Blogs

De advocaten en notarissen van KienhuisHoving schrijven regelmatig blogs over diverse actuele juridische onderwerpen. Denk daarbij aan een recente wetswijziging , wetsvoorstel of uitspraak van een rechter of arbiter. De schrijver beschrijft het onderwerp, de consequenties en zijn of haar visie hierop.

Aandeelhoudersgeschillen

28 november 2023 14:39 door Marjan Koelemeijer

Aandeelhoudersgeschillen zullen in de nabije toekomst sneller worden opgelost! Op 13 november 2023 is het wetsvoorstel tot een aanpassing van de geschillenregeling en enquêteprocedure ingediend bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel heeft als doel de bestaande geschillenregeling effectiever en sneller te maken en de toegankelijkheid van de enquêteprocedure te verduidelijken. En dat is nodig.
Lees verder

Meewerken aan vestiging van erfdienstbaarheid?

20 november 2023 11:53 door Pieter Schut

De meerderheid van de leden van een VvE heeft (in een algemene ledenvergadering) besloten een erfdienstbaarheid van weg te vestigen ten laste van hun appartementencomplex. Een minderheidsgroep van leden/eigenaren wenst uiteindelijk niet mee te werken aan het verlijden van de betreffende akte van erfdienstbaarheid (notariële akte).
Lees verder

Nieuwsalert: de ACM wil ook kleinere fusies en overnames gaan onderzoeken

15 november 2023 11:25 door Ilse Ekkel

De Autoriteit Consument & Markt (de “ACM”) houdt toezicht op fusies, overnames en joint ventures (gezamenlijk ook wel concentraties genoemd) van een bepaalde omvang. Deze concentraties kunnen in sommige gevallen resulteren in ondernemingen die zo machtig zijn of worden, dat zij de concurrentie op een bepaalde markt of in een bepaalde regio belemmeren.
Lees verder

Nieuws alert: verhoging drempels verplichte jaarrekeningcontrole vanwege inflatiecorrectie

25 oktober 2023 09:37 door Ilse Ekkel

De toenemende inflatie heeft ervoor gezorgd dat de afgelopen jaren steeds meer ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf onder de verplichte wettelijke accountantscontrole zijn komen te vallen. Het betreft vooral ondernemingen waarvan de omzet op papier is gegroeid als gevolg van de inflatie, maar in de praktijk weinig productiever en/of winstgevender zijn geworden.
Lees verder

Vervangende machtiging voor verhuur of niet?

23 oktober 2023 13:47 door Pieter Schut

Er is een woonappartement gekocht met de bedoeling om het te verhuren. Het splitsingsreglement bepaalt echter dat het appartement uitsluitend mag worden gebruikt voor eigen bewoning. Verhuur is evenwel mogelijk na toestemming van het bestuur van de Verenging van Eigenaars (VvE). Toestemming wordt gevraagd maar is afgewezen. Volgens de kantonrechter heeft het bestuur van de VvE een redelijke grond om de toestemming voor de verhuur te weigeren.
Lees verder