KienhuisHoving-Academy KienhuisHoving-Academy
Website
KienhuisHoving-Academy

Blogs


Een goede voorbereiding is het halve werk

4 juli 2019 14:35 door Edwin Schotanus
Vorige week bleek uit twee gepubliceerde uitspraken maar weer eens hoe belangrijk een goede voorbereiding van een besluit is. In de eerste uitspraak vernietigde de rechtbank een besluit van de gemeente Oldambt om een monumentaal pand voor een symbolische waarde te verkopen. In de andere uitspraak vernietigde de rechtbank het besluit van de ACM waarmee aan de NS een bestuurlijke boete van EUR 40,9 miljoen was opgelegd.

Een open eind in het ontslagrecht voor ambtenaren

27 juni 2019 09:29 door Christian Mutlu
Het arbeidsrecht kent enkele bijzondere bepalingen waar met de Wnra geen rekening mee is gehouden. Een voorbeeld daarvan is ontslag wegens wanprestatie. Waar moeten de overheidswerkgever en de nieuwe ambtenaar rekening mee houden?

Nieuw procesrecht voor het ambtenarenrecht

27 mei 2019 09:17 door Christian Mutlu
Met de Wnra maakt het ambtenarenrecht niet langer onderdeel uit van het bestuursrecht, maar van het privaatrecht. Daardoor verdwijnt in het nieuwe ambtenarenrecht het gehele Awb-besluitvormings- en rechtsbeschermingsstelsel.

De overheidswerkgever

24 mei 2019 08:46 door Christian Mutlu
Met de nieuwe wet voor ambtenaren wordt gebroken met een aloud begrip: ‘het bestuursorgaan’. Vanaf 1 januari 2020 is het niet langer het ‘bestuursorgaan’ dat een rechtspositioneel besluit neemt voor de ambtenaar, maar de ‘overheidswerkgever’.

Is de Wnra de aanleiding om het politieke primaat te laten verdwijnen?

22 mei 2019 13:41 door Niels Vuik
Ambtenaren wees u bewust van de veranderingen die een wederkerige rechtsverhouding voor u teweegbrengt! De Wnra zorgt ervoor dat het gehele systeem waarop uw onderneming al jaren vertrouwt verandert. De denkwijze van de or, de HR-functionarissen en de individuele ambtenaren dient drastisch te veranderen. Wij verzorgen cursussen en zijn procesbegeleider. Dit alles om bij uw onderneming bewustwording van de gevolgen van de Wnra te creëren en uw onderneming Wnra-proof te maken.

Merkbare beïnvloeding in het staatssteunrecht: een nieuwe wending?

21 mei 2019 14:07 door Edwin Schotanus
Op 14 mei 2019 heeft het Europese Gerecht een toch wel belangrijk arrest gewezen. Deze uitspraak heeft onder meer betrekking op de interpretatie van de criteria ‘beïnvloeding van de mededinging’ en ‘beïnvloeding van het interstatelijk handelsverkeer’ van het staatssteunverbod. De uitspraak lijkt te breken met de eerdere jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie ten aanzien van de toepasselijkheid van deze criteria.