Blogs

De advocaten en notarissen van KienhuisHoving schrijven regelmatig blogs over diverse actuele juridische onderwerpen. Denk daarbij aan een recente wetswijziging , wetsvoorstel of uitspraak van een rechter of arbiter. De schrijver beschrijft het onderwerp, de consequenties en zijn of haar visie hierop.

Het begrip ‘winkelruimte’ in een reglement van akte van splitsing

14 januari 2022 10:08 door Pieter Schut

De eigenaar van een appartement dat volgens het splitsingsreglement de bestemming ‘winkelruimte’ heeft, verhuurt dit appartement aan een onderneming (Flink) die boodschappen bezorgt die online zijn gekocht. De Vereniging van Eigenaars (VVE) is een kortgedingprocedure gestart omdat zij meent dat dit gebruik niet is toegestaan volgens het reglement van splitsing.
Lees verder

Grensoverschrijdende fusie

12 januari 2022 10:00 door Matthijs van Rozen

Binnen de EU kunnen rechtspersonen uit verschillende landen met elkaar juridisch fuseren. Wel gelden bijzondere regelingen voor de medezeggenschap van werknemers en de positie van minderheidsaandeelhouders.
Lees verder

Nieuwe drempelbedragen aanbestedingsrecht vastgesteld

23 november 2021 10:29 door Elske Veenstra

Onlangs heeft de Europese Commissie nieuwe drempelbedragen voor Europese aanbestedingen bekend gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (PbEU L 398). De bedragen gaan licht omhoog met uitzondering van overheidsopdrachten voor sociale en andere specifieke diensten waar het drempelbedrag ongewijzigd blijft. Deze nieuwe drempelbedragen gelden vanaf 1 januari 2022 tot en met december 2023.
Lees verder

Nieuwe thuiswerkregels

15 november 2021 08:25 door Christian Mutlu

De nieuwste coronamaatregelen houden een gedeeltelijke lockdown in. Het thuiswerkadvies is daarmee aangescherpt naar ‘Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan’. Wat houdt dit concreet in? Welke thuiswerkregels volgen uit de rechtspraak?
Lees verder