KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Het nieuwe ambtenarentuchtrecht

9 november 2018 09:19 door Christian Mutlu
Sleutelwoorden voor ambtenaren zijn ‘integriteit’ en ‘transparantie’. Dat zal niet veranderen wanneer door de inwerkingtreding van de nieuwe wet voor ambtenaren (op 1 januari 2020) het civiele arbeidsrecht van toepassing wordt op ambtenaren. Bij de behandeling van de nieuwe wet voor ambtenaren is het ambtenarentuchtrecht echter een ondergeschoven kindje gebleken.

Wethouders en integriteitsontslag

1 november 2018 09:26 door Christian Mutlu
In zijn boek Waarom Wethouder (2017) komt oud-wethouder Martin Knol tot de opmerkelijke conclusie dat de laatste jaren 40 % van de wethouders voortijdig vertrekt. Veel wethouders halen de eindstreep niet wegens persoonlijke of politieke redenen. Kortom, de kans dat een wethouder voortijdig vertrekt is behoorlijk groot (gemiddeld drie wethouders per week).

Wanneer wordt een tijdelijke aanstelling vast?

14 oktober 2018 08:37 door Christian Mutlu
Op welke wijze kan een tijdelijke aanstelling van rechtswege converteren in een vaste aanstelling? De hoogste bestuursrechter die oordeelt over het ambtenarenrecht schetste onlangs het juridisch kader omtrent de bevoegdheid van een bestuursorgaan van de staat om een tijdelijk dienstverband wel of niet om te zetten naar een aanstelling voor onbepaalde tijd (CRvB 26-07-2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2273).

Verticale prijsbinding: je moet maar durven!

3 oktober 2018 10:35 door Edwin Schotanus
Het e-commerce onderzoek van de Europese Commissie bracht naast belangrijke beperkingen ten aanzien van het interstatelijk handelsverkeer ook andere mogelijke inbreuken op het mededingingsrecht aan het licht.