Podcast: Europese rechter grijpt in, Nederlands bestuursrecht op de kop?

Podcast: Europese rechter grijpt in, Nederlands bestuursrecht op de kop?

22 februari 2021 - Imke Lintsen en Erik Averdijk bespreken in deze podcast de uitspraak van het Hof van Justitie van Europa over het indienen van een zienswijze bij het bestuursorgaan. Wat zijn de consequenties van deze uitspraak?

Voor onder meer milieuvergunningen en bestemmingsplannen geldt in het Nederlandse bestuursrecht dat alleen beroep kan worden ingesteld als eerder in de voorbereidende fase van het besluit een zienswijze bij het bestuursorgaan is ingediend. Oftewel: als je geen zienswijze hebt ingediend is je kans verkeken. 

Het Hof van Justitie van Europa oordeelde dat deze zogenoemde zienswijzenfuik in strijd is met het Verdrag van Aarhus! Betekent dit dat voortaan de zienswijze voor het eerst bij de bestuursrechter naar voren mag worden gebracht? Moet het Nederlandse bestuursrecht op de schop? Wat zijn de consequenties van de uitspraak? En hoe zit het met die zaken waarin de bestuursrechter het beroep van milieuorganisaties heeft afgewezen vanwege het gebrek aan een eerdere zienswijze? Imke Lintsen spreek met Erik Averdijk (specialist bestuursrecht) over dit thema. 

Voor de fijnproevers, klik hier voor de uitspraak.