KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Rechtbank bevestigt: Bpf kan niet zelf begin van verjaringstermijn bepalen

5 september 2018 13:47 door Alex Ter Horst
Een veel voorkomend probleem in pensioenland is dat werkgevers ten onrechte niet zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) in hun sector. Als het Bpf daar achter komt dan volgt (bijna) standaard een premienota over alle jaren waarin de werkgever aangesloten had moeten zijn. De werknemers kunnen over die periode namelijk wel pensioenrechten claimen bij het Bpf en dus wil het Bpf daarvoor ook de premies incasseren.

Wanneer wordt een tijdelijke aanstelling vast?

5 september 2018 08:37 door Christian Mutlu
Op welke wijze kan een tijdelijke aanstelling van rechtswege converteren in een vaste aanstelling? De hoogste bestuursrechter die oordeelt over het ambtenarenrecht schetste onlangs het juridisch kader omtrent de bevoegdheid van een bestuursorgaan van de staat om een tijdelijk dienstverband wel of niet om te zetten naar een aanstelling voor onbepaalde tijd (CRvB 26-07-2018, ECLI:NL:CRVB:2018:2273).

Algeheel gevolmachtigde aansprakelijk voor handelen in strijd met statuten

30 augustus 2018 11:31 door Matthijs van Rozen
Iedere rechtspersoon heeft een bestuur. Daarnaast kan het praktisch zijn gevolmachtigden (procuratiehouders) aan te stellen, met een beperkte of algehele volmacht. Maar de gevolmachtigde die handelt in strijd met de statuten, kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk zijn. Dit blog gaat over een recente uitspraak over dit onderwerp en bevat verder een aantal aandachtspunten bij een volmacht.

Aansprakelijkheid werkgever voor negatieve referentie?

29 augustus 2018 09:35 door Christian Mutlu
Mag een oud-werkgever bij het afgeven van een referentie voor een ex-werknemer negatieve informatie verstrekken – zelfs als die referentie ertoe kan leiden dat een potentiële werkgever besluit om af te zien van het in dienst nemen van de sollicitant?

Het muizengaatje krijgt meer en meer vorm

9 augustus 2018 09:24 door Niels Vuik
De lat voor het toekennen van een billijke vergoeding ligt hoog, waardoor er wel gesproken wordt van het ‘muizengaatje’. Voor het bepalen van de hoogte van deze vergoeding bestaan geen wettelijke criteria. Hoe hiermee om te gaan?