Blogs

De advocaten en notarissen van KienhuisHoving schrijven regelmatig blogs over diverse actuele juridische onderwerpen. Denk daarbij aan een recente wetswijziging , wetsvoorstel of uitspraak van een rechter of arbiter. De schrijver beschrijft het onderwerp, de consequenties en zijn of haar visie hierop.

Taakherschikking, taakdelegatie en het tuchtrecht

19 januari 2023 13:49 door Astrid Kiewiet

Onder andere verpleegkundig specialisten en physician assistants hebben sinds enkele jaren de (wettelijke) bevoegdheid om zelfstandig bepaalde voorbehouden handelingen te indiceren en te verrichten. Deze bevoegdheid maakt het herschikken van taken tussen artsen, verpleegkundig specialisten, physician assistants en andere zorgverleners mogelijk. Dit wordt ook wel taakherschikking genoemd.
Lees verder

Digitaal vergaderen; van illusie naar werkelijkheid?

19 januari 2023 11:21 door Anna Tenhagen

Volledig digitaal vergaderen is voor Nederlandse rechtspersonen in beginsel niet mogelijk: erg onpraktisch zoals bleek in tijden van COVID-19. De wetgever lijkt hier nu toch verandering in te willen brengen. In dit blog wordt het wetsvoorstel ‘Wet digitale algemene vergadering’ besproken.
Lees verder

“Categorisch” weigeren verhuur?

16 januari 2023 09:03 door Pieter Schut

In een appartementencomplex doet zich een vraag over verhuur van een appartement voor. Volgens het splitsingsreglement is voor verhuur de schriftelijke toestemming van het bestuur van de Vereniging van Eigenaars (VvE) vereist. Dit bestuur heeft toestemming geweigerd met als reden dat sinds een aantal jaren de meeste VvE-leden geen enkele verhuur wensen. Het gaat in casu ook om ‘beleid’ naast de concrete vraag voor verhuur.
Lees verder