Podcast: Waaraan kent de rechter meer gewicht toe: rapport verzekeringsarts of arboarts?

Podcast: Waaraan kent de rechter meer gewicht toe: rapport verzekeringsarts of arboarts?

26 april 2021 - Astrid Kiewiet en Ilse van der Woude praten jou bij over een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Zowel de arboarts als de verzekeringsarts hebben de taak vast te stellen of er sprake is van een ziektebeeld van werknemer en zo ja, wat de medische beperkingen van deze werknemer zijn.

Astrid Kiewiet (advocaat gezondheidsrecht) en Ilse van der Woude (advocaat arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht) praten jou bij over een recente uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, waaruit volgt dat medisch deskundigen in de praktijk van mening kunnen verschillen over de ziekte van de werknemer en de mate van arbeidsongeschiktheid. In de uitspraak maakt het Gerechtshof gebruik van een feitelijke afweging van de stukken en de onderbouwingen. Hoe kun jij hier in de praktijk mee omgaan? En wat valt er te leren uit deze uitspraak?

Beluister het in deze podcast.