereenkomst beëindigen; wanneer mag dat?

16 april 2021 13:50 door Astrid Kiewiet

Cliënten kunnen eenvoudig een geneeskundige behandelingsovereenkomst met de zorginstelling of zorgverlener opzeggen. Andersom geldt dat niet. Zorginstellingen en zorgverleners kunnen slechts onder bepaalde voorwaarden en omstandigheden de geneeskundige behandelingsovereenkomst met een cliënt beëindigen. Onder welke voorwaarden en omstandigheden dat is toegestaan, wordt hierna verder toegelicht.
Lees verder

Is een onherroepelijke natuurvergunning nog wel veilig?

12 maart 2021 16:53 door Erik Averdijk

In Nederland kennen we het systeem dat wanneer tegen een vergunning geen bezwaar of beroep is ingesteld of wanneer de rechter de vergunning in stand laat, die vergunning onherroepelijk is. Dat betekent dat die vergunning niet meer kan worden aangevochten. De vergunninghouder kan er rechten aan ontlenen. Een onherroepelijke vergunning biedt dus zekerheid.
Lees verder

WHOA: bezint eer ge begint

10 maart 2021 10:05 door Manon Egberink

In de eerste maanden van 2021 zijn er veel positieve reacties geweest over de mogelijkheden onder WHOA en zijn de eerste beschikkingen door de rechtbanken afgegeven. Het vonnis van de rechtbank Den Haag van 2 maart 2021 laat zien dat het aanbieden van een akkoord wel een goede voorbereiding en zorgvuldigheid vergt. Mijns inziens terecht, omdat met de homologatie (goedkeuring) van een akkoord de rechten van schuldeisers worden beperkt.
Lees verder