KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Bij ongeldige inschrijving geen mogelijkheid om te klagen over de winnende inschrijving?

17 januari 2017 09:49 door Marianne Sprik
Kan een partij wiens inschrijving ongeldig is verklaard, maar die van mening is dat de winnende inschrijving eveneens ongeldig is, de geldigheid van de winnende inschrijving in rechte ter discussie stellen? Het Hof van Justitie van de Europese Unie (‘het Hof van Justitie’) oordeelde eerder dat dit onder omstandigheden mogelijk is, maar heeft deze mogelijkheid in een recent arrest aanzienlijk beperkt.

Meer financiering voor het MKB in 2017

16 januari 2017 11:42 door Jennifer Rozeboom
Op 8 juli 2014 publiceerde het kabinet een Aanvullend Actieplan MKB-financiering (Actieplan), waarmee beoogd werd om het financieringsaanbod voor het MKB en voor starters verder uit te breiden. Dit plan heeft inmiddels tot successen geleid. Ongeveer EUR 2,7 miljard is aan extra financiering beschikbaar gesteld aan duizenden MKB-ondernemingen en starters.

Strijd om de Rotterdamse reclameconcessie duurt voort

13 januari 2017 11:17 door Arnold Gelderman
Eind vorig jaar schreef ik een blog over de twee arresten van de Gerechtshoven Den Haag en Den Bosch over het duidelijk grensoverschrijdende belang van dienstenconcessies voor reclame in abri’s en andere reclameobjecten. Als vervolg op het arrest van het Hof Den Haag verscheen recent een nieuwe interessante uitspraak van de Rechtbank Rotterdam. Tijd voor een nieuwe blog.

Grenzen aan de aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot

13 januari 2017 10:32 door Christian Huiskes
De commanditaire vennootschap (CV) is een vanuit fiscaal, juridisch en praktisch oogpunt aantrekkelijke rechtsvorm voor onder meer de financiering van projecten en startende ondernemers, maar ook voor samenwerkingsverbanden en bedrijfsopvolging. Een voor de praktijk belangrijk aspect bij de CV betreft de aansprakelijkheid van de commanditaire vennoot. Hierna komen enkele recente ontwikkelingen op dit punt aan de orde.

Navordering successierechten bij overdracht voormalig landgoed?

9 januari 2017 18:30 door Chantal Kolk
In 2006 verkrijgen erfgenamen een landgoed. Zij doen een beroep op NSW-faciliteit voor wat betreft de heffing van successierechten. Door de wetswijziging van de NSW op 1 juni 2007 voldoet het landgoed niet langer aan de rangschikkingsvoorwaarden. Enkele jaren later vervreemden de erfgenamen een gedeelte van het gewezen landgoed. De Belastingdienst legt een navorderingsaanslag op. Ten onrechte, oordeelt de Rechtbank Gelderland.