Blogs

De advocaten en notarissen van KienhuisHoving schrijven regelmatig blogs over diverse actuele juridische onderwerpen. Denk daarbij aan een recente wetswijziging , wetsvoorstel of uitspraak van een rechter of arbiter. De schrijver beschrijft het onderwerp, de consequenties en zijn of haar visie hierop.

De digitale oprichting van een BV: het komt eraan!

5 augustus 2022 09:24 door Onur Çolak

Sinds 1 augustus 2021 moet het volgens een Europese richtlijn mogelijk zijn volledig digitaal een BV op te richten. De Nederlandse wetgeving is echter nog niet zover: het wetsvoorstel is thans in behandeling bij de Tweede Kamer. Wat zou de invoering van de wet betekenen?
Lees verder

Turbo liquideren: meer dan enkel het besluit registreren

4 augustus 2022 11:02 door Anna Tenhagen

Een rechtspersoon zonder baten kan ingevolge de wet op een vereenvoudigde wijze worden ontbonden, zelfs als de rechtspersoon nog wel schulden heeft. In de praktijk wordt dit ook wel de turboliquidatie genoemd. De wetgever heeft onlangs een wetsvoorstel tot wijziging van de wettelijke bepaling omtrent turboliquidatie ingediend. In dit blog leest u daar alles over.
Lees verder

Beroep op onbekendheid van faillissement?

1 augustus 2022 09:43 door Petr Winnubst

Een buitenlandse bank kan zich niet beroepen op onbekendheid met het faillissement van een Nederlandse rekeninghouder. Het ligt in de risicosfeer van een bank dat zij een rekening heeft geopend voor een klant die in faillissement verkeert. Het gevolg hiervan is dat door de curator het bedrag dat betaald is in het kader van een betaalopdracht, van de bank teruggevorderd kan worden. Dit kwam naar voren in een uitspraak van Rechtbank Rotterdam op 23 februari 2022. [1]
Lees verder