Blogs

De advocaten en notarissen van KienhuisHoving schrijven regelmatig blogs over diverse actuele juridische onderwerpen. Denk daarbij aan een recente wetswijziging , wetsvoorstel of uitspraak van een rechter of arbiter. De schrijver beschrijft het onderwerp, de consequenties en zijn of haar visie hierop.

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: tegenstrijdig belang

25 januari 2021 14:03 door Marjan Koelemeijer

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (“WBTR”) treedt op 1 juli 2021 in werking. Vanaf dan gelden duidelijkere regels omtrent de taken en verantwoordelijkheden van de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Zo komen er nieuwe regels over het tegenstrijdig belang. Dat staat centraal in deze blog.
Lees verder

(Tuchtrechtelijke) gevolgen voor de omstreden arts over het coronavirus?

25 januari 2021 09:15 door Astrid Kiewiet

Hij was veel in het nieuws, de homeopatisch arts met omstreden uitspraken over het coronavirus. De arts werd geïnterviewd tijdens een demonstratie tegen de coronamaatregelen op het Museumplein. In dit interview kwam de arts met ongefundeerde uitspraken over het coronavirus, bijvoorbeeld dat het coronavirus door artsen zou worden gefaket en dat artsen een financiële vergoeding ontvangen voor iedere patiënt met corona.
Lees verder