Blogs

De advocaten en notarissen van KienhuisHoving schrijven regelmatig blogs over diverse actuele juridische onderwerpen. Denk daarbij aan een recente wetswijziging , wetsvoorstel of uitspraak van een rechter of arbiter. De schrijver beschrijft het onderwerp, de consequenties en zijn of haar visie hierop.

De nieuwe Werkwijzer Poortwachter: wat is nieuw?

24 november 2020 16:54 door Ilse van der Woude

Op het moment dat een werknemer ziek wordt, dient de werkgever in beginsel gedurende twee jaren het loon van deze werknemer door te betalen (70% van het bruto-maandloon, dan wel het bovenwettelijke deel) en zorg te dragen voor de re-integratie. De loondoorbetalingsplicht bij ziekte gaat daarom vergezeld van re-integratieplichten voor zowel de werkgever als werknemer. Maar welke verplichtingen zijn dit? En wat zijn de gevolgen als werknemer ziek blijft?

Is uw overeenkomst bestand tegen de WHOA?

23 november 2020 09:46 door Manon Egberink

Op grond van de WHOA kan niet alleen de schuldenaar het initiatief nemen om een akkoord aan te bieden aan zijn schuldeisers. Op grond van artikel 371 Faillissementswet kan iedere schuldeiser, de aandeelhouder, de ondernemingsraad of personeelsvereniging hiertoe initiatief nemen.