KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Meer duidelijkheid over privacyboetes Autoriteit Persoonsgegevens

21 maart 2019 11:38 door Ramon Steenbergen
Vorige week publiceerde de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘AP’) aangepaste boetebeleidsregels. De eerdere boetebeleidsregels zagen nog op oude privacywetgeving en behoeften aanpassing aan de Algemene verordening gegevensbescherming, die sinds 25 mei 2018 van toepassing is. Deze aanpassing biedt duidelijkheid over de manier waarop de AP met haar boetebevoegdheid omgaat. Een welkome verduidelijking, te meer gelet op de potentieel enorme boetes waarvoor de AVG de deur heeft geopend.

Ontslagbescherming bestuurder stichting gaat vervallen

8 maart 2019 15:29 door Yvonne Nijhuis
Op 13 februari 2019 heeft Minister Dekker de Tweede Nota van Wijziging bij het wetsvoorstel 'Wet bestuur en toezicht rechtspersonen' naar de Tweede Kamer gestuurd. De belangrijkste wijziging is de invoeging van het nieuwe artikel 298a in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op de ontslagbescherming van een bestuurder van een stichting. Aangezien in de zorg ondernemingen veelal in stand worden gehouden door een stichting, zal dit met name ook in de zorgsector merkbaar worden.

Bescherming van bedrijfsgeheimen

7 maart 2019 09:12 door Christian Mutlu
De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen voorziet in een behoefte voor werkgevers. De wet biedt pijlen op de boog om op te treden tegen de schending van ‘bedrijfsgeheimen’. Wat is de relevantie van deze nieuwe wet voor de arbeidsrechtpraktijk?

Recht op onbereikbaarheid!

4 maart 2019 14:49 door Yvonne Nijhuis
Door de komst van smartphones en tablets zijn werknemers altijd bereikbaar en hierdoor voelen werknemers druk om ook tijdens hun vrije tijd te reageren op werkberichten, zo lijkt de ervaring. Een (initiatief-)wetsvoorstel van de PvdA beoogt te regelen dat werkgevers maatregelen zullen nemen tegen de risico’s van de nadelige gevolgen, zoals stress en burn-outklachten, door het gevoel continue bereikbaar te moeten zijn.

Voldoet u aan de AVG na een ‘no deal Brexit’?

15 februari 2019 14:37 door Tom Pool
Op 12 februari hebben de Europese privacytoezichthouders instructies aangenomen voor de naleving van privacywetgeving in geval van een ‘no deal Brexit’. De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde op haar website een Nederlandse vertaling van deze instructies.

Voldoet u aan de AVG na een ‘no deal Brexit’?

15 februari 2019 14:14 door Ramon Steenbergen
Op 12 februari hebben de Europese privacytoezichthouders instructies aangenomen voor de naleving van privacywetgeving in geval van een ‘no deal Brexit’. De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde op haar website een Nederlandse vertaling van deze instructies.