Podcast: De verwerkersovereenkomst: tekenen bij het kruisje?

Podcast: De verwerkersovereenkomst: tekenen bij het kruisje?

21 juni 2021 - In de praktijk blijken er veel onduidelijkheden te bestaan over verwerkersovereenkomsten en de daarbij geldende verplichtingen. Tom Pool en Ramon Steenbergen leggen het in deze podcast uit.

‘’Wilt u onze verwerkersovereenkomst nog even ondertekenen?’’. Het is een veelvoorkomende vraag aan organisaties die persoonsgegevens ontvangen en verwerken. Maar lang niet altijd terecht: want organisaties die persoonsgegevens verwerken zijn niet per definitie verwerker. In de praktijk blijken er veel onduidelijkheden te bestaan over verwerkersovereenkomsten en de daarbij geldende verplichtingen. Niet alleen als het gaat om de noodzaak van de verwerkersovereenkomst, maar ook op het vlak van de inhoud van de verwerkersovereenkomst en van bijvoorbeeld onderlinge aansprakelijkheid. Advocaten Ramon Steenbergen en Tom Pool bespreken in deze podcastaflevering enkele belangrijke valkuilen die zij in de praktijk tegenkomen.