Blogs

De advocaten en notarissen van KienhuisHoving schrijven regelmatig blogs over diverse actuele juridische onderwerpen. Denk daarbij aan een recente wetswijziging , wetsvoorstel of uitspraak van een rechter of arbiter. De schrijver beschrijft het onderwerp, de consequenties en zijn of haar visie hierop.

Mag het bestuur de onderneming verkopen ?

22 november 2022 09:30 door Matthijs van Rozen

Als de identiteit of het karakter van een N.V. verandert door een bestuursbesluit, is bij de N.V. uitdrukkelijk de goedkeuring van de algemene vergadering vereist. Een dergelijke wetsbepaling ontbreekt bij de B.V. Mag het bestuur van de BV (dus) deze handelingen zonder meer verrichten ?
Lees verder

Schorsing van een bestuurder

7 november 2022 14:58 door Marjan Koelemeijer

In dit blog staat de schorsing van een bestuurder centraal. Recentelijk heeft de Ondernemingskamer op verzoek van de advocaat-generaal namens het Openbaar Ministerie de bestuurder Sanderink van Centric geschorst. Schorsing van een bestuurder kan echter ook aan de gewone rechter worden gevraagd. Bij welke rechterlijke instantie moet je eigenlijk zijn?
Lees verder